Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

VI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

Opole, 11 kwietnia 2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE

  

Zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję VI. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3.      Przedstawienie porządku obrad.

 

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 

6.      Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ziemskiego Opolskiego za 2010 rok.

 

7.      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu za 2010 rok.

 

8.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 rok,

b)      załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego,

c)      ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego,

d)      ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego.

 

9.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 

10.  Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

 Powiatu Opolskiego

 

                       

    Stefan Warzecha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    20-04-2011 14:08
    przez: Małgorzata Andrejczuk
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl