Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

XXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja

Opole, 5 lutego 2010 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XXIX. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3.      Przedstawienie porządku obrad.

 

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 

6.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu na zakup ambulansu,

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010r

c)      wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie,

d)     odpowiedzi na skargę Lecha Benisz i Ewy Maliszkiewicz-Benisz wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Rady Powiatu Opolskiego,

e)      zawarcia porozumienia dotyczącego przeprowadzenia terapii pedagogicznej.

 

7.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 

8.      Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

  Powiatu Opolskiego

 

     Stefan Warzecha

 

Metryczka
  • opublikowano:
    09-02-2010 14:51
    przez: Małgorzata Andrejczuk
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl