Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

VII sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

Opole, 3 czerwca 2011 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję VII. Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3.      Przedstawienie porządku obrad.

 

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 

6.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków przy ul. 1 Maja 29 w Opolu,

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 rok,

c)      zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

7.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 

8.      Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

  Powiatu Opolskiego

 

     Stefan Warzecha

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    06-06-2011 08:35
    przez: Małgorzata Andrejczuk
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl