Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10408894397822801386759695110131187176923108109168243550070
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
140364138267164091156533155677125224779308623911505310563810389394285
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
861778477011861885847114936113921116257114555115678155303140809145717
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
420495146149739515584725743270587425775167978755458303578803
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000004218285874627946356502184508640889
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 133779
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 88009
 3. Nabór
  Wyświetleń: 64783
 4. Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 28872
 5. Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 24977
 6. Pracownicy
  Wyświetleń: 23512
 7. Nabór - jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 21489
 8. Prace Rady Powiatu
  Wyświetleń: 20451
 9. Radni Powiatu
  Wyświetleń: 19923
 10. Wydział Budownictwa
  Wyświetleń: 18699
 11. 2018
  Wyświetleń: 18376
 12. 2016
  Wyświetleń: 17440
 13. Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 17254
 14. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 17239
 15. Ogłoszenia Wydziału Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 16371
 16. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim
  Wyświetleń: 16189
 17. Wydział Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 16089
 18. 2017
  Wyświetleń: 15117
 19. Inne
  Wyświetleń: 15080
 20. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
  Wyświetleń: 14969
 21. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 14791
 22. 2019
  Wyświetleń: 13318
 23. Inne osoby
  Wyświetleń: 12647
 24. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 11114
 25. Wykaz Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 10978
 26. Budżet Powiatu Opolskiego 2013
  Wyświetleń: 10633
 27. Strategie i Programy
  Wyświetleń: 10504
 28. Budżet Powiatu Opolskiego 2014
  Wyświetleń: 9839
 29. Budżet Powiatu Opolskiego 2016
  Wyświetleń: 9818
 30. Budżet Powiatu Opolskiego 2012
  Wyświetleń: 9733
 31. Umorzenia
  Wyświetleń: 9429
 32. Dom Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 9333
 33. Informacja o Stanie Mienia Powiatu
  Wyświetleń: 9202
 34. Budżet Powiatu Opolskiego 2015
  Wyświetleń: 9137
 35. Nabór na stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 8905
 36. WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO W OPOLU
  Wyświetleń: 8342
 37. Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 8240
 38. NPP - konkurs 2017
  Wyświetleń: 7776
 39. Osoby Upoważnione Do Wydawania Decyzji
  Wyświetleń: 7460
 40. Uchwały Rady
  Wyświetleń: 7100
 41. 2015
  Wyświetleń: 6932
 42. Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów/wychowanków
  Wyświetleń: 6830
 43. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6723
 44. NPP - konkurs 2016
  Wyświetleń: 6703
 45. Edukacja prawna
  Wyświetleń: 6635
 46. Załatwianie Spraw
  Wyświetleń: 6559
 47. Budżet Powiatu Opolskiego 2017
  Wyświetleń: 6492
 48. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 6402
 49. Zespół Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 6254
 50. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 6057
 51. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 5886
 52. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie
  Wyświetleń: 5730
 53. INFORMACJA OGÓLNA - Starostwo Powiatowe w Opolu
  Wyświetleń: 5725
 54. Wzory formularzy oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 5724
 55. Kompetencje Rady Powiatu
  Wyświetleń: 5687
 56. Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5637
 57. Zespół Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 5565
 58. Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych, sieci i budynków stacji transformatorowych 2015
  Wyświetleń: 5556
 59. 2017
  Wyświetleń: 5476
 60. Kontrole Zewnętrzne
  Wyświetleń: 5407
 61. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5376
 62. Skład Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 5256
 63. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 5253
 64. Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych
  Wyświetleń: 5253
 65. Adres BIP Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 5244
 66. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu.
  Wyświetleń: 5243
 67. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
  Wyświetleń: 5112
 68. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2016
  Wyświetleń: 5105
 69. Wykaz przedmiotów znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych
  Wyświetleń: 5059
 70. Warzecha Stefan - Przewodniczący Rady Powiatu
  Wyświetleń: 5049
 71. Statut Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 5012
 72. 2016
  Wyświetleń: 5005
 73. Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
  Wyświetleń: 4944
 74. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 4935
 75. Ogłoszenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Op
  Wyświetleń: 4921
 76. REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
  Wyświetleń: 4902
 77. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 4867
 78. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4839
 79. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 4718
 80. Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Opolu
  Wyświetleń: 4683
 81. Uchwała Rady Powiatu Opolskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.
  Wyświetleń: 4601
 82. Kompetencje i skład komisji rady powiatu
  Wyświetleń: 4583
 83. Skład Rady Powiatu
  Wyświetleń: 4570
 84. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 4526
 85. Dotacje udzielone
  Wyświetleń: 4510
 86. Regulamin naboru na wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 4461
 87. Gaida Ingryda - Dyrektor Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 4422
 88. Zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Wyświetleń: 4415
 89. Ogłoszenie o naborze wniosków
  Wyświetleń: 4402
 90. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Łubniany wraz z modernizacją i założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej II
  Wyświetleń: 4332
 91. System informacji dla pasażera
  Wyświetleń: 4315
 92. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2015
  Wyświetleń: 4286
 93. Budżet Powiatu Opolskiego 2011
  Wyświetleń: 4285
 94. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 4282
 95. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Chróścicach
  Wyświetleń: 4267
 96. Adres BIP Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu
  Wyświetleń: 4259
 97. EKOPORTAL - Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4221
 98. Inne akty prawne
  Wyświetleń: 4217
 99. Uprawnieni do NPP
  Wyświetleń: 4186
 100. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4168
 101. Ogłoszenia o naborze wniosków - wymiana kotłów C.O.
  Wyświetleń: 4135
 102. Zakres i uprawnieni NPP
  Wyświetleń: 4096
 103. Budżet Powiatu Opolskiego 2010
  Wyświetleń: 4077
 104. Budżet Powiatu Opolskiego 2009
  Wyświetleń: 4034
 105. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Ozimku
  Wyświetleń: 4013
 106. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2008
  Wyświetleń: 3997
 107. Ogłoszenia Wydziału Komunikacji
  Wyświetleń: 3958
 108. 2014
  Wyświetleń: 3951
 109. Informacja o stanie mienia Powiatu Opolskiego oraz sposobie jego zagospodarowania za okres od 16.10.2005r do 15.10.2006r
  Wyświetleń: 3888
 110. Informacje o powiecie
  Wyświetleń: 3860
 111. Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym całodobowym pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3859
 112. Kompetencje Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 3850
 113. Informacja za rok budżetowy 2005
  Wyświetleń: 3834
 114. Petycje 2015
  Wyświetleń: 3818
 115. Budżet Powiatu Opolskiego 2008
  Wyświetleń: 3811
 116. Budżet Powiatu Opolskiego 2007
  Wyświetleń: 3781
 117. Hałenda Anna - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3772
 118. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.123.2016.ZW - stawy Zenon Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
  Wyświetleń: 3759
 119. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2013.
  Wyświetleń: 3756
 120. Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 3734
 121. Konsultacje społeczne dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany granic Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3725
 122. Otwarty Konkurs Ofert 2010r.
  Wyświetleń: 3705
 123. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3697
 124. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 3687
 125. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3676
 126. Pietruszka Leonard - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 3673
 127. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2012.
  Wyświetleń: 3656
 128. Budżet Powiatu Opolskiego 2006
  Wyświetleń: 3637
 129. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.100.2017.ZW - przepust Karczów ul. Leśna
  Wyświetleń: 3634
 130. Juros Teresa - była Radna Powiatu
  Wyświetleń: 3619
 131. Lebiedzińska Irena - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
  Wyświetleń: 3612
 132. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2014.
  Wyświetleń: 3612
 133. Przybylska Beata - była Naczelnik Wydziału Budownictwa
  Wyświetleń: 3577
 134. Otwarty Konkurs Ofert 2014
  Wyświetleń: 3570
 135. NPP - konkurs 2018
  Wyświetleń: 3561
 136. Wołoszyn Marcin - Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji
  Wyświetleń: 3541
 137. Kultura - 2006
  Wyświetleń: 3538
 138. INFORMACJA OGÓLNA - Samorząd Powiatowy
  Wyświetleń: 3526
 139. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2007
  Wyświetleń: 3523
 140. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2016
  Wyświetleń: 3521
 141. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2017
  Wyświetleń: 3518
 142. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3507
 143. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2018 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 3506
 144. Gabriel Adriana - Inspektor, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
  Wyświetleń: 3498
 145. Powiatowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 3495
 146. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2010.
  Wyświetleń: 3493
 147. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2011.
  Wyświetleń: 3480
 148. Informacja Starosty Opolskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i bydynków dla gminy Chrząstowice
  Wyświetleń: 3462
 149. Zadania powiatu
  Wyświetleń: 3460
 150. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3439
 151. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3435
 152. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 sierpnia 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 3422
 153. Bocianowski Marek - Nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków
  Wyświetleń: 3411
 154. Lakwa Henryk - Przewodniczący Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 3400
 155. XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 3400
 156. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3394
 157. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2009
  Wyświetleń: 3376
 158. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3373
 159. Przebudowa części holu na pomieszczenie biurowe na parterze budynku biurowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, działka nr 13/7 k.m. 53
  Wyświetleń: 3356
 160. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2017
  Wyświetleń: 3352
 161. Powiatowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 3320
 162. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3314
 163. Paszko Dorota - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ozimku
  Wyświetleń: 3306
 164. Bak Paweł - Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeg
  Wyświetleń: 3286
 165. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi powiatowej w miejscowości Krasiejów, ul. Spóracka
  Wyświetleń: 3282
 166. Łotarewicz Anna - Inspektor, Wydział Budownictwa
  Wyświetleń: 3260
 167. Powiatowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 3259
 168. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 3254
 169. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 3234
 170. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku
  Wyświetleń: 3226
 171. Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
  Wyświetleń: 3205
 172. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 informacja o realizacji projektu
  Wyświetleń: 3204
 173. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 19 września 2006 r.
  Wyświetleń: 3182
 174. Udzielone dotacje w roku 2017
  Wyświetleń: 3177
 175. Konachiewicz Mariola - Skarbnik Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3175
 176. Budżet Powiatu Opolskiego na 2017 r.
  Wyświetleń: 3167
 177. Zamiara Grzegorz - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, były pracownik
  Wyświetleń: 3167
 178. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
  Wyświetleń: 3150
 179. Kazin Marzena - Sekretarz Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 3149
 180. Opinia prawna na temat złożonego przez Prezydenta Miasta Opola pisma (wniosku) o dokonanie zmiany granic Miasta Opola oraz gmin sąsiednich
  Wyświetleń: 3136
 181. Zalas Dariusz - Inspektor, Wydział Komunikacji, były pracownik
  Wyświetleń: 3092
 182. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
  Wyświetleń: 3091
 183. „Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem” – remont dachu
  Wyświetleń: 3075
 184. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.4.2017.BS - studnia w Przysieczy
  Wyświetleń: 3047
 185. Edukacja prawna - wydział ochrony środowiska
  Wyświetleń: 3044
 186. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu I
  Wyświetleń: 3044
 187. XLI Nadzywczajna sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 3042
 188. Olczyk Lech - były Nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków
  Wyświetleń: 3034
 189. Ogłoszenie o naborze z dnia 17 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 3018
 190. Ciupek Elżbieta - była Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 2993
 191. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2986
 192. Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2979
 193. Stelmach Sybilla -była Członek Zarządu
  Wyświetleń: 2969
 194. Plan zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 2956
 195. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2948
 196. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2017 roku
  Wyświetleń: 2941
 197. Edukacja prawna - wydział edukacji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 2936
 198. Kubów Przemysław - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2935
 199. Dzwonnik Zdzisław - Nadleśniczy Nadleśnictwa Opole
  Wyświetleń: 2911
 200. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.137.2016.BS - stacja paliw w Ozimku przy ul. Kolejowej 5.
  Wyświetleń: 2899
 201. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.151.2016.BS - pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego w Tułowicach
  Wyświetleń: 2896
 202. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.37.2017.BS - ujęcie wody w Chrząstowicach
  Wyświetleń: 2891
 203. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 2887
 204. Bojkowski Ryszard - Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice
  Wyświetleń: 2885
 205. Informacja Starosty Opolskiego w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego oraz założenia ewidencji bydynkow i lokali
  Wyświetleń: 2863
 206. Ogłoszenie o naborze z dnia 1 grudnia 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2849
 207. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2836
 208. Oferty na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 2822
 209. Rejnhardt Iwona - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 2804
 210. XXIX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 2799
 211. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 2791
 212. Gryc Antoni - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2780
 213. Obieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie zmiany decyzji na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej Brzezie – Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2777
 214. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jednostki poradnictwa specjalistycznego w 2019 r.
  Wyświetleń: 2772
 215. XXXVIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 2768
 216. Sobera Marta - była Dyrektor Zespołu Szkół w Chróścinie
  Wyświetleń: 2765
 217. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.150.2016.BS - miejsca postojowe na ul. Kamiennej w Dąbrowie
  Wyświetleń: 2763
 218. Wojtasik Helena - Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2763
 219. Cebula Krzysztof - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2759
 220. Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy
  Wyświetleń: 2746
 221. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 września 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2744
 222. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.105.2017.ZW - odwodnienie wewnętrznej drogi gminnej w m. Wydrowice
  Wyświetleń: 2729
 223. Zaproszenie PKP S.A. oddz. gosp. nier. we Wrocławiu do rokowań na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Kolejowej 1A
  Wyświetleń: 2728
 224. Wysdak Krzysztof - Członek Zarządu
  Wyświetleń: 2717
 225. Parfimczyk Marek - były Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2712
 226. Bartosiewicz Maria - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 2707
 227. Jędrychowski Krzysztof - Przewodniczący Narad Koordynacyjnych, były pracownik
  Wyświetleń: 2687
 228. Prawa jazdy
  Wyświetleń: 2679
 229. Bigas Dariusz - Dyrektor Zespołu Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 2671
 230. Duda Antoni - były Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
  Wyświetleń: 2671
 231. Mohlek Rudolf - były Członek Zarządu
  Wyświetleń: 2671
 232. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu
  Wyświetleń: 2662
 233. Wolny - Miksa Anna - była Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2653
 234. Rek Patrycja - Referent, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2649
 235. Wodausz Henryk - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2649
 236. Edukacja prawna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku
  Wyświetleń: 2640
 237. Sobera Danuta - była Dyrektor Zespołu Szkół w Prószkowie
  Wyświetleń: 2638
 238. Płoszaj Leonarda - Członek Zarządu
  Wyświetleń: 2632
 239. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 2630
 240. Edukacja prawna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2622
 241. Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31
  Wyświetleń: 2604
 242. XXXIX Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 2600
 243. Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 2593
 244. Adres BIP Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 2583
 245. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na 2018 r.
  Wyświetleń: 2581
 246. Wittek Monika - była Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2574
 247. Urbacka Tomasz - Referent, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2573
 248. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Nowej w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 2558
 249. Wenzel-Borkowska Edyta - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2556
 250. Dziubałtowski Tadeusz - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2553
 251. XXVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 2543
 252. Krzesiński Jan - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2541
 253. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.90.2017.ZW - przebudowa bitumicznej drogi leśnej Turawa - Osowiec
  Wyświetleń: 2540
 254. Jędrzejczyk Jolanta - była Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze
  Wyświetleń: 2539
 255. Klimek Marek - Podinspektor, Wydział Komunikacji, były pracownik
  Wyświetleń: 2536
 256. Unieważnienie otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2533
 257. Kupka Anna - Podinspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2532
 258. Pakos Stanisław - były Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 2530
 259. Kodeks etyczny pracowników Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2526
 260. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2525
 261. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 28 września 2010 r.
  Wyświetleń: 2519
 262. 2019
  Wyświetleń: 2518
 263. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 16.10.2008 r. do 15.10.2009 r.
  Wyświetleń: 2518
 264. Kania Jakub - Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2510
 265. Kontrole Zewnętrzne w 2012 roku
  Wyświetleń: 2510
 266. Jaroszek Józef - były Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeg
  Wyświetleń: 2508
 267. Danel Lucyna - była Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 2502
 268. Edukacja prawna - wydział komunikacji
  Wyświetleń: 2479
 269. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2470
 270. Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. "Pierwsza pomoc" 2017
  Wyświetleń: 2467
 271. Strzałkowski Tomasz - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2463
 272. XXX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 2462
 273. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016-2020 z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2443
 274. Bartków Łukasz - Inspektor w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 2435
 275. Krawczyk Kazimierz - byly Naczelnik Wydziału Budownictwa
  Wyświetleń: 2429
 276. Górski Kazimierz - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2428
 277. Feliks-Wiercimok Danuta - Podinspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2426
 278. Grodziecka-Makulska Agnieszka - była Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2418
 279. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.147.2016.ZW - przepust Grodziec
  Wyświetleń: 2400
 280. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Opolskiego.
  Wyświetleń: 2394
 281. Orszulak Andrzej - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2383
 282. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.6.2017.BS - Pawilon DINO w m.Antoniów
  Wyświetleń: 2373
 283. XLV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 2367
 284. Terminy narad koordynacyjnych w roku 2017
  Wyświetleń: 2360
 285. Kotońska Zofia - były Członek Zarządu
  Wyświetleń: 2359
 286. Cichos Krystian - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2334
 287. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 rok
  Wyświetleń: 2333
 288. Gabor Tomasz - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2328
 289. Edukacja prawna - wydział geodezji i kartografii
  Wyświetleń: 2325
 290. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2320
 291. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2015 roku
  Wyświetleń: 2317
 292. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 2316
 293. Rejestracja
  Wyświetleń: 2316
 294. Zespół Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 2310
 295. Kukula Dominika - Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2305
 296. Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29
  Wyświetleń: 2300
 297. Raida Anna - była Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2297
 298. Soworka (Dusza) Aleksandra - Młodszy referent w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 2296
 299. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 kwietnia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu II
  Wyświetleń: 2290
 300. Statystyka zdawalności
  Wyświetleń: 2288
 301. Figura Roman - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2277
 302. Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 2277
 303. Franiczek Agnieszka - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2268
 304. Edukacja prawna - wydział budownictwa
  Wyświetleń: 2259
 305. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
  Wyświetleń: 2256
 306. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 2253
 307. Ogłoszenie o naborze z dnia 17 maja 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2246
 308. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2018
  Wyświetleń: 2244
 309. Dzieszkowski Waldemar - Dyrektor Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 2242
 310. Dom Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 2236
 311. Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy
  Wyświetleń: 2236
 312. Skrzypczak Grażyna - Podinspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2229
 313. Rajczyk Małgorzata - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
  Wyświetleń: 2228
 314. Zmiana adresu BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2227
 315. Adres BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 2221
 316. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Armii Krajowej 1A
  Wyświetleń: 2217
 317. Sicińska Barbara - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2213
 318. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywnosci energetycznej budynku - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wszystkich niezbędnych robót towarzyszących
  Wyświetleń: 2210
 319. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. Konsultacji dot. rozkładu godzin pracy aptek w 2018 r.
  Wyświetleń: 2198
 320. Edukacja prawna - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2191
 321. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 2183
 322. Dzikowska Małgorzata - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2178
 323. Halupczok Norbert - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2178
 324. Realizowane projekty
  Wyświetleń: 2174
 325. Karpa Jan - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2173
 326. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie 3 lokali mieszkalnych położonych w Opolu
  Wyświetleń: 2173
 327. Edukacja prawna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
  Wyświetleń: 2170
 328. Szott Irena - była Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 2160
 329. Sapeta Iwona - Podinspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2157
 330. Sikora Małgorzata - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2156
 331. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 rok
  Wyświetleń: 2152
 332. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2145
 333. Romanowska Aleksandra - Podinspektor, Wydział Komunikacji, były pracownik
  Wyświetleń: 2143
 334. Zięcina - Zmaczyńska Grażyna - Inspektor, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, były pracownik
  Wyświetleń: 2138
 335. Akty Prawa Miejscowego - Uchwały Zarządu Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2136
 336. Wolak-Wawrzyniak Jadwiga - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2136
 337. Sobków Dariusz - Dyrektor Zespołu Szkół w Prószkowie
  Wyświetleń: 2131
 338. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2013 r.
  Wyświetleń: 2130
 339. Witkowski Piotr - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 2129
 340. Janetzko Iwona - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 2126
 341. Sinicki Adam - Dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 2123
 342. Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla gminy Łubniany
  Wyświetleń: 2119
 343. Adres BIP Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2116
 344. Dendera Konrad - Radny Powiatu
  Wyświetleń: 2116
 345. Budżet Powiatu Opolskiego na 2014 r.
  Wyświetleń: 2115
 346. Dziatkiewicz Jacek - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 2112
 347. Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 2112
 348. Gamrot-Ciemny Urszula - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opolu
  Wyświetleń: 2111
 349. Koschny Maria - Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2106
 350. Panecka Barbara - Dyrektor Zespołu Szkół w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2103
 351. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 rok
  Wyświetleń: 2095
 352. Wyniki otwartego konkursu na powierzenie realizacji w latach 2015-2019 zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym
  Wyświetleń: 2084
 353. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu
  Wyświetleń: 2083
 354. Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 2080
 355. Zakrzewska-Kubów Agnieszka - była Radna Powiatu
  Wyświetleń: 2078
 356. Informacja o wszczęciu postępowania - OŚ.6341.2.2017.BAS - odwodnienie DK 49 w Karczowie
  Wyświetleń: 2076
 357. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2070
 358. Gąsiorowski Wacław - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 2069
 359. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2014 r.
  Wyświetleń: 2069
 360. Budżet Powiatu Opolskiego 2018
  Wyświetleń: 2059
 361. Jaseniuk Wiesława - Naczelnik Wydziału Komunikacji
  Wyświetleń: 2059
 362. Lista kandydatów na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. ekonomiczno-administracyjnych w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2058
 363. Sydor Edyta - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 2058
 364. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2055
 365. Ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2055
 366. Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 2053
 367. Milewska Barbara - Dyrektor Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2051
 368. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2049
 369. Edukacja prawna - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
  Wyświetleń: 2037
 370. Etap I i II modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Turawa, Etap III i IV modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej wraz z informatyzacją, integracją i harmonizacją bazy danych GESUT dla gminy Turawa
  Wyświetleń: 2034
 371. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 2029
 372. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2011
  Wyświetleń: 2023
 373. Szlęzak Joanna - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 2023
 374. Budżet Powiatu Opolskiego na 2012 r.
  Wyświetleń: 2022
 375. Edukacja prawna - wydział gospodarki nieruchomościami
  Wyświetleń: 2019
 376. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 2017
 377. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 - 2020
  Wyświetleń: 2015
 378. Działalność lobbingowa zawodowych lobbystów wobec Starosty w 2018 r.
  Wyświetleń: 2010
 379. Budżet Powiatu Opolskiego na 2010 r.
  Wyświetleń: 2007
 380. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 2006
 381. Ogłoszenie o naborze z dnia 16 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 2005
 382. Adres BIP Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 2001
 383. Informacja o wyniku naboru z dnia 19.12.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
  Wyświetleń: 2001
 384. Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznejw Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2000
 385. Ogłoszenie o naborze z dnia 29 stycznia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1999
 386. Wynik otwartego konkursu na prowadzenie Domu w Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1996
 387. Adres BIP Zespołu Szkół w Tułowice
  Wyświetleń: 1994
 388. NPP - konkurs 2019
  Wyświetleń: 1991
 389. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. ekonomiczno - administracyjnych w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim z dnia 29.07.2008
  Wyświetleń: 1987
 390. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2014 r.
  Wyświetleń: 1985
 391. 2018
  Wyświetleń: 1981
 392. Kotońska Zofia - Radna Powiatu
  Wyświetleń: 1979
 393. Ogłoszenie o naborze z dnia 14 września 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1975
 394. Budżet Powiatu Opolskiego na 2016 r.
  Wyświetleń: 1973
 395. Budżet Powiatu Opolskiego na 2008 rok
  Wyświetleń: 1971
 396. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2015
  Wyświetleń: 1970
 397. Informacja o wyniku naboru z dnia 22.11.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu I
  Wyświetleń: 1958
 398. Akty Prawa Miejscowego - Uchwały Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1956
 399. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 1955
 400. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy.
  Wyświetleń: 1954
 401. Sobolewska Katarzyna - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 1954
 402. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 rok
  Wyświetleń: 1953
 403. Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu.
  Wyświetleń: 1952
 404. Informacja o wyniku naboru z dnia 22.11.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu II
  Wyświetleń: 1951
 405. Piechaczek-Stach Anna - Podinspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 1950
 406. Kontrole Zewnętrzne w 2015 roku
  Wyświetleń: 1944
 407. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. ekonomiczno-administracyjnych w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1942
 408. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 1942
 409. Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu w dniach 20-21.10.2018 r.
  Wyświetleń: 1940
 410. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Smak życia - przeciwko dopalaczom" złożona przez Pracownię Rozwoju Osobistego w Opolu
  Wyświetleń: 1939
 411. Budżet Powiatu Opolskiego na 2013 r.
  Wyświetleń: 1937
 412. Ogłoszenie o naborze z dnia 23 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1936
 413. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1936
 414. Adres BIP Zespołu Szkół w Chróścinie
  Wyświetleń: 1935
 415. Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie w sprawie postepowania przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1935
 416. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1932
 417. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z wykonania budżetu za 2007r.
  Wyświetleń: 1931
 418. Ledwolorz Alfred - Inspektor, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 1930
 419. XXXIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1928
 420. Świerc Joachim - Członek Zarządu
  Wyświetleń: 1924
 421. Karpińska - Karbowniczek Urszula - Inspektor, Wydział Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1923
 422. Oferta realizacji zadania publicznego - Sprawowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego
  Wyświetleń: 1922
 423. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 rok
  Wyświetleń: 1919
 424. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2011
  Wyświetleń: 1914
 425. Adres BIP Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 1913
 426. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 1913
 427. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i kultury fizycznej w roku 2006
  Wyświetleń: 1912
 428. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2007
  Wyświetleń: 1910
 429. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego za III kwartały 2014 roku
  Wyświetleń: 1907
 430. Kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2006
  Wyświetleń: 1904
 431. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2016 roku
  Wyświetleń: 1904
 432. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2009 rok
  Wyświetleń: 1902
 433. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywnosci energetycznej budynku - wykonanie instalacji klimatyzacji
  Wyświetleń: 1899
 434. Zapiór Henryk - Członek Zarządu
  Wyświetleń: 1899
 435. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Opolskiego i Sejmiku Województwa Opolskiego na obszarze powiatu opolskiego
  Wyświetleń: 1894
 436. Budżet Powiatu Opolskiego na 2015 r.
  Wyświetleń: 1893
 437. Kontrole Zewnętrzne w 2013 roku
  Wyświetleń: 1892
 438. Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 1888
 439. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok
  Wyświetleń: 1885
 440. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2013
  Wyświetleń: 1883
 441. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. Strategii Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 1881
 442. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2009 rok
  Wyświetleń: 1881
 443. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego OŚ.6341.19.2017.BS, dot.odwodnienia części m. Prószków
  Wyświetleń: 1877
 444. Włodarczyk Helena - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 1877
 445. Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 1873
 446. Smolarek Paweł - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 1871
 447. Zakup sprzętu, licencji na oprogramowanie, prac wdrożeniowych związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego”
  Wyświetleń: 1870
 448. Zespół Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 1869
 449. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2012
  Wyświetleń: 1867
 450. Trychan Alicja - Radna Powiatu
  Wyświetleń: 1865
 451. Budżet Powiatu Opolskiego na 2006 rok
  Wyświetleń: 1864
 452. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 11.09.2009
  Wyświetleń: 1864
 453. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2009 rok
  Wyświetleń: 1862
 454. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2013
  Wyświetleń: 1861
 455. Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji w latach 2015 - 2019 zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1861
 456. Lista kandydatów spełniajacyh wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Główna Księgowa
  Wyświetleń: 1860
 457. Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 1858
 458. Płaczek Patrycja - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1854
 459. Udzielone dotacje w roku 2015
  Wyświetleń: 1853
 460. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego 2012
  Wyświetleń: 1852
 461. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podnspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1851
 462. Lista oferentów, którym Komisja Konkursowa przyznała dotacje na realizację zadań o charakterze powiatowy
  Wyświetleń: 1851
 463. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
  Wyświetleń: 1848
 464. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1843
 465. Ogłoszenie o naborze z dnia 02 czerwca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1842
 466. Ogłoszenie z dnia 19 kwietnia 2016 r. o III naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1841
 467. Wyniki wyborów do Rady Powiatu.
  Wyświetleń: 1839
 468. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
  Wyświetleń: 1837
 469. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 rok
  Wyświetleń: 1831
 470. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 1 listopada 2010r.
  Wyświetleń: 1828
 471. Informacja o wszczęciu postęopowania OŚ.6341.97.2017.BS ścieki przemyslowe z Ubojni w Zawadzie
  Wyświetleń: 1827
 472. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 1 września 2014 r.
  Wyświetleń: 1827
 473. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 rok
  Wyświetleń: 1827
 474. Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 1825
 475. Kontrole Zewnętrzne z 2007 roku
  Wyświetleń: 1822
 476. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 1822
 477. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1818
 478. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2014
  Wyświetleń: 1818
 479. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 22 października 2014 r.
  Wyświetleń: 1818
 480. Nadawanie przesyłek pocztowych poprzez umieszczanie oznaczenia potwierdzającego wzniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą i paczek w obrocie krajowym oraz odbiór i dostarczanie poczty do sie
  Wyświetleń: 1816
 481. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1814
 482. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu Filia w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1810
 483. Piędzioch Jerzy - Dyrektor Zespołu Szkół w Tułowicach do dnia 31.08.2013 r.
  Wyświetleń: 1808
 484. Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz jego wybranych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1807
 485. Budżet Powiatu Opolskiego na 2009 r.
  Wyświetleń: 1806
 486. Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu
  Wyświetleń: 1805
 487. Ogłoszenie o naborze z dnia 14 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Powiatowego Rzecznika Konsumentów w wymiarze 2/5 etatu
  Wyświetleń: 1803
 488. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 1800
 489. Mohlek Rudolf - były Radny Powiatu, w Zarządzie Powiatu Opolskiego III i V kadencji
  Wyświetleń: 1799
 490. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 rok
  Wyświetleń: 1795
 491. Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. administracyjno - biurowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1794
 492. Łabuz Regina - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1793
 493. Udzielone dotacje w roku 2016
  Wyświetleń: 1792
 494. X Sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1788
 495. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2008
  Wyświetleń: 1787
 496. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 1785
 497. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2012 r.
  Wyświetleń: 1781
 498. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 r. w zakresie NPP w m. Prószków - UWAGA! zmiana treści ogłoszenia
  Wyświetleń: 1779
 499. Stolarczuk Elżbieta - była Radna Powiatu
  Wyświetleń: 1779
 500. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2012
  Wyświetleń: 1778
 501. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2015 r.
  Wyświetleń: 1778
 502. Wyrejestrowanie pojazdu
  Wyświetleń: 1775
 503. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Luboszyce w dn. 17.11.2017 r. o godz. 11.00
  Wyświetleń: 1774
 504. Kwiatek Tomasz Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
  Wyświetleń: 1771
 505. Udzielone dotacje w roku 2014
  Wyświetleń: 1769
 506. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, położonej w Niemodlinie oznaczonej numerem działki 515/1 z km 9
  Wyświetleń: 1764
 507. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 r. w zakresie NPP w m. Ozimek - UWAGA! zmiana treści ogłoszenia
  Wyświetleń: 1764
 508. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli pn. Pierwsza pomoc dla nauczycieli złożona przez Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
  Wyświetleń: 1763
 509. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2016 r. w zakresie NPP w m. Niemodlin - UWAGA! zmiana treści ogłoszenia
  Wyświetleń: 1760
 510. Petycje 2017
  Wyświetleń: 1758
 511. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 rok
  Wyświetleń: 1758
 512. XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1756
 513. Zakup i dostawa zestawów komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych oraz skanerów związana z realizacją projektu pn. Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej - II
  Wyświetleń: 1753
 514. Ogłoszenie o naborze z dnia 12 marca 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1751
 515. Szafrański Piotr - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 1747
 516. Usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012. 1137) z dróg położonych w granicach administracyjnych Powiatu Opolskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
  Wyświetleń: 1747
 517. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Zespole Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 1744
 518. Kontrole Zewnętrzne z 2010 roku
  Wyświetleń: 1742
 519. XXXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji - protokół
  Wyświetleń: 1742
 520. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 rok
  Wyświetleń: 1740
 521. Usługa ochrony budynków i mienia, stanowiących własność Skarbu Państwa, w zespole dworsko – parkowym w Karczowie
  Wyświetleń: 1739
 522. Procedury postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.
  Wyświetleń: 1738
 523. XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1736
 524. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.96.2017.BS
  Wyświetleń: 1732
 525. Respondek Roman - były Radny Powiatu
  Wyświetleń: 1732
 526. X sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1731
 527. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku - przetarg nr 3
  Wyświetleń: 1730
 528. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2019 r. - miejscowości: Ozimek, Dębska Kuźnia, Tarnów Opolski, Prószków
  Wyświetleń: 1729
 529. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2008 rok
  Wyświetleń: 1729
 530. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 1729
 531. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektora w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu filia w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1728
 532. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1727
 533. Ciupek Ryszard - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1726
 534. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych"
  Wyświetleń: 1726
 535. Zawiadomienie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości pozostałych po Kółku Rolniczym w Ciepielowicach
  Wyświetleń: 1725
 536. Kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2007
  Wyświetleń: 1724
 537. Sekretarz Powiatu
  Wyświetleń: 1723
 538. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2019 r. - miejscowości: Niemodlin, Tułowice, Dąbrowa, Komprachcice
  Wyświetleń: 1721
 539. XIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1720
 540. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na lata 2014-2016 za rok 2014
  Wyświetleń: 1719
 541. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.143.2016.BS- odwodnienie drogi gminnej w Zimnicach Małych.
  Wyświetleń: 1715
 542. Ogłoszenie z dnia 15.07.2015 r. Dyrektora Zaspołu Szkół w Tułowicach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Finansowo-Księgowym Zespołu Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 1715
 543. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1712
 544. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej Brzezie – Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1711
 545. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.68.2017.BS - odwodnienie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Masowie
  Wyświetleń: 1708
 546. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1707
 547. Plan zamówień publicznych na 2018 rok
  Wyświetleń: 1704
 548. Ogłoszenie o naborze - II z dnia 18 października 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1703
 549. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2015
  Wyświetleń: 1702
 550. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku - przetarg nr 2
  Wyświetleń: 1702
 551. Wykaz zmian danych ewidencyjnych dot. działka 1994/482 obr. Przywory, gmina Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1702
 552. Ogłoszenie o naborze z dnia 29 maja 2015 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1701
 553. Tworzewska Jadwiga - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 1701
 554. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dn. 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1696
 555. Ogłoszenie o likwidacji LZS Dąbrowa
  Wyświetleń: 1695
 556. Kontrole Zewnętrzne z 2011 roku
  Wyświetleń: 1694
 557. Rosa Dorota - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1692
 558. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 1691
 559. Informacja o wyniku naboru na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim - ogłoszenie z dnia 08.07.2008 r.
  Wyświetleń: 1688
 560. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie NPP w m. NIemodlin, Tułowice, Dąbrowa, Komprachcice
  Wyświetleń: 1686
 561. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2011 r.
  Wyświetleń: 1685
 562. Zasady postępowania przy naborze (06.03.2009 r.)
  Wyświetleń: 1683
 563. Adres BIP Zespołu Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 1682
 564. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2014 roku
  Wyświetleń: 1682
 565. Krynicka Aleksandra - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii, były pracownik
  Wyświetleń: 1680
 566. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1680
 567. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1678
 568. Skarbnik Powiatu
  Wyświetleń: 1677
 569. X sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1677
 570. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku
  Wyświetleń: 1676
 571. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1702 O w Brynicy
  Wyświetleń: 1673
 572. Petycja Kancelarii Prawnej "Świeca i Wspólnicy" sp.k.
  Wyświetleń: 1673
 573. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1669
 574. Dostawa energii elektrycznej na rzecz Starostwa Powiatowego w Opolu oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1668
 575. Informacja o wszczeciu postepowania - zmiana decyzji 28/2014 z dnia 16.01.2014
  Wyświetleń: 1668
 576. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
  Wyświetleń: 1667
 577. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2018
  Wyświetleń: 1665
 578. Raport z przerowadzonych konsultacji - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1665
 579. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1659
 580. VI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1657
 581. XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1656
 582. Zasady postępowania przy naborze na kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 1656
 583. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.75.2017.BS - odwodnienie ul. Polnej, ul.Szpitalnej i ul. Kasztanowej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1655
 584. Ogłoszzenie o naborze z dnia 29 maja 2015 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1655
 585. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie o naborze z dnia 11.09.2009 r.
  Wyświetleń: 1654
 586. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 1654
 587. Powiatowy Program Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 1654
 588. Kontrole Zewnętrzne z 2009 roku
  Wyświetleń: 1652
 589. Kontrole Zewnętrzne w 2014 roku
  Wyświetleń: 1649
 590. I sesja Rady Powiatu Opolskiego - VI kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1648
 591. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów oraz ubezpieczenie NNW kasjerów Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1647
 592. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granicy działki nr 918/216 km 1 w obrębie Chróścina w dn. 23.01.2018 r. o godz. 10.00
  Wyświetleń: 1646
 593. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1645
 594. Kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2006
  Wyświetleń: 1645
 595. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 1643
 596. Zawiadomienie Wójta Gminy Zębowice o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 1641
 597. Ogłoszenie o naborze z dnia 27 marca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1640
 598. VIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1632
 599. II sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1631
 600. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. Konsultacji dot. rozkładu godzin pracy aptek w 2015 r.
  Wyświetleń: 1631
 601. Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w karjowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 1630
 602. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z wykonania budżetu za 2006r.
  Wyświetleń: 1626
 603. Zagospodarowanie poscaleniowe w części wsi Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki - gm. Dobrzeń wielki oraz części wsi Biadacz - gm. Łubniany w powiecie opolskim
  Wyświetleń: 1624
 604. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.6341.9.2017.BS - przebudowa i budowa drogi ul. Otok w Dobrzeniu Małym na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 1622
 605. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. „Warto wiedzieć” złożona przez Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
  Wyświetleń: 1622
 606. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Armii Krajowej 1B
  Wyświetleń: 1622
 607. Powiatowy Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1622
 608. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.
  Wyświetleń: 1622
 609. XXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1622
 610. Ogłoszenie o naborze Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Fiansowo-Księgowym
  Wyświetleń: 1620
 611. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie za rok 2013.
  Wyświetleń: 1619
 612. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1619
 613. II Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1618
 614. Terminy narad koordynacyjnych w roku 2016
  Wyświetleń: 1618
 615. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2012.ZW
  Wyświetleń: 1616
 616. XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1615
 617. Komunikat Powiatowej Komisji Wybroczej w Opolu
  Wyświetleń: 1614
 618. Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015
  Wyświetleń: 1613
 619. Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji Starosty Opolskiego nr 6/2013 z dnia 16 września 2013 r.
  Wyświetleń: 1613
 620. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Tułowicach przy ul. Zamkowej 5A
  Wyświetleń: 1611
 621. Adres BIP Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1610
 622. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1610
 623. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.59.2.2015.ZW - most tymczasowy Kanał Ulgi Otmuchów
  Wyświetleń: 1608
 624. Strategia Rozwoju Wspólnoty Opolskiej
  Wyświetleń: 1607
 625. Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie przyjęcia: 1) Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020, 2) Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych
  Wyświetleń: 1605
 626. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zalesionej i zakrzewionej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 157, ark. mapy 1, położonej w Grodźcu, gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1604
 627. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - I kwartał 2010
  Wyświetleń: 1603
 628. Sprostowanie do ogłoszenia o naborze z dn. 16.04.2015 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1601
 629. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Zespole Szkół w Chróścinie z dnia 10.01.2007 r.
  Wyświetleń: 1600
 630. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 rok
  Wyświetleń: 1600
 631. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1595
 632. Ogłoszenie Starosty Opolskiego z dnia 09.10.2015 r. I przetargu ustnym ograniczonym, na sprzedaż nieruchomości w Tułowicach ozn. jako działka nr 625/1
  Wyświetleń: 1595
 633. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektora w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - dot. ogłoszenia z dnia 27.01.2010 r.
  Wyświetleń: 1594
 634. XXXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1594
 635. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 1592
 636. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w spr. Konsultacji dot. rozkładu godzin pracy aptek w 2016 r.
  Wyświetleń: 1591
 637. IX sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1590
 638. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Starszy księgowy.
  Wyświetleń: 1589
 639. Informacja o wyniku naboru z dnia 19 kwietnia 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1589
 640. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.136.2014.BS
  Wyświetleń: 1585
 641. XXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1585
 642. III sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1584
 643. Dom Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1583
 644. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej Brzezie ? Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1583
 645. XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1583
 646. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZS w Chróścinie - Starszy referent
  Wyświetleń: 1582
 647. Wszczęcie postępowania - budowa drogi - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1582
 648. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2017 roku
  Wyświetleń: 1581
 649. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1581
 650. IX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1580
 651. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie dot. ogłoszenia z dnia 12.01.2007
  Wyświetleń: 1580
 652. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia pojazdów oraz ubezpieczenie NNW kasjerów Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1579
 653. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1579
 654. VI sesja Rady Powiatu Opolskiego - protokół
  Wyświetleń: 1578
 655. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Referent w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1577
 656. Ogłoszenie o naborze z dnia 19 kwietnia 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1577
 657. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 10 września 2015 r. w spr. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dział. pp. i o wolontariacie na rok 2016”
  Wyświetleń: 1576
 658. XII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1576
 659. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Specjalista w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1575
 660. XV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1575
 661. I sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1574
 662. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.53.2015.BS- zrzut ścieków przemysłowych z myjni pojazdów w Dobrzeniu Małym do kanalizacji
  Wyświetleń: 1574
 663. Informacja o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Niemodlinie w rejonie ulicy Opolskiej
  Wyświetleń: 1574
 664. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. osób niepełnosprawnych w PCPR w Opolu - ogłoszenie o naborze z dnia 26.04.2010 r.
  Wyświetleń: 1574
 665. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Opolskiego od 1 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 1573
 666. XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1573
 667. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Główny Księgowy w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim - dot. ogłoszenia z dnia 08.07.2008
  Wyświetleń: 1571
 668. Porozumienia Starosty Opolskiego
  Wyświetleń: 1571
 669. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1571
 670. XXXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1571
 671. Dostęp do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 1570
 672. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.94.2017.BS - odwodnienie drogi krajowej 46 w Grodźcu
  Wyświetleń: 1570
 673. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1570
 674. IV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1569
 675. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1569
 676. XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1568
 677. Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1567
 678. IV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1567
 679. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
  Wyświetleń: 1566
 680. Informacja o zakończeniu naboru na stanowisko specjalista ds organizacyjnych i kadr
  Wyświetleń: 1564
 681. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Wyświetleń: 1564
 682. Edukacja prawna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 1563
 683. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 rok
  Wyświetleń: 1563
 684. Wykonanie instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Opolu w budynku przy Pl. Wolności 7/8 na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa oraz w trzech pomieszczeniach budynku przy ul. Książąt Opolskich
  Wyświetleń: 1563
 685. XXXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1563
 686. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 1561
 687. XIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1561
 688. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z realizacji Wieloletniego programu Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 1560
 689. XVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1560
 690. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Łubniany wraz z modernizacją i założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej
  Wyświetleń: 1559
 691. VII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1559
 692. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Chróścinie
  Wyświetleń: 1558
 693. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa chodnika wraz z kanalizacja Wrzoski-Chruścina
  Wyświetleń: 1556
 694. XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1555
 695. Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowej.
  Wyświetleń: 1554
 696. XII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1553
 697. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1553
 698. Budowa chodnika oraz kan. deszczowej Wrzoski-Chróscina
  Wyświetleń: 1552
 699. IV sesja Rady Powiatu Opolskiego - protokół
  Wyświetleń: 1551
 700. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1548
 701. Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu opolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2015
  Wyświetleń: 1548
 702. Ogłoszenie o naborze z dnia 5 stycznia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1544
 703. Wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej publicznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Św. Rocha
  Wyświetleń: 1544
 704. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.110.2015.ZW
  Wyświetleń: 1543
 705. IX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1543
 706. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Skośna w miejscowości Zawada
  Wyświetleń: 1543
 707. Postępowanie przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w zespole Szkół w Ozimku, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1543
 708. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku
  Wyświetleń: 1543
 709. Ogłoszenie o naborze na Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1542
 710. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.48.2015.ZW - stawy Przywory
  Wyświetleń: 1541
 711. XI sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1540
 712. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-15/10
  Wyświetleń: 1537
 713. Lista kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1536
 714. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1536
 715. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji - gm. Popielów
  Wyświetleń: 1534
 716. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2008
  Wyświetleń: 1533
 717. XLI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1530
 718. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-1/10
  Wyświetleń: 1529
 719. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.149.2016.BS- studnia w Przysieczy
  Wyświetleń: 1528
 720. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie za rok 2012.
  Wyświetleń: 1527
 721. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
  Wyświetleń: 1526
 722. XIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1526
 723. informacja o wpłynięciu wniosku dotyczącego wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Popielów
  Wyświetleń: 1525
 724. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podnspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1525
 725. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie z dnia 12.01.2007
  Wyświetleń: 1525
 726. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny - 1/2 etatu.
  Wyświetleń: 1524
 727. XVII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1524
 728. Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 71, położonej w Zawadzie, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1523
 729. Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczące Strategii Rozwoju Transportu do 2020r.
  Wyświetleń: 1521
 730. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1520
 731. IX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1520
 732. I sesja Rady Powiatu Opolskiego V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1519
 733. Ogłoszenie Starosty Opolskiego z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami powiatu opolskiego dot. projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”
  Wyświetleń: 1519
 734. V sesja rady Powiatu Opolskiego - protokół
  Wyświetleń: 1519
 735. XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1519
 736. XIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1518
 737. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.98.2011.ZW
  Wyświetleń: 1517
 738. Malinowska Krystyna - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1517
 739. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.64.2012.ZW
  Wyświetleń: 1517
 740. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi -dz. 471/38 obr. Lędziny, gmina Chrząstowice
  Wyświetleń: 1517
 741. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027
  Wyświetleń: 1516
 742. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podnspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1515
 743. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Tułowicach dz. nr 633/7 z km 2 i 633/6 z km 2
  Wyświetleń: 1515
 744. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent
  Wyświetleń: 1515
 745. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. za 2014 r.
  Wyświetleń: 1515
 746. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Głównego Księgowego Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie dot. ogłoszenia z dnia 12.01.2007
  Wyświetleń: 1514
 747. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przy Starostwie Powiatowym w Opolu - ogłoszenie z dnia 23.09.2008 r.
  Wyświetleń: 1514
 748. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zalesionej i zakrzewionej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 178/2, ark. mapy 1, położonej w Grodźcu, gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1514
 749. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych - z dn. 18.10.2011 r.
  Wyświetleń: 1513
 750. Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Górki Dz. nr 73
  Wyświetleń: 1513
 751. Program ochrony zdrowia psychicznego dla Powiatu Opolskiego na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 1513
 752. Ogłoszenie z dn. 20.10.2015 o I przetargu ustnym ograniczonym do podmiotów, których działalność statutowa związana jest z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej obr. Tułowice
  Wyświetleń: 1512
 753. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolksiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1512
 754. XXXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1512
 755. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi bocznej do ul. Dworcowej w Popielów
  Wyświetleń: 1511
 756. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w ZOZGiK z dnia 27.01.2010 r.
  Wyświetleń: 1511
 757. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1511
 758. XXXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1511
 759. III sesja Rady Powiatu Opolskiego V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1510
 760. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.76.2015.ZW - zbiornik do nawodnień Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 1510
 761. Inne Akty Prawne
  Wyświetleń: 1510
 762. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci wodociągowej w m. Niwki
  Wyświetleń: 1510
 763. XIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1510
 764. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1510
 765. informacja o wpłynięciu wniosku dotyczącego wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Niemodlinie w rejonie ulicy Opolskiej
  Wyświetleń: 1509
 766. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.145.2016.ZW - stawy młyńskie Brynica Sochor
  Wyświetleń: 1509
 767. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1509
 768. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 1509
 769. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.97.2014.ZW
  Wyświetleń: 1508
 770. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-92/10
  Wyświetleń: 1507
 771. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Osiedlowa siec cieplna w Czarnowąsach - gm. Dobrzeń Wlk.
  Wyświetleń: 1507
 772. Adres BIP Zespołu Szkół Specjalnych przy ORDIM w Suchym Borze
  Wyświetleń: 1506
 773. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w wymiarze 1/2 etatu.
  Wyświetleń: 1506
 774. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa ul. Sienkiewicza i ul. Kwaśnej w m. Chróścice
  Wyświetleń: 1506
 775. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1506
 776. XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1506
 777. VIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1505
 778. Ogłoszenie o naborze z dnia 07 marca 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1504
 779. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Zastępca Dyrektora w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1503
 780. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 marca 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1503
 781. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opolskiego na lata 2004 -2006
  Wyświetleń: 1503
 782. XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1503
 783. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Tarnów Opolski wraz z modernizacją i założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej
  Wyświetleń: 1502
 784. Ogłoszenie o naborze z dnia 8 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1502
 785. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 rok
  Wyświetleń: 1501
 786. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.148.2012.MN)
  Wyświetleń: 1499
 787. Ogłoszenia o konsultacjach społecznych - Projekt wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami porządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016
  Wyświetleń: 1499
 788. Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego - II
  Wyświetleń: 1499
 789. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r.
  Wyświetleń: 1499
 790. II sesja Rady Powiatu Opolskiego V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1498
 791. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2008 - 2012
  Wyświetleń: 1498
 792. XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1498
 793. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1497
 794. Kontrole Zewnętrzne z 2008 roku
  Wyświetleń: 1497
 795. Obwieszczenie o wpływie wniosku - bazy hotelowo-restauracyjno-szkoleniowej w Sławicach
  Wyświetleń: 1497
 796. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1497
 797. XXXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1496
 798. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.22.2015.ZW - staw retencyjny Tłustoręby
  Wyświetleń: 1495
 799. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-25/10
  Wyświetleń: 1495
 800. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Odwodnienie Centrum handlowe Turawa - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1495
 801. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1495
 802. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa drogi Chmielowice - Osiny
  Wyświetleń: 1494
 803. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie NPP w m. Ozimek, Chrząstowice (Suchy Bór), Tarnów Opolski, Prószków
  Wyświetleń: 1494
 804. Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”
  Wyświetleń: 1494
 805. Schemat procedury kontroli
  Wyświetleń: 1494
 806. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1493
 807. Obwieszczenia o wydaniu decyzji - budowa warsztatu samochodowego z ifrastrukturą w Grodźcu
  Wyświetleń: 1493
 808. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1493
 809. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1491
 810. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny - 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1491
 811. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa stacji paliw w Ozimku
  Wyświetleń: 1490
 812. XI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1490
 813. XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1490
 814. Obwieszczenie o wpływie wniosku - rozbudowa drogi Dobrzeń Mały - Brzezie
  Wyświetleń: 1489
 815. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 rok
  Wyświetleń: 1489
 816. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-21/09
  Wyświetleń: 1488
 817. XVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1488
 818. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1488
 819. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, położonej w Niemodlinie oznaczonej numerem działki 515/1 z km. 9
  Wyświetleń: 1487
 820. Obwieszczenia o wydaniu decyzji - Stolarstwo - Lakiernia w Chróścicach
  Wyświetleń: 1486
 821. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 1486
 822. Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszy księgowy - dot. ogłoszenia z dnia 13.04.2010
  Wyświetleń: 1485
 823. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podnspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1485
 824. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej ulicy Reja w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1485
 825. Wydanie decyzji na przebudowe drogi powiatowej 1717 na odcinku Komprachcice - Szydłów
  Wyświetleń: 1485
 826. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1484
 827. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.152.2012.MN)
  Wyświetleń: 1484
 828. XIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1484
 829. Koordynator ds. BIP
  Wyświetleń: 1483
 830. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej Magnuszowice-Grodków o stanowisko do ważenia sam. ciężarowych
  Wyświetleń: 1482
 831. XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1482
 832. XXXIX Sesja Rary Powiatu Opolskiego IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1480
 833. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.130.2012.ZW
  Wyświetleń: 1479
 834. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
  Wyświetleń: 1479
 835. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Rzędów
  Wyświetleń: 1478
 836. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania i możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość przeznaczoną pod modernizację i uzup. prawostronnego obwałowania Odry
  Wyświetleń: 1478
 837. Powiatowy Program Profilaktyczny w Zakresie Promowania I Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2015 – 2020
  Wyświetleń: 1478
 838. IV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1477
 839. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, połozonej w Kotorzu Małym, gmina Turawa
  Wyświetleń: 1477
 840. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Opolskiego w latach 2001-2015
  Wyświetleń: 1477
 841. obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-46/10
  Wyświetleń: 1476
 842. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1475
 843. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za II kwartał 2015 r,
  Wyświetleń: 1474
 844. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. jako dz. nr 602/91 z k.m. 1 o pow. 0,0618 ha położonej w Kątach Opolskich
  Wyświetleń: 1474
 845. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1474
 846. VII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1474
 847. XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1474
 848. XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1474
 849. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej ul. Dworcowej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1473
 850. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 16.10.2006r. do 15.10.2007r.
  Wyświetleń: 1472
 851. Ogłoszenie w sprawie IV przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej - uchwała zarządu - Opole, ul. Plebiscytowa 5
  Wyświetleń: 1472
 852. XV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1472
 853. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Tułowicach - Referent
  Wyświetleń: 1471
 854. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.44.2012.ZW
  Wyświetleń: 1469
 855. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW.6224-24/08
  Wyświetleń: 1468
 856. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze
  Wyświetleń: 1468
 857. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1468
 858. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1467
 859. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Wąskiej w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1466
 860. XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r.
  Wyświetleń: 1466
 861. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora w Zespole Szkół Specjalnych ORDIM w Suchym Borze
  Wyświetleń: 1465
 862. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w m. Górki
  Wyświetleń: 1465
 863. XXXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji - protokół
  Wyświetleń: 1465
 864. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.88.2014.BS
  Wyświetleń: 1464
 865. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1464
 866. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Murowie
  Wyświetleń: 1463
 867. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - budowa drogi - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1463
 868. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 września 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1463
 869. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista d/s kontroli i analiz
  Wyświetleń: 1462
 870. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej w miejscowości Miedziana
  Wyświetleń: 1462
 871. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.48.2011.ZW
  Wyświetleń: 1461
 872. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-41/10
  Wyświetleń: 1461
 873. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za III kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1461
 874. Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1460
 875. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa - z dnia 13.03.2012 r.
  Wyświetleń: 1460
 876. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-105/10
  Wyświetleń: 1459
 877. Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Górki Dz. nr 1157/298
  Wyświetleń: 1459
 878. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.14.2011.BS
  Wyświetleń: 1458
 879. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.77.2011.BS
  Wyświetleń: 1457
 880. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.114.2013.ZW
  Wyświetleń: 1457
 881. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Opolu
  Wyświetleń: 1457
 882. Infrormacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.ZW.6223-9/09
  Wyświetleń: 1457
 883. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1457
 884. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-28/09
  Wyświetleń: 1455
 885. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji w Suchym Borze
  Wyświetleń: 1455
 886. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej gm. Popielów
  Wyświetleń: 1455
 887. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1455
 888. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.70.2011.ZW
  Wyświetleń: 1454
 889. XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1454
 890. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chróścinie
  Wyświetleń: 1453
 891. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2017 r. w zakresie NPP w m. Popielów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa
  Wyświetleń: 1453
 892. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r.
  Wyświetleń: 1453
 893. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2014.BS
  Wyświetleń: 1452
 894. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.86.2011.ZW
  Wyświetleń: 1452
 895. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa kanalizacji cisnieniowej tranzytowej Luboszyce-Kolanowice
  Wyświetleń: 1452
 896. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kontroli i analiz
  Wyświetleń: 1452
 897. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 rok
  Wyświetleń: 1452
 898. VIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1452
 899. XI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1452
 900. XL Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1452
 901. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.36.2014.BS
  Wyświetleń: 1451
 902. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.127.2015.ZW - przepust ul. Łąkowa Kępa
  Wyświetleń: 1451
 903. Informacja o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Turawa w terminie od 19.11 do 09.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1451
 904. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa fermy Kur w Graczach
  Wyświetleń: 1451
 905. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych w dn. 21.04.2017 r. na dz.nr 786/180 km 4 i 962/180 obręb Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1451
 906. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2014.ZW
  Wyświetleń: 1450
 907. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224 - 7/09
  Wyświetleń: 1449
 908. Informacja roczna o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za okres od 16.10.2007 r. do 15.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1449
 909. Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Niemodlin dz. nr 515/1 z km.9
  Wyświetleń: 1449
 910. XL Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1449
 911. XLI Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1449
 912. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-1/09
  Wyświetleń: 1448
 913. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.70.2013.BS
  Wyświetleń: 1447
 914. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-53/10
  Wyświetleń: 1447
 915. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-26/09
  Wyświetleń: 1446
 916. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość na dokończenie przebudowy wałów na terenie gm. Dobrzeń Wielki - Etap II (IN.IV.7570.11.2015.MN)
  Wyświetleń: 1446
 917. Ogłoszenie o drugim naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie z dnia 23.03.2006 r.
  Wyświetleń: 1446
 918. XXXV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1446
 919. Informacja o wynikach naboru z dnia 20.02.2006 r. na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1445
 920. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetowe państwa i budżetu Powiatu za I kwartał 2015 r.
  Wyświetleń: 1445
 921. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej w m. Nakło
  Wyświetleń: 1445
 922. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi od ul. Wolności do Elektrowni w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1445
 923. XII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1445
 924. XII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2003 r. - protokół
  Wyświetleń: 1445
 925. Zawiadomienie dot. pozwolenia dla instalacji do spalania paliw - Ciepłownia w Schodni.
  Wyświetleń: 1445
 926. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-62/09
  Wyświetleń: 1444
 927. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-7/10
  Wyświetleń: 1444
 928. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szków w Tułowicach
  Wyświetleń: 1444
 929. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa hali magazynowej w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  Wyświetleń: 1444
 930. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Suchym Borze.
  Wyświetleń: 1444
 931. VII sesja Rady Powiatu Opolskiego - protokół
  Wyświetleń: 1444
 932. Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1443
 933. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.56.2011.BS
  Wyświetleń: 1442
 934. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2015.BS - odwodnienie dróg w Krzyżowej Dolinie, gm.Ozimek
  Wyświetleń: 1442
 935. VII sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1442
 936. III Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1441
 937. Lista kandydatów spełniajacyh wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. organizacyjnych i kadr w Domu Dziecka w Chmielowicach - ogłoszenie z dnia 08.08.2007 r.
  Wyświetleń: 1440
 938. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Opolu - OŚ.MP.766-43/07
  Wyświetleń: 1440
 939. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1440
 940. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-39/09
  Wyświetleń: 1439
 941. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-44/09
  Wyświetleń: 1439
 942. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odinka dr. gminnej ul. Zawadzka w Kepie
  Wyświetleń: 1439
 943. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebud i rozbudowa oczyszczalni scieków w Murowie
  Wyświetleń: 1439
 944. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2011.ZW
  Wyświetleń: 1437
 945. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.66.2015.ZW - zarurowanie rowu R-C-16 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1437
 946. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 104860 ul. Polnej w miejscowości Winów
  Wyświetleń: 1437
 947. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2014.BS
  Wyświetleń: 1436
 948. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.
  Wyświetleń: 1436
 949. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej dla wsi Popielów - Etap III
  Wyświetleń: 1435
 950. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1435
 951. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Tułowicach przy ul. Zamkowej 5A ozn. jako dz. nr 633/7 i dz. nr 633/6 k.m. 2
  Wyświetleń: 1435
 952. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1434
 953. Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 19 kwietnia 2016 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1434
 954. V Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1434
 955. XII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1434
 956. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1434
 957. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1434
 958. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.92.2014.BS
  Wyświetleń: 1432
 959. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1432
 960. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1432
 961. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1432
 962. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1432
 963. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2014.BS
  Wyświetleń: 1431
 964. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.87.2014.BS
  Wyświetleń: 1431
 965. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-93/10
  Wyświetleń: 1431
 966. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1431
 967. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. organizacyjnych i kadr
  Wyświetleń: 1431
 968. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa zakładu wylegu drobiu w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 1431
 969. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1431
 970. Ogłoszenie o naborze z dnia 06 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
  Wyświetleń: 1431
 971. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.73.2014.ZW
  Wyświetleń: 1430
 972. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-5/10
  Wyświetleń: 1430
 973. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1430
 974. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1430
 975. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kasjer w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 1430
 976. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w m. Zawada
  Wyświetleń: 1430
 977. V sesja rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1430
 978. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.115.2012.ZW
  Wyświetleń: 1429
 979. X Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1429
 980. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW6224-5/09
  Wyświetleń: 1428
 981. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.78.2015.ZW - przepust Ciepielowice
  Wyświetleń: 1428
 982. Lista kandydatów na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1428
 983. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1428
 984. VIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1428
 985. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1428
 986. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.62.2015.ZW - przepust pod zjazdem Michałówek
  Wyświetleń: 1427
 987. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.42.2014.BS
  Wyświetleń: 1426
 988. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referent w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1426
 989. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Rozbudowa ul. Leśnej w Ozimku
  Wyświetleń: 1426
 990. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.30. 2011.ZW
  Wyświetleń: 1426
 991. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie z dnia 20.02.2006 r.
  Wyświetleń: 1426
 992. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1426
 993. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1426
 994. Informacja o wynikach naboru z dnia 10 marca 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bepieczeństwa i higieny pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1425
 995. Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego z dnia 05.04.2006 r. na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach.
  Wyświetleń: 1425
 996. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej do bud. mieszkalnych w m. Gosciejowice
  Wyświetleń: 1425
 997. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci wodociągowej tranzytowej Jaczowice-Jakubowice
  Wyświetleń: 1425
 998. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i ul. Piaskowej w Chróścicach
  Wyświetleń: 1425
 999. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.32.2012.ZW
  Wyświetleń: 1424
 1000. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.66.2013.BS
  Wyświetleń: 1424
 1001. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - ogłoszenie z dn.13.05.2009 r.
  Wyświetleń: 1424
 1002. Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Szydłów Dz. nr 249/1.
  Wyświetleń: 1424
 1003. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Naczelnika w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1424
 1004. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.13.2013.ZW
  Wyświetleń: 1423
 1005. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa drogi gminnej w m. Węgry
  Wyświetleń: 1423
 1006. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa stacji paliw w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1423
 1007. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.66.2011.ZW
  Wyświetleń: 1423
 1008. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.117.2012.MN)
  Wyświetleń: 1423
 1009. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2012.BS
  Wyświetleń: 1422
 1010. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10. 1. 2013.BS
  Wyświetleń: 1422
 1011. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2014.BS
  Wyświetleń: 1422
 1012. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odc. Lędziny-Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.115.2012.MN)
  Wyświetleń: 1422
 1013. Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. utrzymania dróg z dnia 16.07.2007 r.
  Wyświetleń: 1422
 1014. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 25.08.2009 r.
  Wyświetleń: 1422
 1015. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
  Wyświetleń: 1422
 1016. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.139.2015.BS- odwodnienie m.BOGUSZYCE
  Wyświetleń: 1421
 1017. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.127.2012.ZW
  Wyświetleń: 1421
 1018. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.23.2014.ZW
  Wyświetleń: 1421
 1019. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2.2015.ZW - przebudowa stawu - magazynu nr 1
  Wyświetleń: 1421
 1020. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii - Oddział w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1421
 1021. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.12.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
  Wyświetleń: 1421
 1022. XXXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji - protokół
  Wyświetleń: 1421
 1023. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.66.2014.BS
  Wyświetleń: 1420
 1024. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.73.2014.ZW
  Wyświetleń: 1420
 1025. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1420
 1026. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej w m. Węgry
  Wyświetleń: 1420
 1027. Wieloletni program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 -2016
  Wyświetleń: 1420
 1028. XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1420
 1029. II Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r.
  Wyświetleń: 1419
 1030. III Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r.
  Wyświetleń: 1419
 1031. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. BHP w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie 07.10.2007 r.
  Wyświetleń: 1419
 1032. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu - ogłoszenie o naborzez z dn. 27.04.2012 r.
  Wyświetleń: 1419
 1033. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w ZS w Chróścinie - starszy referent
  Wyświetleń: 1419
 1034. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa stacji paliw w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  Wyświetleń: 1419
 1035. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.131.2014.BS
  Wyświetleń: 1418
 1036. Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego pn. "Pierwsza pomoc" 2018
  Wyświetleń: 1418
 1037. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.3.2012.BS
  Wyświetleń: 1417
 1038. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.42.2013.ZW
  Wyświetleń: 1417
 1039. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2012.ZW
  Wyświetleń: 1417
 1040. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi bocznej od ul. Dworcowej w Popielowie
  Wyświetleń: 1417
 1041. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przygotowania seminarium edukacyjnego na temat rozpoznawania oraz przeciwdziałania zjawisku uzależnienia wśród młodzieży pn. Nie trać czasu na eksperymenty, szkoda twojego czasu.
  Wyświetleń: 1417
 1042. Ogłoszenie w sprawie V przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej - uchwała zarządu - Opole, ul. Plebiscytowa 5
  Wyświetleń: 1417
 1043. Zawiadomienie Starosty Opolskiego o zebraniu materiałów w sprawie nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości pozostałych po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Murowie położonych w Grabczoku i Okołach
  Wyświetleń: 1417
 1044. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223 -36/6 /08
  Wyświetleń: 1416
 1045. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-3/09
  Wyświetleń: 1416
 1046. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2014.BS
  Wyświetleń: 1416
 1047. XIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1416
 1048. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1415
 1049. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
  Wyświetleń: 1415
 1050. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.69.2012.BS
  Wyświetleń: 1414
 1051. Ogłoszenie o naborze na stanowisko kasjera
  Wyświetleń: 1414
 1052. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.25.2012.BS
  Wyświetleń: 1413
 1053. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-35/1 /08
  Wyświetleń: 1413
 1054. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.25.2014.BS
  Wyświetleń: 1413
 1055. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.57.2011.ZW
  Wyświetleń: 1413
 1056. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.91.2014.BS
  Wyświetleń: 1413
 1057. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.30.2011.ZW
  Wyświetleń: 1413
 1058. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urządnicze - Podinspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1413
 1059. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie konsultacji dot. Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 i Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych
  Wyświetleń: 1413
 1060. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1413
 1061. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.102.2014.BS
  Wyświetleń: 1412
 1062. Informacja o wynikach naboru z dnia 07 marca 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1412
 1063. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odc. Lędziny-Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.117.2012.MN)
  Wyświetleń: 1412
 1064. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1412
 1065. XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1411
 1066. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1411
 1067. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-45/10
  Wyświetleń: 1410
 1068. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Odbudowa drogi powiatowej 1184 w m. Gracze
  Wyświetleń: 1410
 1069. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1763 na odcinku Chmielowice ? Osiny
  Wyświetleń: 1410
 1070. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1410
 1071. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2012.ZW
  Wyświetleń: 1409
 1072. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2013.ZW
  Wyświetleń: 1409
 1073. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.23.2015.ZW - staw Chróścice
  Wyświetleń: 1409
 1074. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.32.2011.ZW
  Wyświetleń: 1409
 1075. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-1/09
  Wyświetleń: 1409
 1076. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-10/09
  Wyświetleń: 1409
 1077. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.60.2015.ZW - przepust pod zjazdem z ul. Łąkowej w Kępie
  Wyświetleń: 1409
 1078. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Droga Wewnętrzna w Zawadzie - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1409
 1079. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. w ew. gruntów jako dz. nr 774/2, k.m. 5 o pow. 0,3310 ha. położonej w Łubnianach
  Wyświetleń: 1409
 1080. Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1409
 1081. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 rok
  Wyświetleń: 1409
 1082. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-36/9/08
  Wyświetleń: 1408
 1083. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-69/10
  Wyświetleń: 1408
 1084. IV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1408
 1085. Obwieszczenie o wpływie wniosku - rozbudowa trzech budynków indyczników w m. Młodnik
  Wyświetleń: 1408
 1086. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Rozbudowa ujecia i stacji uzdatniania wody Kadłub Turawski
  Wyświetleń: 1408
 1087. Ogłoszenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Kotórz Mały dz. nr. 1936/229 z km. 1, 2305/229 z km. 1
  Wyświetleń: 1408
 1088. Ogłoszenie o naborze na 2 (dwa) wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 23.07.2007 r.
  Wyświetleń: 1408
 1089. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 1408
 1090. Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
  Wyświetleń: 1408
 1091. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 rok
  Wyświetleń: 1408
 1092. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r.
  Wyświetleń: 1408
 1093. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2013.ZW
  Wyświetleń: 1407
 1094. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.71.2015.ZW - staw podsiąkowy Brynica
  Wyświetleń: 1407
 1095. XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1407
 1096. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-8/09
  Wyświetleń: 1406
 1097. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw płynnych i gazowych w Karczowie
  Wyświetleń: 1406
 1098. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.133.2013.ZW
  Wyświetleń: 1406
 1099. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1406
 1100. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-90/10
  Wyświetleń: 1405
 1101. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za IV kwartał 2015 r
  Wyświetleń: 1405
 1102. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 50. 2011. BS
  Wyświetleń: 1405
 1103. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi -dz. 483/38 obr. Lędziny, gmina Chrząstowice
  Wyświetleń: 1405
 1104. Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. utrzymania dróg
  Wyświetleń: 1405
 1105. XXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1405
 1106. III Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1404
 1107. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.54.2011.BS
  Wyświetleń: 1404
 1108. Ogłoszenie z dnia 27.01.2016 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego Skarbu Państwa, stanowiącego przedmiot odrębnej własności o powierzchni użytkowej 84,11 m2 położonego na I piętrze w budynku w Chrząstowicach
  Wyświetleń: 1404
 1109. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2013.ZW
  Wyświetleń: 1403
 1110. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-40/09
  Wyświetleń: 1403
 1111. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
  Wyświetleń: 1403
 1112. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw w Ozimku
  Wyświetleń: 1403
 1113. Obwieszczenie o wszczęciu postanowienia w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej publicznej ul. Św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1403
 1114. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.79.2011.BS
  Wyświetleń: 1402
 1115. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Kasjer w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 1402
 1116. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej publicznej w Świerklach
  Wyświetleń: 1402
 1117. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1402
 1118. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-69/09
  Wyświetleń: 1401
 1119. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1401
 1120. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa dróg Osiedlowych ul. Chopina i Reymonta - Niemodlin
  Wyświetleń: 1401
 1121. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-17/10
  Wyświetleń: 1400
 1122. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Członek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1400
 1123. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.
  Wyświetleń: 1400
 1124. Ogłoszenie Starosty Opolskiego o sprzedaży drewna opałowego.
  Wyświetleń: 1400
 1125. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz - 6224 -6/09
  Wyświetleń: 1399
 1126. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Grodźcu, Chobiu, Kuziorach i Mnichusie z tranzytem do oczyszczalni ścieków. Inwestor: Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1399
 1127. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa fermy kur w Szydłowcu Śląskim
  Wyświetleń: 1399
 1128. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę fermy drobiu w Jaczowicach
  Wyświetleń: 1399
 1129. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1399
 1130. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w ZOZGiK.
  Wyświetleń: 1399
 1131. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent w Zespole Szkół w Chróścinie z dnia 29.01.2007 r.
  Wyświetleń: 1399
 1132. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.127.2013.BS
  Wyświetleń: 1398
 1133. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-101/10
  Wyświetleń: 1398
 1134. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 1398
 1135. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.56.2017.ZW - odwodnienie ścieżki pieszo - rowerowej Komprachcice - Ochodze
  Wyświetleń: 1398
 1136. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.30.2012.ZW
  Wyświetleń: 1397
 1137. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-23/10
  Wyświetleń: 1397
 1138. Obwieszczenie Starost Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1397
 1139. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Opolu - OŚ.602.10.2012.EP
  Wyświetleń: 1397
 1140. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-39/10
  Wyświetleń: 1396
 1141. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-4/09
  Wyświetleń: 1396
 1142. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-52/09
  Wyświetleń: 1396
 1143. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-33/09
  Wyświetleń: 1396
 1144. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - nr OŚ.BSz.6223-14/09
  Wyświetleń: 1396
 1145. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim z dnia 08.07.2008
  Wyświetleń: 1396
 1146. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Lata 2015-2020
  Wyświetleń: 1396
 1147. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość przeznaczoną na dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki-II etap (dz.1549/19)
  Wyświetleń: 1395
 1148. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość przeznaczoną na dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki-II Etap (dz.1551/44)
  Wyświetleń: 1395
 1149. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1395
 1150. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1395
 1151. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2015.ZW - przełożenie rowu Wrzoski
  Wyświetleń: 1394
 1152. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.69.2013.BS
  Wyświetleń: 1394
 1153. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1394
 1154. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej gm. Prószków - Boszycze, Źlinice
  Wyświetleń: 1394
 1155. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1394
 1156. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.109.2012.ZW
  Wyświetleń: 1393
 1157. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.54.2015.BS - ujęcie wód podziemnych w Kadłubie Turawskim - wykonanie studni, pobór wód
  Wyświetleń: 1393
 1158. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.98.2012.BS
  Wyświetleń: 1393
 1159. Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego zgodnie z II naborem z dnia 23.03.2006 r. na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1393
 1160. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Zakrzów Turawski
  Wyświetleń: 1393
 1161. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami do budynków - Niemodlin
  Wyświetleń: 1393
 1162. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wyypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość przeznaczoną na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Budowlanych
  Wyświetleń: 1393
 1163. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1393
 1164. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1392
 1165. Informacja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą budowę fermy kur rodzicielskich, szczelnego zbiornika wybieralnego na ścieki o V=5,0 m3 oraz dwóch zbiorników na paszę w Graczach. Inwestor: Rajmund Wocka
  Wyświetleń: 1392
 1166. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przełozenie trasy odcinka drogi powiatowej w Turawie ul. Świerkowa
  Wyświetleń: 1392
 1167. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1392
 1168. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych - z dn. 13.05.2009
  Wyświetleń: 1392
 1169. XX sesja Rady Powiatu Opolksiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1392
 1170. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-107/10
  Wyświetleń: 1391
 1171. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.104.2015.BS - odwodnienie ul. Spacerowej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1391
 1172. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1391
 1173. XVIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1391
 1174. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r.
  Wyświetleń: 1391
 1175. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - z wyłączeniem przejść rurociągów kanalizacyjnych ciśnieniowych pod drogą wojewódzką Nr 463
  Wyświetleń: 1390
 1176. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji - protokół
  Wyświetleń: 1390
 1177. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.12.2011.ZW
  Wyświetleń: 1389
 1178. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2013.BS
  Wyświetleń: 1389
 1179. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za III kwartał 2015 r,
  Wyświetleń: 1389
 1180. XXXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1389
 1181. Informacja Starosty Opolskiego w spr. przyjecia operatu opisowo-kartograficznego oraz założenia ewidencji budynków i lokali
  Wyświetleń: 1388
 1182. XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1388
 1183. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.107.2014.ZW
  Wyświetleń: 1387
 1184. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2013.ZW
  Wyświetleń: 1387
 1185. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-4/10
  Wyświetleń: 1387
 1186. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żelazna i Sławice
  Wyświetleń: 1387
 1187. XXXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1387
 1188. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa 3 indyczników w m. Młodnik
  Wyświetleń: 1386
 1189. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.ZW 6223-83/10
  Wyświetleń: 1386
 1190. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1386
 1191. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1386
 1192. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1386
 1193. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na rozbudowę fermy drobiu w systemie ściółkowym w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 1385
 1194. XIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1385
 1195. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1385
 1196. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. Budowa gazociągu Zdzieszowice- Wrocław DV1000 MOP 8,4 MPA ok. 130 km
  Wyświetleń: 1385
 1197. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.116.2013.ZW
  Wyświetleń: 1384
 1198. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.49.2014.ZW
  Wyświetleń: 1384
 1199. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1384
 1200. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Zmiana decyzji ZRID Nr 3/2012
  Wyświetleń: 1384
 1201. Obwieszczenie o wydaniu decyzji sprawie budowy stacji paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 1384
 1202. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odc. Lędziny-Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.200.2012.GT)
  Wyświetleń: 1384
 1203. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na dokonanie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - Etap III
  Wyświetleń: 1384
 1204. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1384
 1205. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.58.2011.BS
  Wyświetleń: 1383
 1206. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-12/10
  Wyświetleń: 1383
 1207. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.80.2015.ZW - przepust DW 435 ul. Niemodlińska Chróścina
  Wyświetleń: 1383
 1208. Obiweszczenie o wydaniu decyzji - budowa odcinka drogi gminnej ul. Krzyżula w m. Łubniany
  Wyświetleń: 1383
 1209. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r.
  Wyświetleń: 1383
 1210. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2012.BS
  Wyświetleń: 1382
 1211. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-13/09
  Wyświetleń: 1382
 1212. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1382
 1213. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa drogi gminnej w m. Węgry
  Wyświetleń: 1382
 1214. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1382
 1215. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-17/09
  Wyświetleń: 1381
 1216. Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - rozbudowa ulicy Leśnej w m. Schodnia
  Wyświetleń: 1381
 1217. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa ul. Kochanowskiego w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1381
 1218. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną pod modernizację i uzup. prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku od km 160+200 do km 163+700
  Wyświetleń: 1381
 1219. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r.
  Wyświetleń: 1381
 1220. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.60.2011.BS
  Wyświetleń: 1380
 1221. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.78.2011.BS
  Wyświetleń: 1380
 1222. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.57.2014.BS
  Wyświetleń: 1380
 1223. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodzezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1380
 1224. VI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1380
 1225. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.85.2011.BS
  Wyświetleń: 1379
 1226. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.24.2014.BS
  Wyświetleń: 1379
 1227. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.33.2013.BS
  Wyświetleń: 1379
 1228. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-16/10
  Wyświetleń: 1379
 1229. Informacja o wyniku naboru z dnia 8 września 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1379
 1230. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urządnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1379
 1231. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa drogi powiatowej nr 1717 - Szydłów
  Wyświetleń: 1378
 1232. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2014.ZW
  Wyświetleń: 1377
 1233. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-15/09
  Wyświetleń: 1377
 1234. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Tułowicach - specjalista ds. kadrowych
  Wyświetleń: 1377
 1235. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1377
 1236. XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1377
 1237. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-65/08
  Wyświetleń: 1376
 1238. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - młodszy referent w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1376
 1239. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji - ogłoszenie z dn. 11.02.2010 r.
  Wyświetleń: 1376
 1240. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1376
 1241. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.5.2014.ZW
  Wyświetleń: 1375
 1242. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.150.2012.MN)
  Wyświetleń: 1375
 1243. Ogłoszenie o przetargu nieruchomości Skarbu Państwa obejmującej lokal użytkowy nr 2, mieszczący się na parterze i II kondygnacji budynku położonego w Turawie przy ul Opolskiej 43 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w wysokości 8683/1000
  Wyświetleń: 1375
 1244. Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków sanitarnych w gminie Ozimek. Inwestor: Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1374
 1245. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6224-23/09
  Wyświetleń: 1374
 1246. Informacja o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji OŚ.6220.3.6.2013.KAH,MP
  Wyświetleń: 1374
 1247. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej gm. Prószków - Przysiecz
  Wyświetleń: 1374
 1248. Obwieszczenie o wpływie wniosku - zmiana pozwolenia na budowe hali magazynowej w Krasiejowie, ul. Szkolna
  Wyświetleń: 1374
 1249. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalajacej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość przeznaczoną na rozubdowę drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo rowerowego w Kup
  Wyświetleń: 1374
 1250. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora.
  Wyświetleń: 1374
 1251. Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii - Geodety Powiatowego
  Wyświetleń: 1373
 1252. Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1373
 1253. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.11.2011.BS
  Wyświetleń: 1372
 1254. Obwieszczenie o wszczeciu posteowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego z owczarni na kurnik
  Wyświetleń: 1371
 1255. Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji - ogłoszenie z dn. 24.11.2009 r.
  Wyświetleń: 1370
 1256. V Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1370
 1257. Informacja o wszczęciu postępowania - OŚ.BSz-6223-50/10
  Wyświetleń: 1369
 1258. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1369
 1259. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze starszy księgowy w Zespole Szkół w Ozimku
  Wyświetleń: 1369
 1260. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.92.2012.ZW
  Wyświetleń: 1369
 1261. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-68/08
  Wyświetleń: 1367
 1262. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-31/10
  Wyświetleń: 1367
 1263. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Magistralna siec wodociągowa Rędów-Turawa Marszałki
  Wyświetleń: 1367
 1264. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-49/10
  Wyświetleń: 1366
 1265. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-70/09
  Wyświetleń: 1366
 1266. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-16/09
  Wyświetleń: 1365
 1267. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi ul. Słoneczna i wewnętrzna w miejscowości Krzanowice
  Wyświetleń: 1365
 1268. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2014.BS
  Wyświetleń: 1364
 1269. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ. BSz - 6223 - 10/09
  Wyświetleń: 1364
 1270. Zawiadomienie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości pozostałych po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Murowie położonych w Grabczoku i Okołach
  Wyświetleń: 1363
 1271. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.101.2014.ZW
  Wyświetleń: 1362
 1272. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.95.2014.BS
  Wyświetleń: 1362
 1273. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa hali prod-magazynowej gm. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1362
 1274. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska - z dn. 25.09.2008 r.
  Wyświetleń: 1362
 1275. XXXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1362
 1276. Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - budowa drogi gminnej w m. Miedziana
  Wyświetleń: 1361
 1277. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Odwodnienie Centrum handlowe Turawa - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1361
 1278. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.66.2012.BS
  Wyświetleń: 1360
 1279. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.69.2014.ZW
  Wyświetleń: 1360
 1280. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej publicznej w Świerklach,
  Wyświetleń: 1359
 1281. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.77.2015.ZW - przejście światłowodem nad rz. Żydówką w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1358
 1282. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.137.2014.BS
  Wyświetleń: 1357
 1283. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-34/09
  Wyświetleń: 1357
 1284. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.15.2011.BS
  Wyświetleń: 1357
 1285. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.4.2011.BS
  Wyświetleń: 1357
 1286. Informacja o wynikach naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji - ogłoszenie z dn. 23.07.2007 r.
  Wyświetleń: 1357
 1287. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-12/09
  Wyświetleń: 1356
 1288. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1356
 1289. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1356
 1290. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii z dnia 01.06.2009 r.
  Wyświetleń: 1355
 1291. Wykaz udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Opolskiemu i jego jednostkom za 2017r
  Wyświetleń: 1355
 1292. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2013.BS
  Wyświetleń: 1354
 1293. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.72.2013.ZW
  Wyświetleń: 1354
 1294. Ogłoszenie Starosty Opolskiego z dnia 14 lutego 2014 r. o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1354
 1295. XI sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1354
 1296. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.102.2013.BS
  Wyświetleń: 1353
 1297. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.2.2014.ZW
  Wyświetleń: 1353
 1298. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz 6223-24/09
  Wyświetleń: 1353
 1299. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-67 /08
  Wyświetleń: 1352
 1300. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2012.BS
  Wyświetleń: 1352
 1301. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Członek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1352
 1302. Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 1352
 1303. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.103.2013.BS
  Wyświetleń: 1351
 1304. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1351
 1305. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Tułowicach - specjalista ds. kadrowych
  Wyświetleń: 1351
 1306. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji cisnieniowej tranzytowej Luboszyce-Kolanowice
  Wyświetleń: 1351
 1307. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.109.2014.BS
  Wyświetleń: 1350
 1308. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.86.2014.BS
  Wyświetleń: 1350
 1309. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa odcinka publicznej drogi gminnej ulicy Zawadzkiej w Kępie
  Wyświetleń: 1350
 1310. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 16.01.2007
  Wyświetleń: 1350
 1311. VIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1350
 1312. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-11/09
  Wyświetleń: 1349
 1313. Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę obejmującego budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Popielów
  Wyświetleń: 1349
 1314. Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska urzędnicze - Podinspektor w ZOZGiK
  Wyświetleń: 1349
 1315. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 104860 ul. Polnej w miejscowości Winów
  Wyświetleń: 1349
 1316. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 2. 2011. BS
  Wyświetleń: 1349
 1317. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.53.2013.BS
  Wyświetleń: 1348
 1318. Informacja o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków sanitarnych, zasilaniem elektroenergetycznym , zjazdem z drogi powiatowej w Pustkowie...
  Wyświetleń: 1348
 1319. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowę odcinka drogi oraz budowę mostu i rozbudowa mostu w w m. Krasiejów
  Wyświetleń: 1348
 1320. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.162.2016.ZW - drenaże DK45 Jełowa
  Wyświetleń: 1348
 1321. Informacja o wynikach naboru - specjalista ds.płac - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - ogłoszenie z dn.02.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1347
 1322. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds organizacyjnych i kadr.
  Wyświetleń: 1347
 1323. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1347
 1324. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
  Wyświetleń: 1347
 1325. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.56.2013.BS
  Wyświetleń: 1346
 1326. Informacja o wyniku naboru na stanowisko: referent ds. utrzymania dróg.
  Wyświetleń: 1346
 1327. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1346
 1328. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.125.2013.ZW
  Wyświetleń: 1345
 1329. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-16/10
  Wyświetleń: 1345
 1330. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę - dla przedsięwzięcia: Przebudowa z rozbudową budynku utylizacji na punkt pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w m. Węgry
  Wyświetleń: 1345
 1331. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 2018 r. do 2020 r.
  Wyświetleń: 1344
 1332. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1344
 1333. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.106.2014.BS
  Wyświetleń: 1343
 1334. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej - ulicy Dębowej w miejscowości Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 1343
 1335. Sparwasser Sandra - Referent, Wydział Komunikacji
  Wyświetleń: 1343
 1336. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.80.2014.BS
  Wyświetleń: 1342
 1337. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-14/09
  Wyświetleń: 1342
 1338. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.34.2017.BS - odwodnienie straży pożarnej w Jaśkowicach
  Wyświetleń: 1342
 1339. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1342
 1340. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w m. Górki
  Wyświetleń: 1342
 1341. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1342
 1342. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.72.2014.ZW
  Wyświetleń: 1341
 1343. Informacja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Krzyżowa Dolina. Inwestor: Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1341
 1344. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Ozimku - Starszy księgowy. Ogłoszenie z dnia 13.04.2010 r.
  Wyświetleń: 1341
 1345. Oobwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. BSz. 6223 - 3 / 09
  Wyświetleń: 1341
 1346. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.64.2013.BS
  Wyświetleń: 1340
 1347. Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1340
 1348. Informacja o działanich podejmowanych wobec Starosty przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2015 r
  Wyświetleń: 1339
 1349. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-18/10
  Wyświetleń: 1339
 1350. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - z wyłączeniem przejść rurociągów kanalizacyjnych ciśnieniowych pod drogą wojewódzką Nr 463 i krajowa Nr 45
  Wyświetleń: 1339
 1351. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  Wyświetleń: 1339
 1352. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 sierpnia 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1339
 1353. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.58.2014.BS
  Wyświetleń: 1338
 1354. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 103228 O ul. Pustki w Krasiejowie
  Wyświetleń: 1338
 1355. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.BSz.6223 - 1/09
  Wyświetleń: 1338
 1356. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-25/08
  Wyświetleń: 1337
 1357. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.89.2014.BS
  Wyświetleń: 1336
 1358. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.130.2012.ZW
  Wyświetleń: 1336
 1359. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-66/10
  Wyświetleń: 1335
 1360. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Boguszyce i Źlinice
  Wyświetleń: 1335
 1361. ZAWIADOMIENIE O ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE, DANYCH O WNIOSKU O UDZIELENIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
  Wyświetleń: 1335
 1362. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10.2015.ZW - przejście światłowodem pod rz. Prószkówką Domecko
  Wyświetleń: 1334
 1363. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2011.ZW
  Wyświetleń: 1334
 1364. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-33/10
  Wyświetleń: 1334
 1365. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-43/09
  Wyświetleń: 1334
 1366. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa dróg ul. Dworcowa i Wolności w Popielowie
  Wyświetleń: 1333
 1367. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2015.BS- wykonanie urzadzeń wodnych wylotu ścieków z "przydomowej" oczyszczalni w Dylakach
  Wyświetleń: 1332
 1368. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska z dnia 25 sierpnia 2009 r.
  Wyświetleń: 1332
 1369. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.4.2014.BS
  Wyświetleń: 1331
 1370. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1330
 1371. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.19.2011.BS
  Wyświetleń: 1329
 1372. Ogłoszenie o drugim naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 06.04.2006r.
  Wyświetleń: 1329
 1373. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-20/09
  Wyświetleń: 1328
 1374. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-82/10
  Wyświetleń: 1328
 1375. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 24.04.2007
  Wyświetleń: 1328
 1376. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu - 25.04.2012 r.
  Wyświetleń: 1328
 1377. Zawiadomienie o czynnościach ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych i wznowieniu znaków granicznych w dn. 16.10.2015 r. obręb Sławice, gm. Dąbrowa
  Wyświetleń: 1328
 1378. XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1327
 1379. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym- ogłoszenie z dn.03.01.2012 r.
  Wyświetleń: 1325
 1380. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej w m. Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 1325
 1381. X Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r.
  Wyświetleń: 1325
 1382. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 1324
 1383. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1324
 1384. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie dot. odwodnienia ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim - OŚ.6341.121.2015.BS
  Wyświetleń: 1324
 1385. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy księgowy w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1324
 1386. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - Iv kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1324
 1387. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.96.2011.BS
  Wyświetleń: 1323
 1388. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2012.ZW
  Wyświetleń: 1323
 1389. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-58/10
  Wyświetleń: 1323
 1390. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dróg gminnych, ulic: Szkolnej, Polnej i Piaskowej w m. Nowe Siołkowice - Urząd Gminy Popielów
  Wyświetleń: 1323
 1391. IX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1323
 1392. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.133.2013.ZW
  Wyświetleń: 1323
 1393. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.47.2011.BS
  Wyświetleń: 1322
 1394. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2015.ZW - przepust na rowie Walidrogi
  Wyświetleń: 1322
 1395. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.75.2013.BS
  Wyświetleń: 1322
 1396. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 50. 2011. BS
  Wyświetleń: 1322
 1397. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.48.2014.BS
  Wyświetleń: 1321
 1398. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-100/10
  Wyświetleń: 1321
 1399. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-77/10
  Wyświetleń: 1321
 1400. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1321
 1401. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-73/09
  Wyświetleń: 1320
 1402. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 2. 2011. BS
  Wyświetleń: 1320
 1403. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.79.2012.BS
  Wyświetleń: 1319
 1404. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-59/09
  Wyświetleń: 1319
 1405. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.31.2011.ZW
  Wyświetleń: 1319
 1406. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2012.ZW
  Wyświetleń: 1318
 1407. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-26/09
  Wyświetleń: 1318
 1408. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-60/09
  Wyświetleń: 1318
 1409. Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika sekcji Administracyjno-Kadrowej
  Wyświetleń: 1318
 1410. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozudowa drogi ul. 1 Maja w Biestrzynniku
  Wyświetleń: 1318
 1411. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.39.2012.ZW
  Wyświetleń: 1317
 1412. Obwieszczenie o wydaniu decyzji realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Brzezie – Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1317
 1413. Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1317
 1414. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1317
 1415. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.65.2013.BS
  Wyświetleń: 1316
 1416. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-1/10
  Wyświetleń: 1316
 1417. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-36/7/08
  Wyświetleń: 1315
 1418. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.25.2013.BS
  Wyświetleń: 1315
 1419. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.57.2015.ZW - wykonanie przepustu Falmirowice
  Wyświetleń: 1315
 1420. Obwieszczenie o wpływie wniosku - zabudowa lini tech. przygotowania i lakierowania profili aluminiowych w Tułowicach
  Wyświetleń: 1314
 1421. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Sienkiewicza i ul. Kwaśnej w m. Chróścice
  Wyświetleń: 1314
 1422. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.ZW 6224-4/09
  Wyświetleń: 1313
 1423. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.111.2014.BS
  Wyświetleń: 1313
 1424. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.85.2014.ZW
  Wyświetleń: 1313
 1425. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-64/09
  Wyświetleń: 1313
 1426. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji - gm. Popielów
  Wyświetleń: 1313
 1427. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. utrzymania mostów 1/2 etatu w Zarządzie Dróg Powiatowych - z dn. 06.11.2008
  Wyświetleń: 1313
 1428. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-2/09
  Wyświetleń: 1312
 1429. Ogłoszenie z dnia 06 kwietnia 2016 r. o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1312
 1430. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1311
 1431. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku w sprawie zasad postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Ozimku w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1311
 1432. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.4.2012.BS
  Wyświetleń: 1310
 1433. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko specjalista ds. księgowości
  Wyświetleń: 1310
 1434. Obwieszczenie o uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1261/09 z dnia 21.12.2009 (osiedlowa sieć cieplna w Dobrzeniu Wielkim)
  Wyświetleń: 1310
 1435. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Stare Siołkowice-Hospicjum-Popielów (IN.IV.7570.6.2014.GT
  Wyświetleń: 1310
 1436. VIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja -Protokół
  Wyświetleń: 1310
 1437. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.31.2013.ZW
  Wyświetleń: 1309
 1438. obwiesczenie o wpływie wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę polegającego na budowie fundamentu pod kabino – suszarkę lakierniczą VENUS PB-VB1855 w hali Nr „3” B – Wydział Zabezpieczeń antykorozyjnych w Ozim
  Wyświetleń: 1309
 1439. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1309
 1440. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2014.BS
  Wyświetleń: 1308
 1441. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.56.2014.BS
  Wyświetleń: 1308
 1442. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu opolskiego w 2018 r.
  Wyświetleń: 1308
 1443. Zawiadomienie dot. zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji szkła opakowaniowego - Warta Glass Jedlice S.A.
  Wyświetleń: 1308
 1444. II Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1307
 1445. Informacja Prezydenta Miasta Opola - OŚR.6341.24.2015.AW - odwodnienie drogi powiatowej nr 1713.O ul. Szkolna w m. Krasiejów
  Wyświetleń: 1307
 1446. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.124.2012.BS
  Wyświetleń: 1306
 1447. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2013.BS
  Wyświetleń: 1306
 1448. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-32/09
  Wyświetleń: 1306
 1449. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.111.2015.AW - likwidacja i wykonanie nowego przepustu DP 1507 O km 2+048 w Graczach
  Wyświetleń: 1306
 1450. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko specjalista ds. utrzymania mostów - ogłoszenie z dn. 06.11.2008 r.
  Wyświetleń: 1306
 1451. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1306
 1452. Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1305
 1453. X sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - Protokół
  Wyświetleń: 1305
 1454. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1305
 1455. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.24.2015.BS - przebudowa drogi krajowej 45 na odcinku budowy zjazdów przy stacji paliw w BIERDZANACH.
  Wyświetleń: 1304
 1456. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.77.2013.BS
  Wyświetleń: 1304
 1457. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.99.2012.BS
  Wyświetleń: 1304
 1458. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.33.2014.BS
  Wyświetleń: 1303
 1459. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2013.BS
  Wyświetleń: 1303
 1460. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej połozonej w Tułowicach przy ul. Zamkowej 5A ozn. nr dz. 633/7 i 633/6 z k. m. 2
  Wyświetleń: 1303
 1461. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.74.2014.BS
  Wyświetleń: 1302
 1462. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1302
 1463. Informacja o wyniku naboru na kandydata na stanowisko Zastępca Dyrektora z 06.08.2007r.
  Wyświetleń: 1302
 1464. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo - Budżetowym
  Wyświetleń: 1302
 1465. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.18.2015.BS - odwodnienie zakładu Volvo Truck Center Polska w Dąbrowie
  Wyświetleń: 1301
 1466. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-6/09
  Wyświetleń: 1301
 1467. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.142.2012.ZW
  Wyświetleń: 1300
 1468. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.17.2015.ZW - przepust na rowie przydrożnym Grabie
  Wyświetleń: 1300
 1469. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2014.BS
  Wyświetleń: 1300
 1470. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.100.2015.BS - odwodnienie ul. Nowej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1300
 1471. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2015.ZW - wykonanie stawu Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 1299
 1472. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.74.2013.ZW
  Wyświetleń: 1299
 1473. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-20/10
  Wyświetleń: 1299
 1474. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-36/10
  Wyświetleń: 1299
 1475. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-48/10
  Wyświetleń: 1299
 1476. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligota Turawska - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1299
 1477. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.105.2015.BS - odwodnienie ul. Kasztanowej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1298
 1478. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa dróg gminnych nr 102506 O?ul. Piaskowa i nr 102505 O?ul. Młyńska w m. Kup
  Wyświetleń: 1298
 1479. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2012.ZW
  Wyświetleń: 1297
 1480. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-30/10
  Wyświetleń: 1297
 1481. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.60.2016.ZW - przepust ul. Opolska Kotórz Mały
  Wyświetleń: 1297
 1482. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1297
 1483. Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Kotórz Mały Dz. nr 1936/229; 2305/229
  Wyświetleń: 1297
 1484. Ogłoszenie o naborze z dnia 4 października 2017 roku na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1297
 1485. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-67/09
  Wyświetleń: 1296
 1486. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dnia 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1296
 1487. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1296
 1488. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.38.2014.BS
  Wyświetleń: 1295
 1489. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1295
 1490. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-60/10
  Wyświetleń: 1294
 1491. Ogłoszenie o naborze Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista do spraw kadrowych
  Wyświetleń: 1294
 1492. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych z dnia 12.06.2009 r.
  Wyświetleń: 1294
 1493. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu - 27.04.2012
  Wyświetleń: 1294
 1494. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-19/09
  Wyświetleń: 1293
 1495. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo - Budżetowym
  Wyświetleń: 1293
 1496. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1293
 1497. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa drogi - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1293
 1498. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 13 września 2016 r. w spr. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dział. pp. i o wolontariacie na rok 2017”
  Wyświetleń: 1293
 1499. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-78/10
  Wyświetleń: 1292
 1500. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Bierdzany - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1292
 1501. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.81.2014.BS
  Wyświetleń: 1291
 1502. Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Dziecka w Turawie
  Wyświetleń: 1291
 1503. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  Wyświetleń: 1291
 1504. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - inspektora w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1290
 1505. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Jańskiego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1290
 1506. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 22.05.2009 r.
  Wyświetleń: 1290
 1507. Powiatowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 1290
 1508. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1289
 1509. Obwieszczenie o wływie wniosku - Przebudowa Drogi - gm. Dobrzeń Wlk.
  Wyświetleń: 1289
 1510. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1289
 1511. XX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1289
 1512. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 1289
 1513. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.5.2016.BS - odprowadzanie ścieków przemysłowych z kanalizacji deszczowo - przemysłowej z terenu działalności zakładów przy ul. Porcelitowej w Tułowicach
  Wyświetleń: 1288
 1514. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.54.2014.BS
  Wyświetleń: 1287
 1515. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. BHP 1/4 etatu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 07.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1287
 1516. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.11.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w wydziale Geodezji i kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu I
  Wyświetleń: 1287
 1517. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.28.2014.ZW
  Wyświetleń: 1286
 1518. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.52.2013.BS
  Wyświetleń: 1286
 1519. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-71/09
  Wyświetleń: 1286
 1520. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-34/09
  Wyświetleń: 1286
 1521. Obiweszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych nr 102506 O ? ul. Piaskowa i nr 102505 O ? ul. Młyńska w miejscowości Kup
  Wyświetleń: 1286
 1522. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O i budowa mostu w m. Krasiejów
  Wyświetleń: 1286
 1523. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.63.2012.ZW
  Wyświetleń: 1285
 1524. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Rozbudowa fermy Kur
  Wyświetleń: 1284
 1525. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.31.2011.ZW
  Wyświetleń: 1284
 1526. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka im.J.Korczaka w Tarnowie Op.
  Wyświetleń: 1283
 1527. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2012.BS
  Wyświetleń: 1282
 1528. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.41.2011.BS
  Wyświetleń: 1282
 1529. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.45.2011.BS
  Wyświetleń: 1281
 1530. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.6.2013.BS
  Wyświetleń: 1281
 1531. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1281
 1532. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 kwietnia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1281
 1533. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 1281
 1534. Informacja o działanich podejmowanych wobec Starosty przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2016 r
  Wyświetleń: 1280
 1535. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.122.2015.BS z dnia 15-01-2015 r. - stacja paliw OKTAN w Krzanowicach (ścieki przemyslowe)
  Wyświetleń: 1280
 1536. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.141.2012.ZW
  Wyświetleń: 1280
 1537. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -OŚ.6341.81.2015.BS - dot odwodnienia dróg gminnych ul.Kościuszki ,część ul.Dworcowej w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1280
 1538. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1280
 1539. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi powiatowej Magnuszowice-Grodków o stanowisko do ważenia sam. ciężarowych
  Wyświetleń: 1280
 1540. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2017 r.
  Wyświetleń: 1280
 1541. Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, położonej w Kotorzu Małym gmina Turawa, oznaczonej jako dz.1936/229 z km. 1 oraz dz. 2305/229 z km. 1
  Wyświetleń: 1280
 1542. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.114.2014.ZW
  Wyświetleń: 1279
 1543. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.39.2015.ZW - wykonanie przepust, ujęcia, likwidacja rowu
  Wyświetleń: 1279
 1544. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-35/10
  Wyświetleń: 1278
 1545. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.69.2016.ZW - stawy w Chróścinie
  Wyświetleń: 1278
 1546. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1278
 1547. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa drogi ul. Słoneczna i wewnętrzna w miejscowości Krzanowice
  Wyświetleń: 1278
 1548. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowie oczyszczalni ścieków w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1278
 1549. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego z owczarni na kurnik
  Wyświetleń: 1278
 1550. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.124.2013.ZW
  Wyświetleń: 1277
 1551. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.36. 2013.BS
  Wyświetleń: 1277
 1552. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Głównego Księgowego w Domu Dziecka w Chmielowicach dot. ogłoszenia z dnia 24.04.2007
  Wyświetleń: 1277
 1553. IX sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja -Protokół
  Wyświetleń: 1277
 1554. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 1277
 1555. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.12.2015.ZW - przejście światłowodem nad rz. Prószkówką i Ochodzanką
  Wyświetleń: 1276
 1556. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2015.BS - ścieki przemysłowe z zakładu Kapital Invest w Dąbrowie przy ul. Kamiennej 1
  Wyświetleń: 1276
 1557. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.91.2011.ZW
  Wyświetleń: 1276
 1558. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.130.2015.BS - przbbudowa skrzyżowania dróg krajowych nr 46, 94 w Karczowie (rondo)
  Wyświetleń: 1275
 1559. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa Elektrowni Opole o 2 bloki energ. wraz z obiektami towarzyszącymi
  Wyświetleń: 1275
 1560. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.28.2013.BS
  Wyświetleń: 1274
 1561. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.9.2011.BS
  Wyświetleń: 1274
 1562. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.40.2014.ZW
  Wyświetleń: 1273
 1563. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.8.2012.ZW
  Wyświetleń: 1273
 1564. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w sprawie odwodnienia drogi powiatowej nr 1716 O - ul. Kościelnej w m. KĄTY OPOLSKIE
  Wyświetleń: 1273
 1565. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw przy ul. Koscielnej w m. Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 1273
 1566. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu post. i możliwości przeglądania akt w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nier. przeznaczoną pod budowę ronda na skrzyżowaniu DK nr 94 i DK nr 46 w m.Karczów
  Wyświetleń: 1273
 1567. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.79.2013.BS
  Wyświetleń: 1272
 1568. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-44/10
  Wyświetleń: 1272
 1569. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-68/09
  Wyświetleń: 1272
 1570. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 87. 2011. BS
  Wyświetleń: 1272
 1571. Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu opolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2015
  Wyświetleń: 1272
 1572. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.110.2012.ZW
  Wyświetleń: 1271
 1573. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.40.2013.BS
  Wyświetleń: 1271
 1574. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1271
 1575. Informacja o zamieszczoniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę - Inwestor : PGE Elektrownia Opole S.A. Brzezie k/Opola
  Wyświetleń: 1271
 1576. Obieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - rozbudowa drogi publicznej nr 104860 O ul. Polnej w Winowie
  Wyświetleń: 1271
 1577. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.105.2014.ZW
  Wyświetleń: 1270
 1578. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.52.2014.BS
  Wyświetleń: 1270
 1579. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1270
 1580. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Komprachcice ? Szydłów
  Wyświetleń: 1270
 1581. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1270
 1582. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Górki
  Wyświetleń: 1269
 1583. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 1269
 1584. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-60/08
  Wyświetleń: 1268
 1585. VI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1267
 1586. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.125.2012.BS
  Wyświetleń: 1266
 1587. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2013.BS
  Wyświetleń: 1266
 1588. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-65/09
  Wyświetleń: 1266
 1589. Informacja o wynikach II naboru na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1266
 1590. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo - Budżetowym z dn.12.10.2011 r.
  Wyświetleń: 1266
 1591. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa magistralnej sieci wodociągowej Rzędów - stacja wodociągowa Turawa Marszałki
  Wyświetleń: 1266
 1592. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci gazowej Wrzoski, Chróścina, Mechnice, Dabrowa, Chmielowice, Komprachcice, osiny, Polska Nowa Wieś, Wawelno
  Wyświetleń: 1266
 1593. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1266
 1594. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.92.2012.ZW
  Wyświetleń: 1266
 1595. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.133.2012.BS
  Wyświetleń: 1265
 1596. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1265
 1597. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada w gminie Turawa
  Wyświetleń: 1265
 1598. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.5.2015.ZW - jaz na rzece Sucha
  Wyświetleń: 1265
 1599. Usługa ochrony budynków i mienia, stanowiących własność Skarbu Państwa, w zespole dworsko – parkowym w Karczowie
  Wyświetleń: 1265
 1600. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.70.2015.BS - pobór wód podziemnych z zakładowego ujęcia wody STEGU Sp. z o.o. w Jełowej.
  Wyświetleń: 1264
 1601. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-88/10
  Wyświetleń: 1264
 1602. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami do budynków - Niemodlin
  Wyświetleń: 1264
 1603. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Pustki w Krasiejowie
  Wyświetleń: 1264
 1604. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2012.ZW
  Wyświetleń: 1263
 1605. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.60.2014.ZW
  Wyświetleń: 1263
 1606. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główna Księgowa w Domu Dziecka w Chmielowicach - ogłoszenie z dnia 08.08.2007
  Wyświetleń: 1263
 1607. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska z dnia 25 sierpnia 2009 r.
  Wyświetleń: 1263
 1608. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa z rozbudowa budynku gospodarczego na warsztat mechaniki pojazdowej w m. Czarnowasy
  Wyświetleń: 1263
 1609. XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV Kadencja
  Wyświetleń: 1262
 1610. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.16.2013.BS
  Wyświetleń: 1261
 1611. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.96.2014.ZW
  Wyświetleń: 1261
 1612. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę - dla przedsięwzięcia: Budowa Stacji Pomiarowej m. Przywory Gm. Tarnów Opolski.
  Wyświetleń: 1261
 1613. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
  Wyświetleń: 1261
 1614. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1261
 1615. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.75.2011.BS
  Wyświetleń: 1260
 1616. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 - gmina Chrząstowice
  Wyświetleń: 1260
 1617. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci wodociągowej tranzytowej Jaczowice-Jakubowice
  Wyświetleń: 1260
 1618. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa drogi powiatowej 1705 w Zawadzie
  Wyświetleń: 1260
 1619. Ogłoszenie o II naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 21.09.2009 r.
  Wyświetleń: 1260
 1620. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Bzakładu do termowania drewna w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  Wyświetleń: 1259
 1621. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do podmiotów, których działalność statutowa związana jest z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Tułowice
  Wyświetleń: 1259
 1622. V Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1259
 1623. XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1259
 1624. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.100.2011.ZW
  Wyświetleń: 1258
 1625. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.17.2013.BS
  Wyświetleń: 1258
 1626. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.51.2015.BS - odwodnienie zakładu Vitroterm - Murów SA w Murowie.
  Wyświetleń: 1258
 1627. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.69.2015.BS - odwodnienia zakładu w Jedlicach BP Glass Poland Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1258
 1628. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na rozbudowe i przebudowe oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1258
 1629. VII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 1258
 1630. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.44.2013.ZW
  Wyświetleń: 1257
 1631. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.75.2014.BS
  Wyświetleń: 1257
 1632. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa dróg ul. Dworcowa i Wolności w Popielowie
  Wyświetleń: 1257
 1633. Obwieszczenie Starosty opolskiego OŚ.6341.82.2015.BS- informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. odwodnienia ulicy Polnej w m. WINÓW
  Wyświetleń: 1257
 1634. Rejestracja nowego pojazdu
  Wyświetleń: 1257
 1635. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2014.BS
  Wyświetleń: 1256
 1636. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.55.2014.BS
  Wyświetleń: 1256
 1637. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.67.2015.BS - przejścia kanalizacją pod rz. Sucha i Młynówka w m. Dębie
  Wyświetleń: 1256
 1638. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1256
 1639. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1256
 1640. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.35.2014.BS
  Wyświetleń: 1255
 1641. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-21/10
  Wyświetleń: 1255
 1642. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 1255
 1643. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.63.2011.BS
  Wyświetleń: 1254
 1644. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.115.2014.BS
  Wyświetleń: 1254
 1645. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowie drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy ? Brynica w sołectwach Czarnowąsy i Świerkle
  Wyświetleń: 1254
 1646. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Turawie z dnia 10.08.2009 r.
  Wyświetleń: 1254
 1647. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 rok
  Wyświetleń: 1254
 1648. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.116.2012.BS
  Wyświetleń: 1253
 1649. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Kadłub Turawski - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1253
 1650. I.Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1252
 1651. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.16.2015.ZW - przejście kablem SN 15kV pod Brynicą i Prądzielnicą Kup
  Wyświetleń: 1252
 1652. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.51.2013.ZW
  Wyświetleń: 1252
 1653. Obwieszczenie Sarosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-28/09
  Wyświetleń: 1252
 1654. obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-28/09
  Wyświetleń: 1252
 1655. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2013.ZW
  Wyświetleń: 1251
 1656. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1251
 1657. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.130.2014.BS
  Wyświetleń: 1250
 1658. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.17.2011.BS
  Wyświetleń: 1250
 1659. nformacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.129.2013.BS
  Wyświetleń: 1250
 1660. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej w m. Kepa
  Wyświetleń: 1250
 1661. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.132.2015.BS - budowa drogi gminnej łączącej ul.Stawy w Chróścicach z ul. Strzelców Bytomskich w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1250
 1662. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2015.BS - odwodnienie parkingu w Jełowej ul. Dworcowa
  Wyświetleń: 1249
 1663. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.25.2011.BS
  Wyświetleń: 1248
 1664. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.138.2015.BS- odwodnienie m.WINÓW
  Wyświetleń: 1248
 1665. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.136.2013.ZW
  Wyświetleń: 1248
 1666. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.50.2014.ZW
  Wyświetleń: 1247
 1667. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-3/10
  Wyświetleń: 1247
 1668. Obwieszczenia o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżona w Karłowicach
  Wyświetleń: 1247
 1669. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1247
 1670. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.55.2013.BS
  Wyświetleń: 1246
 1671. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW.6223-69/08
  Wyświetleń: 1245
 1672. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-41/09
  Wyświetleń: 1245
 1673. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.28.2011.BS
  Wyświetleń: 1244
 1674. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.50.2013.ZW
  Wyświetleń: 1244
 1675. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.59.2014.BS
  Wyświetleń: 1243
 1676. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Górki
  Wyświetleń: 1243
 1677. XXXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1243
 1678. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2012.BS
  Wyświetleń: 1242
 1679. Ośrodki Szkolenia Kierowców
  Wyświetleń: 1242
 1680. XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - Protokół
  Wyświetleń: 1242
 1681. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowę drogi powiatowej nr 1703 O Opole-Łubniany w m. Kepa
  Wyświetleń: 1241
 1682. Dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym
  Wyświetleń: 1240
 1683. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.71.2014.ZW
  Wyświetleń: 1240
 1684. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.44.2012.ZW
  Wyświetleń: 1240
 1685. Ogłoszenie o naborze z dnia 04 kwietnia 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1240
 1686. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.72.2011.BS
  Wyświetleń: 1239
 1687. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.100.2013.BS
  Wyświetleń: 1239
 1688. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.108.2015.BS - odwodnienie ul. Fiołków w Luboszycach
  Wyświetleń: 1239
 1689. Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1239
 1690. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozudowa drogi powiatowej Strzelce Op.-Krasiejów, budowa mostu oraz rozbudowa mostu
  Wyświetleń: 1239
 1691. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi gminnej tory PKP - ul. Słoneczna
  Wyświetleń: 1239
 1692. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice ? Dobrzeń Wielki ? Masów w miejscowości Brzezie
  Wyświetleń: 1239
 1693. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.112.2014.ZW
  Wyświetleń: 1238
 1694. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-103/10
  Wyświetleń: 1238
 1695. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-98/10
  Wyświetleń: 1238
 1696. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa - ogłoszenie z dnia 13.03.2012 r.
  Wyświetleń: 1238
 1697. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zabudowa lini tech. przygotowania i lakierowania profili aluminiowych w Tułowicach
  Wyświetleń: 1238
 1698. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Budownictwa - ogłoszenie z dn. 16.09.2010 r.
  Wyświetleń: 1238
 1699. XXIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1238
 1700. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzów Turawski - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1237
 1701. I Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1236
 1702. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.129.2012.ZW
  Wyświetleń: 1236
 1703. Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa ul. Nowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1236
 1704. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2015.BS - odwodnienie projektowanej drogi gminnej łączącej ul. Stawy w Chróścicach z ul. Strzelców Bytomskich w Dobrzeniu Wlk.
  Wyświetleń: 1236
 1705. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy OŚ6341.48.2015.ZW - stawy w Przyworach
  Wyświetleń: 1236
 1706. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii- 05.11.2008
  Wyświetleń: 1236
 1707. XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV Kadencja
  Wyświetleń: 1236
 1708. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.109.2015.ZW - legalizacja stawu w Sławicach
  Wyświetleń: 1235
 1709. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-84/10
  Wyświetleń: 1235
 1710. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.16.2011.BS
  Wyświetleń: 1235
 1711. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-89/10
  Wyświetleń: 1235
 1712. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii - ogłoszenie z dn. 05.11.2008 r.
  Wyświetleń: 1235
 1713. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - rozbudowie odcinka drogi powiatowej w miejscowości Krasiejów, ul. Spóracka
  Wyświetleń: 1235
 1714. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r. - protokół
  Wyświetleń: 1235
 1715. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.79.2014.BS
  Wyświetleń: 1234
 1716. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1234
 1717. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Kolejowej 3b
  Wyświetleń: 1234
 1718. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.7.2012.BS
  Wyświetleń: 1233
 1719. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przełozenie trasy odcinka drogi powiatowej w Turawie ul. Świerkowa
  Wyświetleń: 1233
 1720. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.59.2011.ZW
  Wyświetleń: 1233
 1721. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.59.2011.ZW
  Wyświetleń: 1233
 1722. Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu
  Wyświetleń: 1233
 1723. XVII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja – protokół
  Wyświetleń: 1233
 1724. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.103.2012.ZW
  Wyświetleń: 1232
 1725. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2011.ZW
  Wyświetleń: 1232
 1726. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.18.2012.BS
  Wyświetleń: 1231
 1727. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.1.2011.BS
  Wyświetleń: 1231
 1728. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.89.2015.BS- pobór wód podziemnych z komunalnego ujęcia GRACZE
  Wyświetleń: 1230
 1729. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.12.2013.ZW
  Wyświetleń: 1229
 1730. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.128.2013.BS
  Wyświetleń: 1229
 1731. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.15.2013.BS
  Wyświetleń: 1229
 1732. XXVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1229
 1733. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.108.2014.ZW
  Wyświetleń: 1228
 1734. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-30/09
  Wyświetleń: 1228
 1735. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zmiana pozwolenia na budowe hali magazynowej w Krasiejowie, ul. Szkolna
  Wyświetleń: 1228
 1736. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.66.2011.ZW
  Wyświetleń: 1228
 1737. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-9/09
  Wyświetleń: 1226
 1738. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.107.2013.BS
  Wyświetleń: 1225
 1739. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetowe państwa i budżetu Powiatu za I kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1225
 1740. Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Łubniany od 21.11.2016 do 08.12.2016
  Wyświetleń: 1224
 1741. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę obejmujące zmianę decyzji znak WB.7351-6-691/03 z dnia 29.09.2003 r. - Gmina Murów
  Wyświetleń: 1224
 1742. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencji - protokół
  Wyświetleń: 1224
 1743. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.107.2011.BS
  Wyświetleń: 1223
 1744. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.90.2013.ZW
  Wyświetleń: 1223
 1745. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.ZW 6223-83/10
  Wyświetleń: 1223
 1746. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1223
 1747. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2014.BS
  Wyświetleń: 1222
 1748. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.89.2013.ZW
  Wyświetleń: 1222
 1749. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za II kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1222
 1750. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowie odcinka drogi gminnej ul. Krzyżula w m. Łubniany
  Wyświetleń: 1222
 1751. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-55/08
  Wyświetleń: 1221
 1752. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2014.ZW
  Wyświetleń: 1221
 1753. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.80.2013.BS
  Wyświetleń: 1221
 1754. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.95.2011.ZW
  Wyświetleń: 1221
 1755. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. organizacyjnych i kadr w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 09.11.2006 r.
  Wyświetleń: 1221
 1756. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.1.2015.BS- odwodnienie ul. Reja w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1220
 1757. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.104.2014.BS
  Wyświetleń: 1220
 1758. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.134.2012.ZW
  Wyświetleń: 1220
 1759. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2015.BS- wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemyslowych z myjni samochodowej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1220
 1760. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Węgry
  Wyświetleń: 1220
 1761. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup
  Wyświetleń: 1220
 1762. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa i Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1220
 1763. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa ujecia wody Kadłub Turawski
  Wyświetleń: 1220
 1764. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.4.2013.BS
  Wyświetleń: 1220
 1765. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2012.ZW
  Wyświetleń: 1219
 1766. Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego - OŚ.6341.56.2016.BS
  Wyświetleń: 1219
 1767. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1219
 1768. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-57/09
  Wyświetleń: 1218
 1769. Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład produkcji brykietu drzewnego w Karczowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 1218
 1770. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.127.2014.ZW
  Wyświetleń: 1218
 1771. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.111.2012.BS
  Wyświetleń: 1217
 1772. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Odbudowa drogi powiatowej 1184 w m. Gracze
  Wyświetleń: 1217
 1773. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. organizacyjnych i kadr w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 16.02.2007 r.
  Wyświetleń: 1217
 1774. Informacja o wszczęciu postępowania legalizacyjnego - wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-9/09
  Wyświetleń: 1216
 1775. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-2/09
  Wyświetleń: 1216
 1776. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.119.2012.BS
  Wyświetleń: 1216
 1777. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.18.2013.BS
  Wyświetleń: 1216
 1778. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.42.2015.BS - odwodnienie rejonu dróg (ul. Powstańców, ul.Osiedle Leśne, ul.Opolska) w m. PROSZKÓW
  Wyświetleń: 1216
 1779. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa kanalizacji sanitarnej gm. Prószków - Boszycze, Źlinice
  Wyświetleń: 1216
 1780. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.15.2012.BS
  Wyświetleń: 1215
 1781. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - kierownika zespołu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dnia 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1215
 1782. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-94/10
  Wyświetleń: 1214
 1783. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 104860 O ul. Polnej w miejscowości Winów
  Wyświetleń: 1214
 1784. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (hak, L, VAT, Taxi)
  Wyświetleń: 1213
 1785. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.109.2011.ZW
  Wyświetleń: 1213
 1786. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odc. Lędziny-Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.148.2012.MN)
  Wyświetleń: 1213
 1787. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-64/10
  Wyświetleń: 1212
 1788. Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1212
 1789. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Specjalista d/s kontroli i analiz
  Wyświetleń: 1212
 1790. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1212
 1791. XXIV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1212
 1792. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.26.2015.ZW - przejście wodociąiem pod Brzezinką Krasiejów
  Wyświetleń: 1211
 1793. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-51/10
  Wyświetleń: 1211
 1794. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa ul. Dzierzonia w Karłowicach
  Wyświetleń: 1211
 1795. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dn. 09.12.2016 r. przy dz. nr 1584/352 obr. Przywory, gm. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1211
 1796. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.126.2013.ZW
  Wyświetleń: 1210
 1797. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.28.2015.BS - odprowadzanie ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków NIEMODLIN.
  Wyświetleń: 1210
 1798. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.115.2012.ZW
  Wyświetleń: 1209
 1799. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.95.2013.ZW
  Wyświetleń: 1209
 1800. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚR.6341.54.2017.MK - przebudowa drogi powiatowej 1705 O w m. Turawa
  Wyświetleń: 1209
 1801. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 25.08.2009 r.
  Wyświetleń: 1209
 1802. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.50.2012.BS
  Wyświetleń: 1208
 1803. Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - zmiana decyzji 08/2013 z 29.11.2013 - odbudowa drogi powiatowej Nr 1184
  Wyświetleń: 1208
 1804. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1208
 1805. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.103.2014.BS
  Wyświetleń: 1207
 1806. Ogłoszenie o II naborze na stanowisko podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych z dnia 10.08.2009 r.
  Wyświetleń: 1207
 1807. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.26.2013.BS
  Wyświetleń: 1206
 1808. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-21/09
  Wyświetleń: 1206
 1809. Informacja o wyniku naboru na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - ogłoszenie z dnia 27.06.2008 r.
  Wyświetleń: 1206
 1810. I Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2006 r.
  Wyświetleń: 1205
 1811. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.118.2013.BS
  Wyświetleń: 1205
 1812. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.73.2013.ZW
  Wyświetleń: 1205
 1813. Decyzja nr OŚ.6222.5.2014.MP,KAH,MDz,BSz z dnia 05.12.2014 r. zmiana pozwolenia zintegrowanego - decyzji nr OŚ.KAH-7645-1/05 z dnia 28.10.2005 r. (z późniejszymi zmianami) - BA GLASS Poland Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1204
 1814. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2014.ZW
  Wyświetleń: 1204
 1815. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.3.2011.BS
  Wyświetleń: 1204
 1816. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.123.2013.ZW
  Wyświetleń: 1203
 1817. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach.
  Wyświetleń: 1202
 1818. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.31.2012.BS
  Wyświetleń: 1201
 1819. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.103.2011.BS
  Wyświetleń: 1201
 1820. XXI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1201
 1821. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa fermy kur w Szydłowcu Śląskim
  Wyświetleń: 1200
 1822. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodzezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1200
 1823. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10.2011.ZW
  Wyświetleń: 1199
 1824. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej - ul. Jańskiego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1199
 1825. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. organizacyjnych i kadr w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 21.03.2007 r.
  Wyświetleń: 1199
 1826. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10.2013.BS
  Wyświetleń: 1198
 1827. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-76/09
  Wyświetleń: 1198
 1828. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.135.2012.ZW
  Wyświetleń: 1197
 1829. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.49.2013.ZW
  Wyświetleń: 1197
 1830. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-10/10
  Wyświetleń: 1197
 1831. XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2004 r. - protokół
  Wyświetleń: 1197
 1832. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę DK nr 46 odcinek Lędziny-Dębska Kuźnia
  Wyświetleń: 1196
 1833. XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1196
 1834. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-86/10
  Wyświetleń: 1195
 1835. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds organizacyjnych i kadr.
  Wyświetleń: 1195
 1836. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-73/10
  Wyświetleń: 1194
 1837. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci gazowej Wrzoski, Chróścina, Mechnice, Dabrowa, Chmielowice, Komprachcice, Osiny, Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1194
 1838. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (dz. nr 1122/118)
  Wyświetleń: 1194
 1839. XII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1194
 1840. Obwieszczenia o wpłynięciu wniosku - budowa warsztatu samochodowego z ifrastrukturą w Grodźcu
  Wyświetleń: 1193
 1841. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa ul. Nowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1193
 1842. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.64.2012.ZW
  Wyświetleń: 1193
 1843. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 20.07.2007
  Wyświetleń: 1193
 1844. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. organizacyjnych i kadr.
  Wyświetleń: 1192
 1845. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1190
 1846. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (IN.IV.7570.115.2012.MN)
  Wyświetleń: 1190
 1847. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.76.2013.BS
  Wyświetleń: 1189
 1848. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2012.BS
  Wyświetleń: 1189
 1849. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2015.BS- odwodnienie oboidnicy północnej na gruntach m.Lędziny
  Wyświetleń: 1189
 1850. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.35.2012.ZW
  Wyświetleń: 1189
 1851. XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1189
 1852. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-22/10
  Wyświetleń: 1188
 1853. Ogłoszenie o naborze z dnia 22 maja 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1187
 1854. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.43.2011.BS
  Wyświetleń: 1185
 1855. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Nowej w miejscowości Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1185
 1856. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo - Budżetowym z dnia 27.09.2011 r.
  Wyświetleń: 1185
 1857. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.
  Wyświetleń: 1185
 1858. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-36/8/08
  Wyświetleń: 1184
 1859. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska - ogłoszenie z dnia 21.09.2009
  Wyświetleń: 1184
 1860. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 1184
 1861. Zawiadomienie w sprawie wniosku dot. wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę budynku utylizacji na punkt pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w m. Węgry
  Wyświetleń: 1184
 1862. Obwieszczenie Starosty Opolskiego -OŚ.6341.28.2016.BS - informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. odwodnienia projektowanej ścieżki pieszo - rowerowej oraz drogi woj. 457 Stare Siołkowice - Chróścice
  Wyświetleń: 1183
 1863. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w wymiarze 1/2 etatu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1183
 1864. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.121.2012.BS
  Wyświetleń: 1182
 1865. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.36.2015.ZW - wykonanie studni pobór wód podziemnych
  Wyświetleń: 1182
 1866. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.101.2013.ZW
  Wyświetleń: 1181
 1867. Informacja w sprawie zmiany pozwolenia na budowę obejmującego decyzję nr 1002/08 z dn. 02.10.2008 r. na budowę kompleksu sportowego z zapleczem hotelowo - gastronomicznym. Inwestor: Pro-Sport Sp. Jawna
  Wyświetleń: 1179
 1868. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2011.ZW
  Wyświetleń: 1179
 1869. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2012.ZW
  Wyświetleń: 1178
 1870. Obwieszczenie o wpływie wniosku - rozbudowa stacji LPG w Chróścicach
  Wyświetleń: 1178
 1871. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej Nr 101806 O – ul. Stawowej w miejscowości Kurznie
  Wyświetleń: 1178
 1872. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice ? Dobrzeń Wielki ? Masów
  Wyświetleń: 1178
 1873. XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja- protokół
  Wyświetleń: 1178
 1874. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-20/10
  Wyświetleń: 1177
 1875. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2013.ZW
  Wyświetleń: 1176
 1876. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.77.2014.BS
  Wyświetleń: 1176
 1877. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-22/09
  Wyświetleń: 1175
 1878. Lista kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze - młodszy referent w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu - ogłoszenie z dn. 23.07.2007 r.
  Wyświetleń: 1174
 1879. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi gminnej publicznej ul. Wąskiej w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1174
 1880. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.67.2013.BS
  Wyświetleń: 1173
 1881. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.8.2015.BS- odwodnienie ul. Piastowskiej w Świerklach
  Wyświetleń: 1173
 1882. Obwieszczenie o wyadniu decyzji pozwolenia na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Tułowicach
  Wyświetleń: 1173
 1883. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.62.2011.ZW
  Wyświetleń: 1172
 1884. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-67/10
  Wyświetleń: 1172
 1885. Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1172
 1886. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.24.2011.BS
  Wyświetleń: 1171
 1887. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Specjalista ds. utrzymania mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1171
 1888. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz 6223-16/09
  Wyświetleń: 1170
 1889. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.54.2013.BS
  Wyświetleń: 1170
 1890. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-4/10
  Wyświetleń: 1169
 1891. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.101.2012.ZW
  Wyświetleń: 1168
 1892. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa Nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę dw nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia
  Wyświetleń: 1168
 1893. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.11.2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w wydziale Geodezji i kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu II
  Wyświetleń: 1168
 1894. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa zakładu do termowania drewna w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  Wyświetleń: 1167
 1895. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.116.2014.ZW
  Wyświetleń: 1166
 1896. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.76.2012.BS
  Wyświetleń: 1166
 1897. Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Murów
  Wyświetleń: 1166
 1898. Informacja Prezydenta Miasta Opola OŚ.6341.88.2015.AW, o wszczęciu postepowania w sprawie stwierdzenia wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego nr OŚR.6341.26.2011.KWS
  Wyświetleń: 1165
 1899. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. księgowości w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - z dn. 01.09.2008 r.
  Wyświetleń: 1165
 1900. III Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1164
 1901. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.97.2011.BS
  Wyświetleń: 1164
 1902. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.2.2016.ZW - most Młynówka Karłowicka
  Wyświetleń: 1164
 1903. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1164
 1904. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.3.2015.BS- przebudowa Kanału Półwieś w związku z rozbudową skrzyżowania ulic Krapkowicka -Prószkowska -Chmielowicka w OPOLU
  Wyświetleń: 1163
 1905. „Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem” – remont dachu II
  Wyświetleń: 1160
 1906. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.29.2015.ZW - wykonanie i likwidacja przepustu DW 461 Dąbrówka Łubniańska
  Wyświetleń: 1160
 1907. Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - ogłoszenie z dn. 07.07.2008 r.
  Wyświetleń: 1160
 1908. Informacja o wynikach II naboru z dnia 06 kwietnia 2016 r. na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. bezpieczeństwa pracy Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1159
 1909. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.173.2016.ZW - kładki pieszojezdne Turawa
  Wyświetleń: 1158
 1910. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-25/09
  Wyświetleń: 1158
 1911. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.4.2013.BS
  Wyświetleń: 1158
 1912. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowie drogi gminnej publicznej ul. Nowej w miejscowości Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1157
 1913. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.105.2013.BS
  Wyświetleń: 1156
 1914. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec, Chobie, Kuziory i Mnichus z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Antoniowie - Mnichus
  Wyświetleń: 1156
 1915. Uchwała Nr 739/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 30.05.2016 r. w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1156
 1916. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2013.BS
  Wyświetleń: 1155
 1917. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-12/10
  Wyświetleń: 1155
 1918. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.169.2016.ZW - 2 stawy rybne, podsiąkowe Brynica
  Wyświetleń: 1154
 1919. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-28/10
  Wyświetleń: 1154
 1920. XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1154
 1921. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.41.2013.ZW
  Wyświetleń: 1153
 1922. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.52.2011.ZW
  Wyświetleń: 1153
 1923. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec, Chobie, Kuziory i Mnichus - Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1152
 1924. Obwieszcenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i ul. Piaskowej w Chróścicach
  Wyświetleń: 1151
 1925. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.26.2012.BS
  Wyświetleń: 1150
 1926. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.106.2011.BS
  Wyświetleń: 1150
 1927. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2013.ZW
  Wyświetleń: 1150
 1928. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - OŚ.6220.3.6.2013.KAH
  Wyświetleń: 1149
 1929. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.162.2016.ZW - drenaże DK45 Jełowa
  Wyświetleń: 1148
 1930. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.115.2013.BS
  Wyświetleń: 1147
 1931. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.9.2016.ZW - przepust ul. Stawowa Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1146
 1932. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 101806 O – ul. Stawowej w m. Kurznie
  Wyświetleń: 1146
 1933. Transport
  Wyświetleń: 1146
 1934. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.41.2016.ZW - staw podsiąkowy Kobylno
  Wyświetleń: 1143
 1935. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji zmieniającej decyzję Nr 8/2013 z dnia 29.11.2013r polegającej na odbudowie drogi powiatowej Nr 1184 O Stroszowice-Sarny Małe-Gracze-Góra-Rogi w m. Gracze w gminie Niemodlin
  Wyświetleń: 1143
 1936. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postepowania wodnoprawnego dot. odwodnienia drogi powiatowej ul. Wiejskiej w Dębskiej Kuźni
  Wyświetleń: 1142
 1937. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.46.2011.BS
  Wyświetleń: 1141
 1938. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.29.2013.BS
  Wyświetleń: 1141
 1939. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę: obejmującą rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do czterech budynków mieszkalnych; zlokalizowaną w Schodni przy ul.Długiej
  Wyświetleń: 1141
 1940. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-66/09
  Wyświetleń: 1140
 1941. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa drogi pomiędzy torami PKP a ul. Słoneczna na terenie wykopalisk w m. Krasiejów
  Wyświetleń: 1140
 1942. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia (dz. nr 1113/120; 1117/120)
  Wyświetleń: 1140
 1943. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 07.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1140
 1944. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.83.2012.BS
  Wyświetleń: 1139
 1945. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.116.2016.ZW - przejścia kanalizacją pod ciekami gm. Niemodlin
  Wyświetleń: 1139
 1946. Odwołanie I przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów, których działalność statutowa związana jest z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej obr.Tułowice ogł. na 12.11.2015
  Wyświetleń: 1139
 1947. Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Tarnów Opolski od 21.11.2016 do 08.12.2016
  Wyświetleń: 1135
 1948. Zarządzenia Starosty Opolskiego
  Wyświetleń: 1135
 1949. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.104.2013.BS
  Wyświetleń: 1134
 1950. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.8.2011.BS
  Wyświetleń: 1134
 1951. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - inspektora ds. organizacyjnych i kadr w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1134
 1952. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Budownictwa
  Wyświetleń: 1134
 1953. XXV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1134
 1954. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.53.2011.BS
  Wyświetleń: 1132
 1955. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.18.2011.ZW
  Wyświetleń: 1131
 1956. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.12.2016.BS - oczyszczalnia ścieków w Graczach.
  Wyświetleń: 1131
 1957. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.177.2016.BS - odwodnienie zakładu JAL w Kępie
  Wyświetleń: 1131
 1958. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-30/09
  Wyświetleń: 1131
 1959. „Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem” – remont dachu III
  Wyświetleń: 1129
 1960. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.97.2012.BS
  Wyświetleń: 1129
 1961. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.102.2017.BS - dot. myjni na stacji paliw ORLEN w Zawadzie
  Wyświetleń: 1128
 1962. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.94.2015.ZW - zbiornik "Przylesie II" Świerkle
  Wyświetleń: 1128
 1963. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko specjalista ds. utrzymania mostów
  Wyświetleń: 1128
 1964. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o zakończeniu postępowania dowodowego OŚ.6341.127.2014.ZW
  Wyświetleń: 1128
 1965. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.111.2013.BS
  Wyświetleń: 1127
 1966. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1126
 1967. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.6.2011.BS
  Wyświetleń: 1125
 1968. XIX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1125
 1969. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Zabudowa Lini Tech i zmiana sposobu użytkow. w zakładzie KEYE ALUMINIUM w Tułowicach
  Wyświetleń: 1124
 1970. obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-14-1/09
  Wyświetleń: 1124
 1971. Obwieszczenie o wpływie wniosku - Droga Wewnętrzna w Zawadzie - gm. Turawa
  Wyświetleń: 1123
 1972. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-22/09
  Wyświetleń: 1122
 1973. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.153.2016.ZW - staw Dębska Kuźnia
  Wyświetleń: 1121
 1974. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 lipca 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1121
 1975. XXIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1121
 1976. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.112.2012.BS
  Wyświetleń: 1120
 1977. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.67.2012.BS
  Wyświetleń: 1120
 1978. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa zakładu wylegu drobiu w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 1120
 1979. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.99.2017.BS - odwodnienie Nowej Kuźni
  Wyświetleń: 1119
 1980. XII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 1119
 1981. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2016
  Wyświetleń: 1117
 1982. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2013.BS
  Wyświetleń: 1116
 1983. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.7.2016.BS - przebudowa odwodnienia parkingu w Osowcu, przy drodze krajowej nr 45
  Wyświetleń: 1115
 1984. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -specjalista ds. organizacyjnych i kadrowych w Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 08.08.2007
  Wyświetleń: 1115
 1985. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy ? Brynica od km 2+015,00 do km 5+032,00 w miejscowościach Czarnowąsy i Świerkle
  Wyświetleń: 1113
 1986. XXVII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1113
 1987. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dn. 07.01.2016 r. obr. Żelazna, gm. Dąbrowa
  Wyświetleń: 1113
 1988. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.9.2013.BS
  Wyświetleń: 1112
 1989. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa i Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Czarnowąsy w gminie Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1112
 1990. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę farmy fotowoltaicznej Tułowice II w Tułowicach
  Wyświetleń: 1112
 1991. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowie linii napowietrznej 110kV Groszowice ? Hermanowice wraz z wcięciem do GPZ Gracze oraz zabudową światłowodu
  Wyświetleń: 1111
 1992. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.102.2012.ZW
  Wyświetleń: 1110
 1993. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.119.2015.ZW - deszczownia Nadleśnictwo Turawa
  Wyświetleń: 1110
 1994. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-56/08
  Wyświetleń: 1108
 1995. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.107.2012.BS
  Wyświetleń: 1108
 1996. Informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych BDOT500 oraz GESUT - gminy Dobrzeń Wielki oraz Turawa
  Wyświetleń: 1107
 1997. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetu państwa i budżetu Powiatu za IV kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1106
 1998. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.165.2016.ZW - przepust rz. Żydówka Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1105
 1999. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Księgowy w wymiarze 1/2 etatu.
  Wyświetleń: 1105
 2000. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
  Wyświetleń: 1104
 2001. XV sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1104
 2002. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.101.2011.BS
  Wyświetleń: 1102
 2003. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.60.2013.ZW
  Wyświetleń: 1102
 2004. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1102
 2005. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w post. o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskiego nieruchomość przeznaczoną na dokończenie przeb. wałów na terenie gm. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1102
 2006. XXI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1102
 2007. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę dróg gminnych, ulic: Szkolnej, Polnej i Piaskowej w m. Nowe Siołkowice - Gmina Popielów
  Wyświetleń: 1101
 2008. Informacja Starosty Opolskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny uproszczonych planów urządzenia lasu w granicach gminy Turawa
  Wyświetleń: 1101
 2009. IV sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1101
 2010. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dn. 13.05.2016 r. obręb Sławice gm. Dąbrowa
  Wyświetleń: 1101
 2011. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.41.2015.BS - likwidacja urządzenia wodnego studni nr 3 w Murowie
  Wyświetleń: 1100
 2012. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji ciśnieniowej - z wyłączeniem przejść rurociągów kanalizacyjnych ciśnieniowych pod drogą wojewódzką Nr 463 - Kadłub Turawski
  Wyświetleń: 1100
 2013. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2011.ZW
  Wyświetleń: 1098
 2014. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Specjalista ds. utrzymania mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - ogłoszenie z dn. 6.11.2008
  Wyświetleń: 1098
 2015. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - Kierownik Sekcji Administracyjno-Kadrowej
  Wyświetleń: 1098
 2016. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik zespołu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1098
 2017. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - kierownika zespołu w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dn. 11.03.2009 r.
  Wyświetleń: 1096
 2018. Informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych BDOT500 oraz GESUT - gminy Dobrzeń Wielki oraz Turawa II
  Wyświetleń: 1096
 2019. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 461 w m.KUP - OŚ.6341.112.2015.BS
  Wyświetleń: 1096
 2020. Zaproszenie PKP S.A. oddz. gosp. nier. we Wrocławiu do rokowań na zbycie prawa użytk. wieczystego nieruchomości położonej w Opolu ozn. w ewidencji gruntów jako dz. nr 6/13 AM-55 obr. 0103
  Wyświetleń: 1096
 2021. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.109.1.2015.ZW - zawiadomienie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 1094
 2022. Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. utrzymania mostów
  Wyświetleń: 1093
 2023. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.11.2013.ZW
  Wyświetleń: 1092
 2024. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.144.2015.ZW - staw Chrzowice
  Wyświetleń: 1092
 2025. Instruktorzy i wykładowcy
  Wyświetleń: 1091
 2026. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.10.2016.BS- ścieki przemysłowe z myjni samochodowej w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1090
 2027. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-11/10
  Wyświetleń: 1090
 2028. XXIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1090
 2029. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.2.2012.BS
  Wyświetleń: 1089
 2030. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-65/10
  Wyświetleń: 1089
 2031. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie - Krasiejów oraz budowę mostu rozbudowa mostu w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 1089
 2032. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.176.2016.ZW - przebudowa magazynów ryb RSP Wydrowice
  Wyświetleń: 1088
 2033. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.30.2017.BS - przebudowa drogi powiatowej 1738 O na odcinku Grodziec - Knieja
  Wyświetleń: 1086
 2034. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2012.ZW
  Wyświetleń: 1085
 2035. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.137.2015.BS- odwodnienie ul. Szpitalnej w m. KUP
  Wyświetleń: 1085
 2036. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zmianę funkcji obiektu z budynku magazynowego na techniczno-magazynowy w Tułowicach
  Wyświetleń: 1084
 2037. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dn. 13.05.2016 r. obręb Żelazna gm. Dąbrowa
  Wyświetleń: 1084
 2038. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.142.2014.BS- odwodnienie części m. Ozimka - wylot W-3
  Wyświetleń: 1083
 2039. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.65.2015.BS -ścieki przemysłowe z myjni w Chróścicach
  Wyświetleń: 1083
 2040. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Kościuszki w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1083
 2041. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej ul. Górnej w Krzanowicach
  Wyświetleń: 1083
 2042. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych - z dn. 14.09.2010 r.
  Wyświetleń: 1083
 2043. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-56/10
  Wyświetleń: 1082
 2044. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2011.ZW
  Wyświetleń: 1080
 2045. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.139.2016.ZW - przepust Wydrowice
  Wyświetleń: 1079
 2046. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.30.2014.BS
  Wyświetleń: 1078
 2047. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.40.2011.ZW
  Wyświetleń: 1078
 2048. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.49.2011.ZW
  Wyświetleń: 1078
 2049. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Starszy Księgowy w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1078
 2050. Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Sekcji Administracyjno - Kadrowej z dnia 22.08.2007 r.
  Wyświetleń: 1078
 2051. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa Elektrowni Opole o 2 bloki energ. wraz z obiektami towarzyszącymi
  Wyświetleń: 1077
 2052. XXXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1077
 2053. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.104.2016.ZW - przepust Prószkówka
  Wyświetleń: 1076
 2054. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.154.2016.ZW - przepust ul. Wspólna Opole
  Wyświetleń: 1076
 2055. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.20.2016.ZW - stawy rybne na rzece Brzeziczance w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1076
 2056. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozudowa drogi ul. 1 Maja w Biestrzynniku
  Wyświetleń: 1076
 2057. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup (wraz z rozbudową części ul. Karola Miarki)
  Wyświetleń: 1076
 2058. Obwieszczenie Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej budowie drogi gminnej ul. Dębowej w Kolanowicach
  Wyświetleń: 1076
 2059. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.158.2016.BS -HOL-TRANS - myjnia w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1074
 2060. Zawiadomienie dot. pozwolenia dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych - Cegielnia Szydłów.
  Wyświetleń: 1074
 2061. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa ulicy Leśnej w m. Schodnia,
  Wyświetleń: 1073
 2062. obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-46/10
  Wyświetleń: 1073
 2063. Lista kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1072
 2064. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 45 odcinek Boguszyce - Winów (dz.nr 79 obręb Chrzowice)
  Wyświetleń: 1071
 2065. Protokół z XIII sesji Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 1071
 2066. XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 1071
 2067. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odcinku Lędziny - Dębska Kuźnia
  Wyświetleń: 1070
 2068. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa kanalizacji sanitarnej - gm Prószków
  Wyświetleń: 1069
 2069. Zawiadomienie o czynnościach ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych i wznowieniu znaków granicznych w dn. 13.10.2015 r. obręb Żelazna, gm. Dąbrowa
  Wyświetleń: 1069
 2070. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.82.2011.ZW
  Wyświetleń: 1068
 2071. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Kościuszki w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1068
 2072. Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.BSz.6223 - 14/09
  Wyświetleń: 1068
 2073. Zawiadomienie Starosty Nyskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - odwodnienie drogi powiatowej 1509 O w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 1068
 2074. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.115.2015.BS - odwodnienie zakładu STEGU Sp. z o.o. w Jełowej
  Wyświetleń: 1067
 2075. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.156.2016.ZW - most na rz. Rosa Antoniów
  Wyświetleń: 1067
 2076. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rzędów - Urząd Gminy Turawa
  Wyświetleń: 1067
 2077. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.58.2013.ZW
  Wyświetleń: 1066
 2078. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.100.2016.ZW - rów opaskowy Staw Nowokuźnicki
  Wyświetleń: 1066
 2079. Informacja o wyniku naboru na kandydata na stanowisko specjalista ds. księgowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - ogłoszenie z dnia 01.09.2008 r.
  Wyświetleń: 1066
 2080. XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1066
 2081. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.13.2011.BS
  Wyświetleń: 1065
 2082. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 45 odcinek Boguszyce - Winów (dz.nr 103/80 obręb Chrzowice)
  Wyświetleń: 1065
 2083. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 27.06.2008
  Wyświetleń: 1064
 2084. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej publicznej ul. Nowej w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1063
 2085. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec, Chobie, Kuziory i Mnichus - Gmina Ozimek
  Wyświetleń: 1062
 2086. Ogłoszenie w sprawie modernizacji istniejacej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1062
 2087. Wydanie dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
  Wyświetleń: 1062
 2088. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-87/10
  Wyświetleń: 1061
 2089. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  Wyświetleń: 1061
 2090. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. płac 3/4 etatu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - z dn. 02.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1061
 2091. XXV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1061
 2092. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.122.2016.ZW - stawy na rzece Strudze Kosorowice
  Wyświetleń: 1060
 2093. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.59.2016.ZW - przejścia wodociągiem pod ciekami w gm. Murów
  Wyświetleń: 1060
 2094. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-20/09
  Wyświetleń: 1059
 2095. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko referenta ds. utrzymania dróg zgodnie z ogłoszeniem o naborze z dn. 16.07.2007r.
  Wyświetleń: 1058
 2096. Ogłoszenie o naborze z dnia 06 marca 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze - starszego referenta w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1058
 2097. Kontrole Zewnętrzne w 2016 roku
  Wyświetleń: 1057
 2098. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - członek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepłnosprawnosci
  Wyświetleń: 1057
 2099. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor ds. BHP w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dnia 07.10.2008 r
  Wyświetleń: 1056
 2100. Ogłoszenie o naborze - I z dnia 2 kwietnia 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1056
 2101. Informacja Prezydenta Miasta Opola OŚ.6341.86.2015.AW, o wszczęciu postepowania w sprawie stwierdzenia wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego nr OŚR.6341.25.2011.MK
  Wyświetleń: 1055
 2102. Informaja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego OŚ.6341.125.2015.BS - ujęcie wód podziemnych w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 1055
 2103. Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa hali produkcyjno - magazynowej przeznaczonej na cele produkcji mieszanek silikonowych w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1055
 2104. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania i możliwości przegladania akt w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 45 odc Boguszyce-Winów
  Wyświetleń: 1055
 2105. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.14.2016.BS- pobór wód podziemnych, odprowadzanie popłuczyn z SUW dla potrzeb ujęcia wody w Brzeziu
  Wyświetleń: 1054
 2106. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko specjalista ds. płac - ogłoszenie z dn. 02.10.2008 r.
  Wyświetleń: 1054
 2107. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.84.2016.BS - ścieki przemysłowe z myjni w Czarnowąsach przy ul. Jagiełły 39
  Wyświetleń: 1053
 2108. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.123.2015.BS - odwodnienie drogi gminnej w Krzanowicach w ramch realizacji inwestycji: budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Kwiatowej i Starej Drogi ,
  Wyświetleń: 1052
 2109. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-33-2/09
  Wyświetleń: 1052
 2110. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ? bocznej od ul. Brzeziańskiej w miejscowości Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 1052
 2111. „Remont dachu oraz budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27”
  Wyświetleń: 1051
 2112. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.102.2015.BS - odwodnienie ul. Sportowej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1051
 2113. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1051
 2114. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.19.2016.ZW - stawy Chróścicki Młyn
  Wyświetleń: 1051
 2115. Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec, Chobie, Kuziory i Mnichus z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Antoniowie - Chobie, Kuziory
  Wyświetleń: 1050
 2116. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dn. 09.12.2016 r. przy dz. nr 947/346 obr. Przywory, gm. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1050
 2117. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.108.2011.ZW
  Wyświetleń: 1049
 2118. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.140.2012.BS
  Wyświetleń: 1049
 2119. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.2.2015.ZW - zmiana decyzji nr OŚ.ZW 6223-107/10 z dn. 04.04.2011 r.
  Wyświetleń: 1049
 2120. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę fermy fotowoltaicznej Tułowice I w Tułowicach
  Wyświetleń: 1049
 2121. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu - ogłoszenie z dnia 05.11.2008 r.
  Wyświetleń: 1048
 2122. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 08.08.2007
  Wyświetleń: 1048
 2123. Lista kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1046
 2124. „Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem” – remont dachu IV
  Wyświetleń: 1044
 2125. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-19/10
  Wyświetleń: 1044
 2126. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla Zarzadu Dróg Wojewódzkich w Opolu znak OŚ.6341.112.2015.BS , w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m KUP"
  Wyświetleń: 1044
 2127. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 02.07.2007
  Wyświetleń: 1044
 2128. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie 07.10.2007 r.
  Wyświetleń: 1042
 2129. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.146.2016.ZW - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Staw Nowokuźnicki
  Wyświetleń: 1042
 2130. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1042
 2131. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomosci położonej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1041
 2132. XIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 1041
 2133. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.42.2011.BS
  Wyświetleń: 1040
 2134. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-47/10
  Wyświetleń: 1040
 2135. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-33-1/09
  Wyświetleń: 1040
 2136. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.92.2015.BS - odwodnienie Stacji Uzdatniania Wody Opole - Groszowice
  Wyświetleń: 1038
 2137. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Główny Księgowy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu - dot. ogłoszenia z dnia 27.06.2008
  Wyświetleń: 1038
 2138. Edukacja prawna - przydatne zagadnienia
  Wyświetleń: 1037
 2139. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.44.2011.BS
  Wyświetleń: 1036
 2140. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2015.ZW - przejścia kanalizacją pod Budkowiczanką i Wiśniówką Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1036
 2141. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-40/10
  Wyświetleń: 1035
 2142. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania i możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na przebudowę wału Metalchem
  Wyświetleń: 1035
 2143. XXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r. - protokół
  Wyświetleń: 1034
 2144. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.141.2015.ZW - przepust pod zjazdem ul. Opolska Masów
  Wyświetleń: 1033
 2145. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.70.2016.ZW - przepust ul. Szkolna w Karczowie
  Wyświetleń: 1033
 2146. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.10.2012.BS
  Wyświetleń: 1032
 2147. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne na stanowisko specjalista ds. księgowości - II nabór z dn. 01.09.2008 r.
  Wyświetleń: 1032
 2148. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Chróścicach
  Wyświetleń: 1032
 2149. Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska - Podinspektor - ZOZGiK
  Wyświetleń: 1032
 2150. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-28/09
  Wyświetleń: 1031
 2151. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 45 odcinek Boguszyce - Winów (dz.nr 14 obręb Chrzowice)
  Wyświetleń: 1031
 2152. Petycja P. Magdaleny Rup-Skrzypacz
  Wyświetleń: 1031
 2153. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę farmy fotowoltaicznej Tułowice III w Tułowicach
  Wyświetleń: 1030
 2154. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. księgowości w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
  Wyświetleń: 1030
 2155. Ogłoszenie o naborze z dnia 4 stycznia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1030
 2156. Ogłoszenie w sprawie modernizacji istniejacej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Łubniany
  Wyświetleń: 1030
 2157. XIX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1030
 2158. XXXV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1030
 2159. XXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r. - protokół
  Wyświetleń: 1029
 2160. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.155.2016.ZW - DW 463 mosty na: rzece Libawie i jej Młynówce Dylaki
  Wyświetleń: 1028
 2161. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.21.2016.ZW - zarurowanie rowu przydrożnego ul. Polna w Ozimku
  Wyświetleń: 1028
 2162. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. organizacyjnych i kadr - ogłoszenie 16.02.2007 r.
  Wyświetleń: 1028
 2163. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic nieruchomości w dn. 15.12.2015 r. obr. Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1027
 2164. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.40.2017.ZW - przebudowa rowu R-M-2 w Masowie
  Wyświetleń: 1026
 2165. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.141.2014.BS- odwodnienie części m. Ozimka - wylot W-1
  Wyświetleń: 1026
 2166. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowa ulicy lesnej w Ozimku
  Wyświetleń: 1026
 2167. XXVIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 1025
 2168. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.130.2013.BS
  Wyświetleń: 1024
 2169. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.87.2012.ZW
  Wyświetleń: 1023
 2170. Obwieszczenie o wpływie wniosku - zmiana sposobu użytkowania bud. magazynowego na lakiernie w Chróścicach przy ul. Powstańców Śl 12
  Wyświetleń: 1023
 2171. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.33.2017.ZW - przejście siecią wodociągową pod Dożyną w Karczowie
  Wyświetleń: 1022
 2172. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.49.2012.BS
  Wyświetleń: 1021
 2173. Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę: pt.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 Komprachcice - Jaczowice na odcinku Komprachcice - Szydłów od km 0 + 000.00 do km 5 + 000.00 - Etap II
  Wyświetleń: 1021
 2174. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej publicznej ul. Reja w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1021
 2175. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.71.2013.ZW
  Wyświetleń: 1020
 2176. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.108.2016.BS dot. zakładu ROLNIK Sp. z o.o. Przetwórnia Daniec
  Wyświetleń: 1020
 2177. XXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r. - protokół
  Wyświetleń: 1020
 2178. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.18.2016.BS - odwodnienie Zakładu P.U.H.Rzeźnictwo, Wędliniarstwo Ryszard Mroczek w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 1019
 2179. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.24.2016.ZW - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ul. Kwoczka i Urbana Opole Wójtowa Wieś
  Wyświetleń: 1019
 2180. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.7.2011.BS
  Wyświetleń: 1018
 2181. XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r. - protokół
  Wyświetleń: 1018
 2182. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego OŚ.6341.13.2017.BS Masarnia w Przysieczy
  Wyświetleń: 1017
 2183. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Oś.6341.143.2015.BS - dot. ścieków przemysłowych z Fabryki KNAUF w Brzeziu
  Wyświetleń: 1016
 2184. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-54/10
  Wyświetleń: 1015
 2185. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-99/10
  Wyświetleń: 1014
 2186. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.147.2015.ZW - przejście wodociągiem pod Ryjcem Opole - Półwieś
  Wyświetleń: 1014
 2187. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w spr. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą na rzecz Woj. Opolskiego nieruchomość przeznaczoną pod modernizację i uzup. prawostronnego obwałowania rzeki Odry odc od km 160+200 do km 163+700 etapII
  Wyświetleń: 1014
 2188. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  Wyświetleń: 1014
 2189. XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 1014
 2190. Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 1012
 2191. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.99.2011.ZW
  Wyświetleń: 1011
 2192. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.110.2016.ZW - most DW 457 Stare Kolnie
  Wyświetleń: 1011
 2193. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -OŚR.6341.125.2015.MK - odwodnienie drogi powiatowej nr 1717O w m. KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 1011
 2194. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.103.2015.BS - odwodnienie ul. Zielonej w m. Kępa
  Wyświetleń: 1010
 2195. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Referent w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dnia 31.07.2007 r
  Wyświetleń: 1010
 2196. Ogłoszenie o naborze - I z dnia 18 lipca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 1010
 2197. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Opolu
  Wyświetleń: 1010
 2198. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Dębowej w Kolanowicach
  Wyświetleń: 1009
 2199. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.109.1.2015.ZW - o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1008
 2200. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.122.2012.BS
  Wyświetleń: 1007
 2201. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Zastępca Dyrektora w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - dot. ogłoszenia z dnia 06.08.2007 r.
  Wyświetleń: 1007
 2202. Obwieszczenie Starosty Opolskiego zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.31.2016.ZW - odwodnienie DK45 w m. Jełowa skrzyżowanie z Leśną i Podleśną
  Wyświetleń: 1007
 2203. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.4.2016.ZW - przejścia kanalizacja pod ciekami w m. Rybna, Lubienia gm. Popielów
  Wyświetleń: 1006
 2204. XXII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 1006
 2205. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie z dnia 07.10.2008 r
  Wyświetleń: 1005
 2206. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - inspektora ds. organizacyjnych i kadr w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie 16.02.2007 r.
  Wyświetleń: 1004
 2207. Obwieszczenie o wszczeciu posteowania w sprawie budowy stacji paliw w Zawadzie
  Wyświetleń: 1003
 2208. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowie oczyszczalni ścieków w Kosorowicach
  Wyświetleń: 1002
 2209. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 1000
 2210. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi od ul. Wolności do Elektrowni w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 999
 2211. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 sierpnia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 999
 2212. XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 999
 2213. XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 999
 2214. Inrormacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.99.2015.BS- odwodnienie ul. Krótkiej w m. Kępa
  Wyświetleń: 996
 2215. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa i Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 996
 2216. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.43.2017.ZW - most na rz. Brynicy Ligota Turawska
  Wyświetleń: 995
 2217. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.51.2017.ZW - wykonanie i likwidacja przepustu Antoniów ul. Powst. Śl.
  Wyświetleń: 995
 2218. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.146.2015.BS - odwodnienie Fermy Drobiu w Tarnicy, gm.Niemodlin
  Wyświetleń: 995
 2219. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.127.2014.ZW - staw PORCELIT
  Wyświetleń: 995
 2220. XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r. - protokół
  Wyświetleń: 995
 2221. Informacja o wszczeciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.115.2016.BS- odwodnienie stacji paliw PKN ORLEN w Jełowej
  Wyświetleń: 994
 2222. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.11.2017.ZW - odwodnienie drogi gminnej Kotórz Mały
  Wyświetleń: 992
 2223. Sprostowanie do informacji Starosty Opolskiego z dnia 27 października 2016 r. w spr. wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Tarnów Opolsk i Łubniany
  Wyświetleń: 992
 2224. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.11.2015.ZW - przejście światłowodem pod rz. Olszynką w Chrząszczycach
  Wyświetleń: 991
 2225. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub utraconej karcie pojazdu
  Wyświetleń: 991
 2226. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.5.2012.BS
  Wyświetleń: 990
 2227. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.135.2016.ZW - stawy Beata Przywory
  Wyświetleń: 990
 2228. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 2019
  Wyświetleń: 990
 2229. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.101.2017.ZW - przejście wodociągiem pod rz. Jemielnicą w m. Chrząstowice
  Wyświetleń: 989
 2230. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Oś.6341.120.2015.BS - odwodnienie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu, ul. Luboszycka 19
  Wyświetleń: 989
 2231. Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych dot. dodania nowej funkcji w systemie ERGO
  Wyświetleń: 987
 2232. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.148.1.2016.ZW - stawy podsiąkowe Brynica Szymaniec
  Wyświetleń: 987
 2233. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.106.2012.BS
  Wyświetleń: 987
 2234. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa - z dnia 15.09.2011 r.
  Wyświetleń: 986
 2235. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.38.2016.ZW - odwodnienie układu komunikacyjnego dz nr 1098 a.m. 2 obręb Kup gm. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 985
 2236. Obwieszczenie o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji nr 294/09 z dn. 24.04.2009 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 Komprachcice - Jaczowice na odcinku Komprachcice - Szydłów - II etap
  Wyświetleń: 985
 2237. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.84.2015.ZW - staw zasilany z rowu R-H 4 Kotórz Wielki
  Wyświetleń: 984
 2238. Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze- Główny Księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - dot. ogłoszenia z dnia 03.06.2008 r.
  Wyświetleń: 984
 2239. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego z dn. 17 sierpnia 2017 r. w spr. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dział. pp. i o wolontariacie na rok 2018”
  Wyświetleń: 984
 2240. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.2.2017.BS .
  Wyświetleń: 983
 2241. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Komunikacji - ogłoszenie z dn. 24.02.2009 r.
  Wyświetleń: 983
 2242. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.30.2016.BS - odwodnienie projektowanego ronda w Zawadzie -zjazd na ul. Skośną
  Wyświetleń: 982
 2243. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dn. 11.01.2016 r. obr. Chrząstowice, gm. Chrząstowice
  Wyświetleń: 982
 2244. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.42.2017.ZW - most tymczasowy Niemodlin Ścinawa Niemodlińska
  Wyświetleń: 981
 2245. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-57/10
  Wyświetleń: 977
 2246. Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.6.2012.BS
  Wyświetleń: 976
 2247. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie nieruchomość przeznaczoną pod modernizację i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry
  Wyświetleń: 976
 2248. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.116.2015.ZW - przejście światłowodem nad rzeką Kamionką w Popielowie
  Wyświetleń: 975
 2249. Ogłoszenie o naborze z dnia 17 stycznia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 975
 2250. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji uchylającej w całości decyzję Starosty Opolskiego z 16 sierpnia 2016 r. nr 9/ZRID/2016 (znak sprawy: WB.6744.10.10.2015.MB)
  Wyświetleń: 974
 2251. Wydanie wtórnika karty pojazdu
  Wyświetleń: 974
 2252. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.6341.106.2015.BS - odwodnienie ul.Akacjowej w m. KĘPA
  Wyświetleń: 973
 2253. Informacja Starosty Opolskiego w sprawie przyjęcia operatu opisowo - kartograficznego oraz ujawnienia danych ewidencji gruntów bydynków i lokali dla gminy Chrząstowice
  Wyświetleń: 973
 2254. Czasowa rejestracja pojazdu
  Wyświetleń: 971
 2255. XXIX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 971
 2256. Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przy Starostwie Powiatowym w Opolu.
  Wyświetleń: 971
 2257. Budżet Powiatu Opolskiego 2019
  Wyświetleń: 970
 2258. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o zakończeniu postępowania dowodowego OŚ.6341.48.2015.ZW - stawy Przywory
  Wyświetleń: 970
 2259. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. za 2016 r.
  Wyświetleń: 970
 2260. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.127.2015.AW - odwodnienie drogi powiatowej nr 1706 O w m. Szczedrzyk
  Wyświetleń: 969
 2261. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.44.2015.ZW - wykonanie przepust pod zjazdem z DW 429 Ochodze
  Wyświetleń: 967
 2262. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o - OŚ. 6341. 87. 2011. BS
  Wyświetleń: 966
 2263. Ogłoszenie o naborze z dnia 20 lutego 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 965
 2264. Zawiadomienie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż DP 1703 gm. Łubniany
  Wyświetleń: 964
 2265. XXXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 963
 2266. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa sieci napowietrznej 230/400 V dla budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego w m. Góra, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 962
 2267. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1763 na odcinku Chmielowice ? Osiny
  Wyświetleń: 961
 2268. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie 3 lokali mieszkalnych położonych w Opolu przy ul. Konduktorskiej 56, Popiełuszki 72 i Kolejowej 3b
  Wyświetleń: 961
 2269. Przebudowa skrzyżowania ul. Szkolnej i ul. Cmentarnej (droga gminna stary nr 2724006, nowy nr 1040030) z ul. Opolską (droga powiatowa nr 1763 Opole ? Komprachcice)
  Wyświetleń: 961
 2270. II Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 960
 2271. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.47.2016.BS o wydaniiu decyzji stwierdzającej wygaszenie pozwolenia wodnoiprawnego OŚ.BSz.6223-3/09
  Wyświetleń: 960
 2272. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.82.2015.BS o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla rozbudowy ul. Polnej w m.WINÓW
  Wyświetleń: 960
 2273. XLIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - protokół V kadencja
  Wyświetleń: 960
 2274. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.161.2016.BSA - odwodnienie terenu stacji diagnostycznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 959
 2275. XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r. - protokół
  Wyświetleń: 959
 2276. Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych
  Wyświetleń: 958
 2277. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Zabudowa Lini Tech i zmiana sposobu użytkow. w zakładzie KEYE ALUMINIUM w Tułowicach
  Wyświetleń: 957
 2278. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej publicznej w miejscowości Turawa i Kotórz Mały
  Wyświetleń: 956
 2279. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej publicznej ul. Nowej w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 956
 2280. Ogłoszenie o naborze - I z dnia 18 października 2018 r. na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 956
 2281. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.142.2015.BS - odprowadzanie ścieków z oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w Raszowej
  Wyświetleń: 955
 2282. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.44.2016.ZW - przepust DW435 ul. Niemodlińska Chróścina
  Wyświetleń: 953
 2283. Zezwolenie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 953
 2284. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -OŚR.6341.124.2015.MK - odwodnienie drogi powiatowej (ul. Brzeziny) w m. KRASIEJÓW
  Wyświetleń: 951
 2285. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.147.2015.ZW - likwidacja 2 odcinków rowu B-R-2 w Biadaczu
  Wyświetleń: 951
 2286. Informacja Starosty Opolskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny uproszczonych planów urządzenia lasów w granicach gm. Murów
  Wyświetleń: 950
 2287. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada w gminie Turawa
  Wyświetleń: 950
 2288. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.6341.6.2016.BS - likwidacja studni nr 1 na ujęciu Młodnik, gm.Murów
  Wyświetleń: 949
 2289. Obwieszczenieo wszczęciu postepowania w sprawie wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i odwodnieniu skrzyżowania dróg powiatowych oraz rozbudowie drogi w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 949
 2290. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. za 2015 r.
  Wyświetleń: 949
 2291. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 r.
  Wyświetleń: 948
 2292. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawei zmiany warunków pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.78.2017.BS - Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
  Wyświetleń: 947
 2293. Program Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2015
  Wyświetleń: 947
 2294. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.117.2016.ZW - przebudowa rowu w rejonie ul. Północnej w Opolu
  Wyświetleń: 946
 2295. Obwieszczenie o wpływie wniosku - zmianę funkcji obiektu z budynku magazynowego na techniczno-magazynowy z wbudowaniem linii technologicznej anodowania i malowania
  Wyświetleń: 946
 2296. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.11.2012.ZW
  Wyświetleń: 945
 2297. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.170.2016.BS- odwodnienie wsi Folwark
  Wyświetleń: 945
 2298. Lista kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze - Podinspektor w ZOZGiK.
  Wyświetleń: 945
 2299. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 102531 ul. Otok wraz z budową drogi gminnej ul. Otok w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 941
 2300. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej - budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków: PK-2, PK-6, PO-1, PO-2, PK-2, PK-6 w miejscowości Ochodze ? Komprachcice
  Wyświetleń: 941
 2301. VI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 941
 2302. XXXIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 941
 2303. Ogłoszenie o naborze z dnia 16 listopada 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 940
 2304. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej (na szybę)
  Wyświetleń: 940
 2305. Protokół Nr VI/2011 z szóstej sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. wraz z załącznikiem.
  Wyświetleń: 939
 2306. Terminy narad koordynacyjnych w roku 2018
  Wyświetleń: 936
 2307. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.53.2017.BS - oczyszczalnia ścieków w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 935
 2308. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Referent w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ogłoszenie 31.07.2007 r..
  Wyświetleń: 934
 2309. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-18 /10
  Wyświetleń: 933
 2310. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 933
 2311. XXXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 932
 2312. XIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 931
 2313. Informacja Starosty Opolskiego w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego oraz ujawnienia danych ewidencji gruntów, budynków i lokali dla gminy Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 930
 2314. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej publicznej w miejscowości Turawa i Kotórz Mały
  Wyświetleń: 927
 2315. XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 927
 2316. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej - budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ? ciśnieniowej z przykanalikami i zasilaniem energetycznym przepompowni, zlokalizowanych w miejscowości Domeck
  Wyświetleń: 926
 2317. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.1.2016.ZW - MEW Kolanowice
  Wyświetleń: 925
 2318. Zawiadomienie o wyznaczneniu punktów granicznych i wznowieniu znaków granicznych dz. nr 61/2 obręb Magnuszowice na odcinku z działką stanowiącą pas drogoowy autostrady A4
  Wyświetleń: 925
 2319. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.102.2016.ZW - staw Brynica
  Wyświetleń: 923
 2320. Informacja Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.126.2015.AW - odwodnienie drogi powiatowej nr 1703 O w m. Masów
  Wyświetleń: 923
 2321. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie rozbudowy odcinka drogi gminnej ul. Górnej w Krzanowicach
  Wyświetleń: 922
 2322. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.16.2017.ZW - przejście przyłączem wodociągowym pod Młynówką Karłowicką
  Wyświetleń: 918
 2323. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.148.2015.BS - likwidacja studni nr 1 ujęcia wody w Kurzniach
  Wyświetleń: 918
 2324. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.109.1.2015.ZW - stawy Sławice
  Wyświetleń: 918
 2325. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dn. 09.12.2016 r. przy dz. nr 1194/276 obr. Przywory, gm. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 918
 2326. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 09.11.2006 r.
  Wyświetleń: 916
 2327. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.8.2015.BS- odwodnienie parkingu w Osowcu przy drodze krajowej 45
  Wyświetleń: 915
 2328. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.51.2016.BS - odwodnienie Zakładu Pprodukcyjnego MERCOR w Dobrzeniu Wlk.
  Wyświetleń: 914
 2329. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.111.2016.ZW - przełożenie, zarurowanie rowu Prószków ul. Sportowa
  Wyświetleń: 913
 2330. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.42.2016.ZW - odwodnienie ronda DW 459 Opole - Sławice
  Wyświetleń: 913
 2331. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.66.2017.BS - myjnia w Niemodlinie
  Wyświetleń: 913
 2332. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2005 r. - protokół
  Wyświetleń: 913
 2333. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.22.2017.BS - odwodnienie części terenu Huty Jedlice
  Wyświetleń: 912
 2334. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.64.2016.ZW - przepust na Kanale Wydrowickim w ciągu drogi tymczasowej DW405 w Wydrowicach
  Wyświetleń: 912
 2335. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy OŚ.6341.19.2016.ZW - stawy Chróścicki Młyn
  Wyświetleń: 912
 2336. informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-76/10
  Wyświetleń: 910
 2337. Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2019
  Wyświetleń: 910
 2338. XVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 910
 2339. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Niemodlin, Tułowice, Dąbrowa, Komprachcice
  Wyświetleń: 909
 2340. Zezwolenie kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 909
 2341. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.87.2015.ZW - pomost Zbiornik Turawa
  Wyświetleń: 908
 2342. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.16.2016.BS - informacja o wszczęciu postępowania w spr. pozwolenia wodnoprawnego dot. ujęcia wody w Turawie - Marszałkach
  Wyświetleń: 908
 2343. Ogłoszenie o naborze z dnia 8 luty 2019 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 908
 2344. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.49.2016.BS - odwodnienie Stora Enso Wood Products Sp. z o.o. w Murowie
  Wyświetleń: 907
 2345. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.39.2016.BS - odwodnienie stacji paliw LOTOS w Zawadzie
  Wyświetleń: 905
 2346. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym
  Wyświetleń: 905
 2347. Obwieszczenie o wszczeciu posteowania w sprawie budowy fermy drobiu w Roszkowicach
  Wyświetleń: 905
 2348. Ogłoszenie o naborze z dnia 27 marca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 904
 2349. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 - gmina Dąbrowa
  Wyświetleń: 901
 2350. XXXI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 901
 2351. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.175.2016.ZW - stawy Roszkowice
  Wyświetleń: 900
 2352. Wpisanie przedsiębiorcy do rejestru przedsiebiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
  Wyświetleń: 899
 2353. XXXII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 899
 2354. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny - ogłoszenie z dn. 30.12.2008 r.
  Wyświetleń: 898
 2355. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska - ogłoszenie z dnia 24.09.2008 r.
  Wyświetleń: 896
 2356. XVIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja – protokół
  Wyświetleń: 894
 2357. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.43.2016.BS - odwodnienie terenu RSP Wydrowice
  Wyświetleń: 892
 2358. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.54.2017.BS - ujęcie wody podziemnej w Starych Siołkowicach
  Wyświetleń: 891
 2359. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Ozimek, Dębska Kuźnia, Tarnów Opolski, Prószków
  Wyświetleń: 891
 2360. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.52.2017.ZW - przepust ul. Łubniańska DW461 Brynica
  Wyświetleń: 890
 2361. Informacja Prezydenta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. odwodnienia drogi powiatowej ul. Szerokiej w m. Biadacz
  Wyświetleń: 889
 2362. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.22.2016.ZW - przepust pod zjazdem ul. Ozimska Raszowa
  Wyświetleń: 888
 2363. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.28.2016.BS - zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego - rozbudowa drogi wojew. 457 Stare Siołkowice - Chróścice
  Wyświetleń: 887
 2364. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2018 roku - II
  Wyświetleń: 885
 2365. Ogłoszenie o naborze z dnia 13 listopada 2017 r. na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów - w wymiarze 1/2 etatu
  Wyświetleń: 883
 2366. XI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2007 r. - protokół
  Wyświetleń: 883
 2367. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.92.2016.BS - odwodnienie zakładu "Starpool" w Falmirowicach przy ul.Ozimskiej 6
  Wyświetleń: 882
 2368. XXII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2009 r. - protokół
  Wyświetleń: 882
 2369. Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej w związku z jej utratą lub zniszczeniem
  Wyświetleń: 881
 2370. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.148.2016.ZW - legalizacja stawu Brynica
  Wyświetleń: 880
 2371. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego zawiadamiające o uchyleniu decyzji Starosty Opolskiego z 29 stycznia 2016 r. na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej ul. Polnej w Winowie
  Wyświetleń: 879
 2372. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  Wyświetleń: 879
 2373. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.96.25016.BS ujęcie wód podziemnych w Chróścicach
  Wyświetleń: 878
 2374. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetowe państwa i budżetu Powiatu za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 878
 2375. Ogłoszenie o naborze z dnia 27 lutego 2018 r. na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 877
 2376. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, wskutek uchylenia decyzji nr 4/2012 z dnia 26.03.2012r.
  Wyświetleń: 876
 2377. Wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych
  Wyświetleń: 876
 2378. Wydanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zstępczej
  Wyświetleń: 876
 2379. XXXIV Nadzwyczajan Sesja Rady Powiatu Opolskiego 2006 r.
  Wyświetleń: 876
 2380. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.59.2017.ZW - przejście gazociągiem przez Prószkówkę i kanał Ochodzanki Domecko
  Wyświetleń: 875
 2381. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.60.2017.ZW - teren wypoczynku letniego Nowe Siołkowice
  Wyświetleń: 875
 2382. Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 875
 2383. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.52.2016.ZW - przepust w Jełowej ul. Starodworcowa
  Wyświetleń: 873
 2384. Obwieszczenie o wydaniu decyzji obejmującą inwestycje drogową polegającą na rozbudowie drogi gminnej nr 102531 ul. Otok wraz z budową drogi gminnej ul. Otok w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 873
 2385. Ogłoszenie o naborze - II z dnia 18 lipca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 872
 2386. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 872
 2387. Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w dn. 04.08.2017 między działkami należącymi do Gminy Popielów położonymi w obrębie Popielów dz. nr 1188/92 am.2, 883/119 am. 2, 11889/92 am. 2 a działkami sąsiednimi
  Wyświetleń: 872
 2388. Dokonanie lub wykreślenie wpisu o zastawie rejestrowym
  Wyświetleń: 870
 2389. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚ.6341.49.2017.ZW - wylot kanalizacji deszczowej Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 870
 2390. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.54.2016.ZW - deszczownia Skarbiszów rz. Krzywula (Dożyna)
  Wyświetleń: 870
 2391. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.70.2017.ZW - przebudowa urządzeń wodnych oraz odwodnienie skrzyżowania DW 463 z ul. Dolną w Antoniowie
  Wyświetleń: 870
 2392. Informacja Starosty Opolskiego w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego oraz ujawnienia danych ewidencji gruntów, budynków i lokali dla gminy Łubniany
  Wyświetleń: 870
 2393. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Zmiana dec. nr 2/2012 rozbudowa odcinka drogi gminnej, ul. Pustki w Krasiejowie
  Wyświetleń: 870
 2394. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 870
 2395. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-102/10
  Wyświetleń: 867
 2396. XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 866
 2397. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.62.2016 - pobór wód podziemnych w Liigociie Tułowickiej
  Wyświetleń: 864
 2398. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 lipca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 864
 2399. Wpisanie wykładowcy do ewidencji wykładowców
  Wyświetleń: 864
 2400. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa i Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 862
 2401. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.50.2017.BS - pobór wody dla boiska sportowego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 861
 2402. I Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 860
 2403. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.118.2016.BS - ścieki przemysłowe z Zakładu Rzeźnictwo, Wędliniarstwo Ryszard Mroczek w Tarnowie Opolskim
  Wyświetleń: 860
 2404. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -OŚ.6341.61.2016.BS - odwodnienie stracji paliw przy ul. Stawowej w Przysieczy
  Wyświetleń: 859
 2405. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny o trzy podziemne zbiorniki w Piotrowej
  Wyświetleń: 858
 2406. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.95.2016.BS - popłuczyny z SUW ujęcia Kobylno - Niwa
  Wyświetleń: 857
 2407. Informacja o wyniku naboru na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej - ogłoszenie z dnia 03.06.2008 r.
  Wyświetleń: 856
 2408. Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w szczególności dochody budżetowe państwa i budżetu Powiatu za II kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 856
 2409. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027"
  Wyświetleń: 856
 2410. XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - 2008 r. - protokół
  Wyświetleń: 856
 2411. Ogłoszenie o naborze z dnia 14 listopada 2018 roku na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezjii i Kartografii Starostawa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 855
 2412. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.18.2017.BS - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Popielów
  Wyświetleń: 853
 2413. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.27.2016.BS- odwodnienie przebudowywanego skrzyżowania w Jołowej
  Wyświetleń: 853
 2414. XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół
  Wyświetleń: 851
 2415. IInformacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.66.2016.BS - ścieki przemysłowe z tartaku Stora Enso Woodd Products w Murowie
  Wyświetleń: 849
 2416. Informacja Urzędu Miasta Opola - OŚR.100.2016.KWS - odwodnienie ul.Klimasa w m. Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 849
 2417. Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe
  Wyświetleń: 849
 2418. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.61.2017.ZW - staw Roszkowice
  Wyświetleń: 847
 2419. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego z dn. 09.03.2017 o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 847
 2420. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy OŚ.6341.48.2015.ZW - stawy w Przyworach
  Wyświetleń: 847
 2421. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.65.2017.BS - likwidacja fragmentu rowu drogowego w Opolu
  Wyświetleń: 846
 2422. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.166.2016.BS - ścieki przemysłowe z Parku techniczno - Innowacyjnego w Przyworach
  Wyświetleń: 846
 2423. XXVII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 845
 2424. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.82.2017.ZW - odwodnienie odcinka DK46 Prądy
  Wyświetleń: 844
 2425. Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 844
 2426. XXX sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 844
 2427. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.32.2017.BS - ścieki przemysłowe BA GLASS POLAND Sp. z o.o. w Poznaniu - zakład: huta szkła w Jedlicach
  Wyświetleń: 843
 2428. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.58.2017.ZW - odbudowa stawu Goszczowice
  Wyświetleń: 843
 2429. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.93.2016.BS - odwodnienie hali produkcyjnej w Falmirowicach
  Wyświetleń: 843
 2430. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.21.2017.BS - przebudowa skrzyżowania w Walidrogach
  Wyświetleń: 842
 2431. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.99.2016.BS - pobór wód podziemnych dla komunalnego ujęcia wody w Kurzniach
  Wyświetleń: 842
 2432. Budżet Powiatu Opolskiego na 2018 r.
  Wyświetleń: 839
 2433. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.88.2017.BS- studnia w Grabinie
  Wyświetleń: 839
 2434. V sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja - protokół
  Wyświetleń: 838
 2435. Wpisanie instruktora do ewidencji instruktorów
  Wyświetleń: 838
 2436. Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
  Wyświetleń: 836
 2437. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.19.2016.ZW - stawy Chróścicki Młyn
  Wyświetleń: 835
 2438. "Usługa ochrony osób i mienia - ochrona fizyczna, monitoring i konwojowanie”
  Wyświetleń: 833
 2439. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i odwodnieniu skrzyżowania dróg powiatowych oraz rozbudowie drogi w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 833
 2440. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 831
 2441. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 831
 2442. XXVIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 831
 2443. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.121.2015.BS - przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 830
 2444. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
  Wyświetleń: 830
 2445. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Popielów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa
  Wyświetleń: 829
 2446. Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego - II
  Wyświetleń: 824
 2447. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.64.2015.ZW - przepust pod zjazdem ul. Powstańców Śl. Brynica
  Wyświetleń: 823
 2448. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.31.2016.ZW - postanowienie o sprostowaniu pomyki
  Wyświetleń: 822
 2449. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic w dn. 25.08.2017 działek ewidencyjnych nr 274 i 833/275 położonej w obrębie Raszowa, gmina Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 822
 2450. Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku
  Wyświetleń: 820
 2451. Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego OŚ.6341.53.2016.BS - pobór wody Kurznie, Roszkowice w m.
  Wyświetleń: 819
 2452. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.145.2015.ZW - przejście przyłączem energetycznym pod rz. Białką Grodziec
  Wyświetleń: 818
 2453. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.55.2016.ZW - deszczownia Narok rz. Prószkówka
  Wyświetleń: 818
 2454. Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.31.2016.ZW - zawiadomienie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego odwodnienie DK45 w m. Jełowa skrzyżowanie z Leśną i Nadleśną
  Wyświetleń: 816
 2455. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.72.2016.ZW - parking DP 1711 O Chrząstowice
  Wyświetleń: 813
 2456. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 maja 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 812
 2457. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.80.2017.ZW - odwodnienie ul. Niemodlińskiej Opole - Żerkowice
  Wyświetleń: 810
 2458. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.46.2016.BS - wykonanie studni chłonnej w m. BUKOWO
  Wyświetleń: 809
 2459. Obwieszczenie Starosty nr OŚ.6341.56.2016.BS o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w ramach inwestycji "Rozbudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 808
 2460. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 grudnia 2018 r. na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Głównego księgowego w wymiarze 1 etat
  Wyświetleń: 808
 2461. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu postanowienia, o sprostowaniu oczywistej pomyłki w decyzji Starosty Opolskiego nr OŚ.6341.19.2016.ZW z dnia 09.06.2016 r.
  Wyświetleń: 807
 2462. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawneo OŚ.6341.58.2016.BS - odwodnienie ul. Słonecznej oraz ul. Stawowej w Prószkowie.
  Wyświetleń: 804
 2463. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.57.2017.ZW - odbudowa stawu Skarbiszowice
  Wyświetleń: 803
 2464. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.107.2016.BS - pobór wód dla Knauf Sp. z o.o. Fabryki w Brzeziu
  Wyświetleń: 802
 2465. Ogłoszenie o możliwości składania uwag i wniosków do projektu "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016-2020" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016-2020".
  Wyświetleń: 802
 2466. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opolskiego o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia projektu "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2018-2020"
  Wyświetleń: 802
 2467. Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 800
 2468. XXXI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 798
 2469. Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 793
 2470. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.1.2016.ZW - MEW Kolanowice
  Wyświetleń: 788
 2471. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.56.2017.ZW - odwodnienie ścieżki pieszo - rowerowej Komprachcice - Ochodze
  Wyświetleń: 786
 2472. Ogłoszenie o naborze z dnia 12 lipca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 778
 2473. Informacja Urzędu Miasta Opola o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.91.2016.KWS- odwodnienie ul. Dworcowej w m.Lędziny
  Wyświetleń: 776
 2474. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.93.2017.BS - DW nr 461 ścieżka pieszo- rowerowa w Brynicy
  Wyświetleń: 771
 2475. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie wraz z przebudową drogi powiatowej w Brynicy
  Wyświetleń: 768
 2476. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Konduktorskiej 5b
  Wyświetleń: 768
 2477. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 767
 2478. XXXVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 765
 2479. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.31.2017.BS - pobór wody dla MODERNHATCH SZTUDER & WOCKA Sp. z o.o. Sp. k.w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 764
 2480. Wydanie zgody na nadanie numeru nadwozia, podwozia lub ramy
  Wyświetleń: 762
 2481. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Opolskiego w 2018 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 759
 2482. V sesja Rady Powiatu Opolskiego - VI kadencja - protokoły z głosowań
  Wyświetleń: 759
 2483. XXXIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 757
 2484. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic w dn 25.08.2017 działek ewidencyjnych nr 308, 307, 332/10 położonej w obrębie Łubniany, gmina Łubniany
  Wyświetleń: 753
 2485. Projekt budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 rok
  Wyświetleń: 752
 2486. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.39.2017.BS pobór wody dla basenu LIPNO w Niemodlinie
  Wyświetleń: 742
 2487. Ogłoszenie o naborze z dnia 29 listopada 2017 roku na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 740
 2488. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na na rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i ul. Piaskowej w Chróścicach
  Wyświetleń: 738
 2489. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.80.2017.ZW - odwodnienie ul. Niemodlińskiej Opole - Żerkowice
  Wyświetleń: 732
 2490. II Ogłoszenie o naborze z dnia 22 czerwca 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
  Wyświetleń: 716
 2491. Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 716
 2492. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2018 r.
  Wyświetleń: 716
 2493. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące projektu budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.
  Wyświetleń: 716
 2494. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Popiełuszki 72
  Wyświetleń: 715
 2495. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wiatraki w miejscowości Popielów – droga gminna nr 1018390
  Wyświetleń: 713
 2496. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, tj. ul. Nowej w miejscowości Kąty Opolskie
  Wyświetleń: 704
 2497. XXXII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 703
 2498. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie 2 lokali mieszkalnych położonych w Opolu w Brzegu
  Wyświetleń: 702
 2499. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia, pojazdów oraz NNW kasjerów Powiatu Opolskiego w okresie 36 miesięcy od 2018 r. do 2021 r.
  Wyświetleń: 700
 2500. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2018 r.
  Wyświetleń: 698
 2501. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów rosnacych przy linii kolejowej 132 relacji Bytom -Wrocław Główny
  Wyświetleń: 695
 2502. VII sesja Rady Powiatu Opolskiego - VI kadencja - protokoły z głosowań
  Wyświetleń: 695
 2503. Wykaz osób fizycznych, którym udzielono dotacji w 2017 r. na wymianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na paliwo ekologiczne
  Wyświetleń: 687
 2504. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia znaków granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dn. 20.10.2017 r. dla dz. nr 315/97, 316/97, 252/102, 525/96 położonych w obr. Antoniów gm. Ozimek
  Wyświetleń: 687
 2505. XXXIII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 676
 2506. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinaka drogi gminnej ul. Sobieskiego w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 663
 2507. Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Piotrkowskiej 2
  Wyświetleń: 663
 2508. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.86.2017.BS
  Wyświetleń: 661
 2509. Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.95.2017.BS - odwodnienie stacji paliw w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 656
 2510. Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 656
 2511. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Kościuszki w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 654
 2512. Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego
  Wyświetleń: 652
 2513. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 kwietnia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu I
  Wyświetleń: 652
 2514. Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach
  Wyświetleń: 650
 2515. XXXVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja - protokół
  Wyświetleń: 647