Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

I.Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

 

ZAWIADOMIENIE
 
 
Na podstawie art. 15 ust.3 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) zwołuję I. sesję Rady Powiatu Opolskiego IV. kadencji.
Sesja odbędzie się w dniu  29 listopada 2010 r. o godz. 10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27.
 
Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
 
Planowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie obrad sesji rady powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 
2. Przedstawienie porządku obrad.
 
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Powiatu Opolskiego.
 
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym.
 
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego oraz Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
7. Przeprowadzenie głosowania na Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego.
 
8. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego.
 
9. Przejecie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego prowadzenia sesji od radnego seniora.
 
10. Przeprowadzenie głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego.
 
11.Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego
 
12. Przeprowadzenie głosowania na wybór Starosty Opolskiego.
 
13. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Starosty Opolskiego.
 
14. Przeprowadzenie głosowania na wybór Wicestarosty Opolskiego.
 
15. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wicestarosty Opolskiego.
 
16. Przeprowadzenie głosowania na wybór członków Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
17. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór członków Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
18. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
19. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    26-11-2010 11:17
    przez: Aneta Raik
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl