Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Kompetencje Rady Powiatu

Rada Powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeby,
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Do wyłącznej właściwości rady powiatu należą m.in. następujące sprawy:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) uchwalanie budżetu powiatu,
3) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu,
4) tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych i wyposażanie ich w majątek,
5) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
6) uchwalanie powiatowych programów, w tym: zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy i innych.

Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Powiatu Opolskiego są dostępne w Biurze Rady, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, p.24, tel. (77)54 15 105-106.

 

Metryczka
  • opublikowano:
    07-07-2003 14:24
    przez: Natalia Mróz
  • zmodyfikowano:
    08-07-2013 09:51
    przez: Manfred Kupka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×