Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja

 

Opole, 11 grudnia 2009 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2009 r. o godz. 10.00Zespole Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 15 - zwołuję XXVIII. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
 
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
6.       Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.,
b)      ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009,
c)      zatwierdzenia planu finansowego funduszu celowego na 2010 rok Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
d)      zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok,
e)      uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 rok zgodnie z punktami, o których mowa w § 8 uchwały Nr XXXVI/236/06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego,
f)       zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego,
g)      załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego,
h)      określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru,
i)        wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego aptekarzy – właścicieli aptek w powiecie opolskim,
j)        wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego aptekarzy – właścicieli aptek w powiecie opolskim.
 
7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

PDFrojekt uchwały Nr XXVIII-184-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sorawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-185-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 wraz z załącznikami
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-186-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21.12.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego funduszu celowego na 2010 rok PFGZGiKwraz z załącznikiem
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-187-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego PFOŚiGW na 2010 r. wraz z załącznikiem
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-189-09 Rady Powaitu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego wraz z załącznikiem
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-190-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego
PDFProjekt uchwały nr XXVIII-191-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w spr. określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego wraz z załącznikami
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-192-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego aptekarzy
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-193-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego aptekarzy
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-188-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.
RARZałączniki do uchwały nr XXVIII-188-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.rar
Metryczka
  • opublikowano:
    16-12-2009 14:27
    przez: Aneta Raik
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl