Starostwo Powiatowe w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Edukacja prawna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie realizuje następujące zadania dla mieszkańców z terenu działania placówki tj. z terenu Powiatu Opolskiego:

 1. Odnośnie procedury zgłaszania i sposobów diagnozowania dzieci/uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie.
 2. Edukacja prawna z zakresu wydawania orzeczeń:
 • o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • o potrzebie nauczania indywidualnego,
 • o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

oraz innych związanych z orzecznictwem oraz opiniowaniem w sprawach związanych ze znajomościami przepisów prawa.

 1. Potrzeby udzielenia dziecku pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz specjalistycznej pomocy dzieciom niepełnosprawnym.
 2. Z zakresu:
 • regulacji prawnej w zakresie organizacji i udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych  do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży.
 1. Pomocy prawnej pedagogom i psychologom szkolnym oraz nauczycielom w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach oraz opracowywania indywidualnych programów pracy z dziećmi.
 2. Praw i obowiązków rodziców w związku z wychowaniem dzieci i młodzieży.
 3. Umieszczania dziecka w placówce edukacyjnej lub wychowawczej.
 4. W zakresie procedur i załatwiania spraw związanych z orzecznictwem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przy zespołach orzekających PCPR i innych.
 5. Prowadzenie mediacji w sprawie rozwiazywania sporów.
 6. Inne, związane z przyjmowaniem dzieci i młodzieży do poradni oraz kierowania do placówek specjalistycznych.
Metryczka
 • wytworzono:
  13-02-2017
  przez: Ewa Kaczorowska
 • opublikowano:
  13-02-2017 13:33
  przez: Jacek Wrzeciono
 • zmodyfikowano:
  13-02-2017 13:35
  przez: Jacek Wrzeciono
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 2505
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×