Starostwo Powiatowe w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kompetencje i skład komisji rady powiatu

Rada Powiatu Opolskiego powołała ze swego grona stałe komisje do określonych zadań, to jest:

I. Komisję Rewizyjną – która m.in.: opiniuje wykonanie budżetu powiatu, wnioskuje o udzielenie absolutorium dla zarządu powiatu, prowadzi kontrole zlecone przez radę powiatu. Komisja rewizyjna kontroluje działalność zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni:


1. Henryk Zapiór - Przewodniczący
2. Henryk Wodausz - Zastępca Przewodniczącego
 
3. Norbert Halupczok - Członek Komisji
4. Kazimierz Górski - Członek Komisji
5. Jan Krzesiński - Członek Komisji




II. Komisję Budżetu – której zadaniem jest m.in.: kształtowanie polityki budżetowej powiatu, opiniowanie programów i rozwiązań gospodarczych od strony finansowej, opiniowanie budżetu powiatu i etapów jego realizacji, analiza i ocena wydatków i dochodów powiatu oraz proponowanie stawek opłat i podatków stanowiących dochód powiatu.

W skład Komisji Budżetu wchodzą radni:

1. Krystian Cichos - Przewodniczący
2. Joachim Świerc - Zastępca Przewodniczącego  

3. Maria Koschny - Członek Komisji
4. Agnieszka Grodziecka-Makulska - Członek Komisji
5. Jan Karpa - Członek Komisji




III. Komisję Polityki Społecznej – której zadaniem jest m.in.: kształtowanie polityki oświatowej lokalnej wspólnoty samorządowej, ocena funkcjonowania szkół ponadpodstawowych administrowanych przez powiat, inspirowanie kierunków rozwoju dla kultury sportu i turystyki, promocja powiatu, ochrona zdrowia, ustalanie kierunków działania na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych, współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, ocena działalności w zakresie polityki społecznej i prorodzinnej, ustalanie kierunków w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, dokonywanie ocen i ustalanie kierunków związanych z utrzymywaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ocena działań i ustalanie kierunków działania w sprawie ochrony praw konsumenta.

W skład Komisji Polityki Społecznej wchodzą radni:

1. Zofia Kotońska - Przewodniczący
2. Monika Wittek - Zastępca Przewodniczącego  

3. Henryk Zapiór - Członek Komisji
4. Piotr Szfrański - Członek Komisji
5. Helena Wojtasik - Członek Komisji




IV. Komisję Polityki Gospodarczej – której zadaniem jest m.in.: wskazywanie kierunków rozwoju powiatu
i określenie polityki regionalnej, ocena utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, ustalanie kierunków gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, współdziałanie z innymi samorządami i związkami komunalnymi w zakresie realizacji inwestycji ponadgminnych – w tym szczególnie zaopatrzenia w wodę gaz ciepło i usuwanie odpadów komunalnych, ocena stanu i oznakowania dróg powiatowych, ochrona środowiska przyrody i gospodarka wodna, współdziałanie z jednostkami związanymi
z rolnictwem, oraz ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpoożarowa.

W skład Komisji Polityki Gospodarczej wchodzą radni:

1. Norbert Halupczok - Przewodniczący
2. Antoni Gryc - Zastępca Przewodniczącego
 
3. Alicja Trychan - Członek Komisji
4. Konrad Dendera- Członek Komisji
5. Przemysław Kubów - Członek Komisji

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-07-2003
  przez: Jacek Wrzeciono
 • opublikowano:
  07-07-2003 15:10
  przez: Natalia Mróz
 • zmodyfikowano:
  13-10-2015 12:04
  przez: Jacek Wrzeciono
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 3622
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×