Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

2019

Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych, sieci i budynków stacji transformatorowych 2019

Lp. Numer Sprawy Data dokonania zgłoszenia

Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora

Opis projektowanego obiektu Adres Inwestycji Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Data wniesienia sprzeciwu

1. BOŚ.6743.3.2019.JS 03.01.2019 r. Katarzyna Gurbierz Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej Gmina Prószków, Zimnice Wielkie, dz. nr: 1159/208, 1153/188, 1155/189, 1157/189, 1160/208 Przyjęto zgłoszenie 10.01.2019r  
2. BOŚ.6743.6.2019.RK 03.01.2019 r. Iwona Suzin- Branicka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Gmina Dąbrowa, Dąbrowa, dz. nr: 430, 435/1, 437/4, 572/13, 437/3    
3. BOŚ.6743.7.2019.KWW 04.01.2019 r. Michał Sawko wykonanie odcinka sieci wodociągowej PVC  fi 110 Gmina Prószków, m. Górki, dz. nr 261/51, 262/51 Przyjęto zgłoszenia 14.01.2019r.  
4. BOŚ.6743.14.2019.AŁ 10.01.2019 r. Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z. o. o. budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Gm. Turawa,
m. Kotórz Mały,
ul. zielona, dz. nr. 2636/156
Przyjęto zgłoszenie 31.01.2019  
5. BOŚ.6743.21.2019.KWW 15.01.2019 r. TAURON Dystrybucja S.A. przebudowa oraz budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV (niskiego napiecia) gm. Prószków, m. Ligota Prószkowska, ul. Wiśniowa, dz. 428/2, 427, 426, 424, 423, 441, 440 Przyjęto zgłoszenie 06.02.3019r.  
6. BOŚ.6743.70.2019.MS 07.02.2019 r. Marek Wójcik Przebudowa otworu okiennego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz nr 143/1 Przyjęto zgłoszenie 01.03.2019 r.

 

 

7. BOŚ.6743.111.2019.KWW 25.02.2019 r. Alojzy Gus Przebudowa pomieszczeń poddasza z przeznaczeniem części strychowej na mieszkalną oraz wykonanie drzwi balkonowych

gm. Tarnów Opolski ul.Leśna 14 Miedziana

dz.212/8

Przyjęto zgłoszeni 19.03.2019  
8. BOŚ.6743.120.2019.JS 27.02.2019r. TAURON Dystrybucja S.A. oddział Opole budowa zasilania elektroenergetycznego kablowego 0,4kV do budynków mieszkalnych na dz. nr 1209/2, 1209/3, 1209/4, 1209/5, 1209/12, 1209/13, 1209/14, 1209/15, 1209/18, 1209/19, 1209/21, 1209/22, 1209/23 w Turawie il. Pływacka gm. Turawa,
ul. Pływacka
dz. nr 1209/7, 2/250, 1209/16, 1209/12, 1209/20, 1209/21, 1209/22, 1209/23,
   
9 BOŚ.6743.142.2019.MM 06.03.2019 r. TAURON Dystrybucja S.A. oddział Opole Rozbudowa sieci linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego

Tułowice, ul. Boczna

586/6, 583/2

Przyjęto zgłoszenie 28.03.2019  
10. BOŚ.6743.143.2019.MS 06.03.2019 r. TAURON Dystrybucja S.A. oddział Opole Budowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilania budynku mieszkalnego

Niemodlin, ul. Korfantego

1182/151, 1184, 1182/29, 1187/4, 825/2, 825/1, 808/4

Przyjęto zgłoszenie 28.03.2019 r.  
11. BOŚ.6743.176.2019.JS 15.03.2019 TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie budowa sieci linii kablowej nN wraz złączemn kablowym ZK-2+1P Grabin, dz. nr 306, 307    
12. BOŚ.6743.163.2019.MS 13.03.2019 Polska Spółka Gazownictwa w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5MPa) w m. Kup. Zakres poza drogą wojewódzką Dobrzeń Wielki/ Kup/ 290/74, 592/108, 608/106, 664/82, 681/122, 696/103, 851/122, 913/106, 938/73, 1008/134, 1011/134, 1012/134, 1054/134, 1058/159, 1097, 1131/70, 1150/133, 1214/122, 1216/122, 1231/70, 1098, 646/92, 771/69, 782/70, 792/93, 793/94, 809/77, 825/84, 882/70, 906/106, 908/106, 910/106, 930/122, 941/122, 943/103, 987/70, 999/103, 1000/103, 1015/134, 1053/134, 1062/76, 1084, 1085, 1086, 1091, 1095, 1096, 1170/106 Przyjęto zgłoszenie dnia 18.03.2019 r.  
13. BOŚ.6743.206.2019.MM 21.03.2019 TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie budowa sieci linii kablowej nn 0,4kV dla zasilania lokalu usługowego Niemodlin, ul. Kilińskiego i Rynek, dz. nr 506/4, 522/2, 506/5, 535 przyjęto zgłoszenie dnia 15.04.2019  
14. BOŚ.6743.210.2019.MB 22.03.2019 Marek Sadek wymiana istniejącego pokrycia na dachu dwuspadowym gm. Niemodlin, m. Michałówek, dz. nr 17/1 Przyjęto zgłoszenie dnia 15.04.2019 r.  
15. BOŚ.6743.221.2019.JS 22.03.2019. SABINA KUBOŃ nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego polegająca na: podniesieniu konstrukcji ścianek kolankowych, zmianie konstrukcji dachu z przeznaczeniem całego poddasza jako mieszkalne gm. Ozimek, m. Szczedrzyk, dz. nr 180/1 Wycofano wniosek 29.03.2019r.  
16. BOŚ.6743.240.2018.JS 03.04.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. budowa linii kablowej nn do zasilania 4 domów jednorodzinnych gm. Chrząstowice,
m. Lędziny, dz. nr 11, 984/31, 986/31, 660/275
   
17. BOŚ.6743.251.2019.MM 04.04.2019 ANDRZEJ GODLEWSKI rozbudowa sieci wodociągowej PVC 90 mm gm. Dąbrowa, m. Siedliska, ul. Kasztanowa, dz nr 272/7, 62/7, 84 Przyjęto zgłoszenie 25.04.2019r.  
18. BOŚ.6743.257.2019.MM 05.04.2019 PIOTR GAD budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej gm. Komprachcice m. Polska Nowa Wieś ul. Lipowa, dz. nr 756/8 Przyjęto zgłoszenie 26.04.2019r.  
19. BOŚ.6743.288.2019.JS 17.04.2019 TOMASZ KUBIK rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem gm. Łubniany m. Łubniany, dz. nr: 355, 638/5, 366     
20. BOŚ.6743.300.2019.KWW 18.04.2019 STANISŁAW LUCYGA rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej gm. Dąbrowa, m. Dąbrowa, ul. Sokolniki, dz. nr 490/11, 497, 491/6 Przyjęto zgłoszenie  
21. BOŚ.6743.296.2019.DB 17.04.2019 Sebastian Rudek przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki,
ul. Sienkiewicza,
dz. nr 788/86
   
22. BOŚ.6743.315.2019.MM 24.04.2019 Kazimierz Gniot budowa wewnętrznej linii zasilającej dla dz. nr 448/4 gm. Popielów,
m. Karłowice
ul. Stawowa, dz. nr 448/4, 450
przyjęto zgłoszenie dnia 16.05.2019  
23. BOŚ.6743.331.2019.MM 29.04.2019 REGINA I NORBERT PROKOP wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

gm. Dąbrowa,
m. Karczów,
ul. Grobla, dz. nr 349, 370, 372/18, 372/2

Przyjęto zgłoszenie 09.05.2019  
24. BOŚ.6740.305.2019.AŁ 23.04.2019 Anida Zyla rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

gm. Dąbrowa,
m. Mechnice,
ul. Niemodlińska,
dz. nr 569/200

Przyjęto zgłoszenie 13.05.2019r.  
25. BOŚ.6743.364.2019.MM 13.05.2019 TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie rozbudowa sieci linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego gm. Niemodlin, m. Niemodlin, ul. Paderewskiego i Karłowicza, dz. nr 1206, 1203, 1229, 1231 Przyjęto zgłoszenie 04.06.2019r.  
26. BOŚ.6743.366.2019.JS 13.05.2019 TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie rozbudowa sieci linii kablowej nisikiego napięcia 0,4 kV dla zasilania budynku mieszklanego gm. Niemodlin, m. Gracze, dz. nr 403, 427, 419/2    
27. BOŚ.6743.402.2019.KFC 22.05.2019 TOMASZ KOWALCZYK budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej gm. Ozimek,
m. Antoniów,
ul. Brzozowa, dz. nr 1391/16, 953
   
28. BOŚ.6743.403.2019.AŁ 22.05.2019 TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie budowa linii sieci kablowej n/n do zasilania budynku mieszkalnego gm.Tułowice,
m. Ligota Tułowicka, dz. nr 156, 157/27, 157/16
Przyjęto zgłoszenie 05.06.2019r.  
29. BOŚ.6743.421.2019.JS 29.05.2019 TAURON Dystrybucja S.A. budowa linii - sieci kablowej n/n do zasilania budynku mieszkalnego gm. Tułowice, m. Tułowice, dz. nr 712/4, 713/1 przyjęto zgłoszenie 03.06.2019  
30. BOŚ.6743.411.2019.KWW 05.06.2019 Patryk Niedworok rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z przyłączem gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki,
ul. Jodłowa, dz. nr 1391/186, 1404/186, 311/187

Przyjęto zgłoszenie

27.06.2019

 
31. BOŚ.6743.445.2019.MM 05.06.2019 TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie rozbudowa sieci lini kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z złączem kablowym dla zasilania budynku Tułowicki Ośrodek Kultury w Tułowicach gm. Tułowice,
m. Tułowice,
ul. Porcelanowa,
dz. nr 508/24, 510, 559, 509/2
Przyjęto zgłoszenie 27.06.2019  
32. BOŚ.6743.457.2019.KFC 10.06.2019 Jan Konieczko Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Ozimek,
m. Dylaki, dz. nr 897/68 
   
33. BOŚ.6743.499.2019.MM 19.06.2019 MARCIN KOTULA wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PEHD fi 110 gm. Prószków,
m. Złotniki, dz. nr 612,128, 628/129, 621/128, 648/133, 657/134, 666/135
Przyjęto zgłoszenie 25.06.2019  
34. BOŚ.6743.500.2019.MM 19.06.2019 AGNIESZKA I DANIEL GROBELNY wykonanie odcinka sieci wodociągowej PVC 110 oraz przyłącza PE 32 gm. Prószków, m. Chrząszczyce, dz. nr 339/217, 547/213 Przyjęto zgłoszenie 25.06.2019  
35. BOŚ.6743.529.2019.AŁ 26.06.2019r. Tomasz Śmigielski Budynek mieszkalny jednorodzinny gm.Dąbrowa, m.Narok, ul.Brzozowa dz. nr. 233/5 Przyjęto zgłoszenie 09.08.2019  
36. BOŚ.6743.539.2019.MS 28.06.2019r. PLADA Sp. z o. o. wodociągi i kanalizacja Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej gm. Chrząstowice, m. Lędziny, ul. Leśna, dz. nr 70, 619/275, 572/232, 641/231 przyjęto
zgłoszenie
22.07.2019
 
37. BOŚ.6743.573.2019.JS 09.07.2019r. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. oddział w Krakowie Budowa odcinka elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4 kV wraz z rozbiórką odcinka elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4 kV w m. Bukowo, gm. Murów gm. Murów, m. Bukowo, dz. nr 629/24, 526/96, 572/94, 298/94, 297/93, 570/94, 358/104, 583/105, 377/116, 375/116, 308/116, 378/116, 91    
38. BOŚ.6743.584.2019.MM 12.07.2019 Danuta Mika rozbudowa sieci wodociągowej fi 80 PEHD m. Tarnów Opolski, gm. Tarnów Opolski, dz. nr 1398/42, 928/42 Przyjęto zgłoszenie 05.08.2019  
39. BOŚ.6743.583.2019.MM 12.07.2019 Dawid Witek przyłącz wodociągowy - rozbudowa sieci wodociągowej gm. Tarnów Opolski, m. Raszowa,
ul. Spokojna, dz. nr 845/156, 847/156, 731/156
Przyjęto zgłoszenie 05.08.2019  
40. BOŚ.6743.590.2019.DB 16.07.2019 Sebastian Rudek Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, ul. Sienkiewicza 25, dz. nr 788/86    
41 BOŚ.6743.591.2019.KFC 16.07.2019 Jacek Ruczkowski Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu gm. Chrząstowice,
m. Suchy Bór,
ul. Dębska,
dz. nr 806/277
   
42 BOŚ.6743.592.2019.JS 17.07.2019 Gmina Popielów rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej gm. Popielów,
m. Popielów,
ul. Klapacza, Michała, Wacława, Wolności, Zamknięta, dz. nr 1420/108, 1422/112, 1424/112, 1426/113, 1428/118, 666/114, 1430/119, 1432/120, 1434/121, 1436/121, 1438/122, 1440/123
   
43. BOŚ.6743.602.2019.MM 19.07.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S. A. budowa zasilania elektroenergetycznego nn do 6 budynków mieszklanych jednorodzinnych dwulokalowych gm. Prószków,
m. Górki,
ul. Kwiatowa, dz nr 385/203, 1194/224, 885/325, 1170/250, 1004/258, 1002/258, 1175/264, 998/263, 1178/263, 1186/263, 1183/263, 1179/263, 1180/263, 1184/263, 1185/263
Przyjęto zgłoszenie 09.08.2019r  
44. BOŚ.6743.608.2019.JS 22.07.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Budowa linii kablowej nN do zasilania 16 domów jednorodzinnych

gm. Prószków,
m. Górki,
dz. nr: 280/63, 278/63, 74/1, 146/1, 178/1, 168/1, 162/1, 134/1

 

Wycofano wniosek 01.08.2019r

 
45. BOŚ.6743.494.2019.MS 17.06.2019 Klub Sportowy Szczedrzyk Budowa oświetlenia boiska

gm. Ozimek,
m. Szczedrzyk,
dz. nr 450

przyjęto zgłoszenie  
31.07.19 r.
 
46. BOŚ.6743.654.2019.JS 06.08.2019 TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Rozbudowa sieci -lini kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania zakładu produkcyjnego gm. Tułowice,
m. Tułowice,
ul. Porcelitowa,
dz. nr 130/76, 130/35, 1118
   
47. BOŚ.6743.663.2019.JS 08.08.2019 TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie budowa sieci - lini kablowej nn 0,4 kV wraz złączami kablowymi dla zasilania budynku wielo lokalowego

gm. Tułowice,
m. Tułowice,
ul. Zamkowa,
dz. nr 633/14, 633/12, 1133

Przyjęto zgłoszenie 28.08.2019r  
48. BOŚ.6743.672.2019.DB 09.08.2019 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków gm. Ozimek,
m. Ozimek,
dz. nr 397/81,
m. Schodnia,
dz. nr 200/445, 1413447
   
49. BOŚ.6743.671.2019.KWW 09.08.2019 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. budowa sieci kanalizacji sanitarnej

gm. Ozimek,
m. Biestrzynnik,
ul. Dylakowska, dz. nr 735/82, 746/82

Przyjęto zgłoszenie 22.08.2019  
50. BOŚ.6743.670.2019.AŁ 09.08.2019 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej gm. Ozimek,
m. Szczedrzyk,
ul. Jarzębinowa, dz. nr 186/8, 198, 185/9
Przyjęto zgłoszenie 30.08.2019r.  
51. BOŚ.6743.669.2019.MB 09.08.2019 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej gm. Ozimek,
m. Szczedrzyk,
ul. Słoneczna, dz. nr  906, 1037/5, 1037/6
   
52. BOŚ.6743.668.2019.MB 09.08.2019 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. budowa sieci wodociągowej gm. Ozimek,
m. Szczedrzyk,
ul. Sosnowa i Wspólna, dz. nr  483, 482
   
53. BOŚ.6743.696.2019.MM 19.08.2019 Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o. o. kanalizacja sanitarna ciśnieniowa do działki 145/10 km. 9 obręb Turawa gm. Turawa, m. Turawa - Marszałki, ul. Miodowa, dz. nr 28/12, 32, 163, 145/10, 145/11 Przyjęto zgłoszenie 09.09.2019r.  
54. BOŚ.6743.706.2019.MM 22.08.2019 Beata i Rudolf Malik Rozbudowa sieci wodociągowej o śr. fi 90 PEHD gm. Tarnów Opolski, m. Przywory,
ul. Tarnowska, dz. nr 2044/410, 2191/410, 2043/410, 2192/410
Przyjęto zgłoszenie 12.09.2019r.  
55. BOŚ.6743.728.2019.JS 30.08.2019 Bagger Polska Sp. z o. o. Rozbudowa sieci gm. Niemodlin, m. Piotrowa, dz. nr 78/1, 82/31, 82/4    
56. BOŚ.6743.749.2019.AŁ 05.09.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania 16 domów jednorodzinnych gm. Prószków, m. Górki, dz. nr: 280/63, 278/63, 74/1, 146/1, 178/1, 168/1, 162/1, 194/1 Przyjęto zgłoszenie 17.09.2019r  
57. BOŚ.6743.770.2019.KWW 17.09.2019 Krystyna i Wiesław Stich budowa komina zewnętrznego dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Łubniany, m. Biadacz, dz. nr: 970/175    
58. BOŚ.6743.799.2019.AO 27.09.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie budowa sieci linii kablowej nN 0,4 kV wraz z zabudową złączy kablowych dla zasilania budynków mieszkalnego gm. Niemodlin, m. Piotrowa, dz. nr 78/1, 82/4, 82/9, 82/10, 82/11, 82/12, 82/13, 82/14, 82/15, 82/16, 82/17, 82/18, 82/19, 82/20, 82/21, 82/22, 82/23, 82/24, 82/25, 82/26, 82/27, 82/28, 82/29, 82/30, 82/31 Przyjęto zgłoszenie 11.10.2019r.  
59. BOŚ.6743.800.2019.AO 27.09.2019 Anna i Krystian Malek rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do budowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego gm. Turawa, m. Zawada, dz. nr 509/149, 507/149, 944/146, 945/146 Przyjęto zgłoszenie 02.10.2019  
60. BOŚ.6743.863.2019.MM 28.10.2019 TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie budowa sieci lini kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz złączami kablowymi dla zasilania budynku mieszkalnego i Ośrodka MONARU gm. Niemodlin, m. Gracze, dz. nr 552/7, 548/2, 550/4, 466 Przyjęto zgłoszenie 14.11.2019  
61. BOŚ.6743.880.2019.AO 06.11.2019 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie budowa sieci wodociągowej gm. Niemodlin, m. Sady, dz. nr 274/5    
62. BOŚ.6743.884.2019.MM 07.11.2019 TAURON Dystrybucja S.A. przebudowa i rozbudowa linii n/n gm. Niemodlin, m. Niemodlin, ul. Mickiewicza i Aleja Wolności, dz. nr 766/5, 766/2, 766/3, 766/6, 767, 782, 781, 768, 769/1, 770, 771, 772, 773/4, 773/3, 774/1, 765/1, 773/1, 775, 620/1, 617/1, 623, 766/1, 776    

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-01-2019
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  02-01-2019 08:07
  przez: Jacek Wrzeciono
 • zmodyfikowano:
  14-11-2019 14:33
  przez: Maria Maławska
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 2519
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×