Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja

 

Opole, 12 marca 2010 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2010 r. o godz. 10.00 w PGE Elektrownia Opole S.A.  Brzezie k. Opola (budynek administracyjny sala 112-113) zwołuję XXX. sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
 1. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 2. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.,
b)      wydania opinii,
c)      określenia na 2010 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.
 
 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2009 rok.
 
 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w 2009 roku w powiecie opolskim.
 2. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opolskiego za rok 2009.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu opolskiego w 2009 roku.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie działania KM PSP w Opolu za rok 2009.
12. Informacja o projektach, realizowanych instalacjach i obiektach w PGE Elektrownia Opole S.A. Brzezie k. Opola.
 
13. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
14. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
 
 
Metryczka
 • opublikowano:
  16-03-2010 13:10
  przez: Aneta Raik
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl