Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA OGÓLNA - Starostwo Powiatowe w Opolu

 

STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU
ul. 1 Maja 29, 45-068 OPOLE
www.powiatopolski.pl
tel. (77) 54 15 101, 54 15 102
fax (77) 54 15 103
e-mail:

Adres skrytki ePUAP: /Powiat_Opolski/SkrytkaESP lub /Powiat_Opolski/skrytka

NIP POWIATU: 754-30-23-121

REGON POWIATU: 53 14 12 585

RACHUNKI BANKOWE POWIATU OPOLSKIEGO
Bank PKO BP SA II Oddział Opole
 

numer rachunku  Konto Urzędu Miasta Opola - Bank Millenium S.A. ul. 1 maja 6, 45-050 Opole
 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

opłata skarbowa;  opłata za czynności wykonywane w wydziale budownictwa: pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórki itp. 

numer rachunku

22 1020 3668 0000 5602 0015 7099

opłaty komunikacyjne,
czynsze, dzierżawa, opłata za wydanie dziennika budowy

numer rachunku

57 1020 3668 0000 5302 0015 7586

użytkowanie wieczyste gruntów
Skarbu Państwa

numer rachunku

96  1020 3668 0000 5602 0015 8774

wadia
 

numer rachunku

  45 1020 3668 0000 5102 0123 6249

opłaty za usługi geodezyjne


Od 1 maja 2012 r. Starostwo Powiatowe w Opolu zmieniło czas pracy we wszystkich budynkach Urzędu:  
 

poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00


Podstawa prawna: Zarządzenie nr OR 120. 8. 2012 Starosty Opolskiego z dnia 30 marca 2012 roku.


Kasa Starostwa Powiatowego w Opolu:

 • ul. 1 Maja 29  (parter, p. 13 sala operacyjna)
 • Pl. Wolnośći 7-8 (2 piętro)

czynna w nastepujących godzinach:

poniedziałek 7.45 - 16.30
wtorek 7.45 - 15.00
środa 7.45 - 15.00
czwartek 7.45 - 15.00
piątek 7.45 - 13.30

 


W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 • Starosta Opolski w każdy poniedziałek w godz. od 14.30 do 16.30,
 • Wicestarosta Opolski w każdy wtorek w godz. od 12.00 do 14.00,
 • Członek Zarządu przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. od 13.30 do 15.30,
 • Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu, Naczelnicy Wydziałów i pozostali pracownicy przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Starostwa.

 

Tłumacz języka migowego

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w urzędzie.
Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu tel. 77 54 15 117, e-mail:
, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Symbol terytorialny Powiatu Opolskiego: 1609

Wydziały mieszczące się w budynku przy ul. 1 Maja 29:

Starosta i Wicestarosta Opolski,

Sekretariat Starosty i Wicestarosty,
Członek Zarządu Powiatu Opolskiego,
Sekretarz Powiatu Opolskiego,
Skarbnik Powiatu Opolskiego,

Rzecznik Prasowy Starosty Opolskiego,
Wydział Organizacyjny,
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,
Wydział Finansowy,
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska,
Wydział Administracyjno - Gospodarczy,

Wydział Komunikacji,
Zespół Radców Prawnych,
Biuro Rady Powiatu Opolskiego,
Kancelaria Ogólna

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,

Rzecznik Praw Konsumentów.

 

Wydziały i jednostki mieszczące się w budynku przy ul. Książąt Opolskich 27:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu,
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.

 

Wydziały mieszczące się w budynku przy Placu Wolności 7-8:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
Wydział Geodezji i Kartografii + filia w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 32, tel. 77 46 07 483,

Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Metryczka
 • wytworzono:
  18-08-2003
  przez: Jacek Wrzeciono
 • opublikowano:
  18-08-2003 17:10
  przez: Natalia Mróz
 • zmodyfikowano:
  12-04-2019 11:59
  przez: Jacek Wrzeciono
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 5453
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×