Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2017 roku

Uchwała nr 1168/17

Zarządu Powiatu Opolskiego

z dnia 9 marca 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych

spółkom wodnym w 2017roku

Na podstawie art. 164 ust. 5a i 5b ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne
(t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.), § 3 Uchwały nr XXXIII/249/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji
i sposobu jej rozliczania ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014, poz. 155), Uchwały
nr XXVI/174/16 z dnia 22 grudnia 2016r. Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2017, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym na  bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Przykładowy wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ogłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatopolski.pl, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu na tablicy ogłoszeń, a także na stronie internetowej Powiatu Opolskiego ww.powiatopolski.pl

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Opolskiego

 1. Henryk Lakwa
 2. Leonarda Płoszaj
 3. Krzysztof Wysdak
 4. Sybilla Stelmach
 5. Rudolf Mohlek

PDFUchwała nr 1168/17 z dnia 9.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2017 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały nr 1168/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. - ogłoszenie

DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały nr 1168/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 marca 2017 r. - wniosek
 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-03-2017
  przez: Marek Parfimczyk
 • opublikowano:
  10-03-2017 09:24
  przez: Jacek Wrzeciono
 • zmodyfikowano:
  17-03-2017 10:19
  przez: Jacek Wrzeciono
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 2958
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×