Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. Konsultacji dot. rozkładu godzin pracy aptek w 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Powiatu Opolskiego ogłasza konsultacje z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2018 r.

 

I. PRZEDMIOT  I TERMIN KONSULTACJI

 1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ogółu mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2018 r.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Powiatu Opolskiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Opolskiego.
 3. Termin Konsultacji: od 14 sierpnia do 4 września 2017 r.

 

II. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

 

 1. Projekt oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl w zakładce „Dla mieszkańców” – „Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń w Siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja 29.
 2. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji.
 3. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w terminie od 14 sierpnia do 4 września 2017 r., do godz. 17.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, pokój nr 4 (parter), przesłać faxem na nr 775415103 lub mailem na adres . W tytule maila należy wpisać „Konsultacje w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w 2018 r.”.
 4. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29.
 5. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Opolskiego zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Opolskiego oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w miejscu wyznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.

 

       Przewodniczący Zarządu

           Powiatu Opolskiego

               Henryk Lakwa

 

DOCFormularz konsultacji
PDFFormularz konsultacji
PDFHarmonogram dostępności do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Opolskiego w 2018 r.
PDFOgłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dotyczących ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2018 r.
PDFRozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2018 r.
PDFUchwała Nr 1388/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2018 r.
 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-08-2017
  przez: Halina Śmieja
 • opublikowano:
  14-08-2017 15:29
  przez: Jacek Wrzeciono
 • zmodyfikowano:
  14-08-2017 15:32
  przez: Jacek Wrzeciono
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 2262
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl