Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

XII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

 

Opole, 14 listopada 2011 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XII. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 

2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3.       Przedstawienie porządku obrad.

 

4.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

5.       Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 

6.       Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

 

7.       Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego,

b)      zmiany Uchwały nr IV/32/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2011 r. określającej na 2011 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,

c)      zgody na udzielenie dotacji z budżetu powiatu Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,

d)      zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.,

e)      ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2012 r.,

f)       rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012,

g)      przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Opolskiego na lata 2011-2015.

 

8.       Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 

9.       Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

           

 

Przewodniczący Rady

  Powiatu Opolskiego

 

     Stefan Warzecha

 

PDFProjekt Uchwały Nr XII-77-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24.11.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XII-78-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24.11.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV-32-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.02.2011 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XII-79-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24.11.2011 r. w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu powiatu Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XII-80-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24.11.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XII-81-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24.11.2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2012 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XII-82-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24.11.2011 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XII-83-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24.11.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Opolskiego na lata 2011-2015.pdf
PDFZał. Nr 1 do projektu Uchwały Nr XII-81-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24.11.2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2012 r.pdf
PDFZał. Nr 2 do projektu Uchwały Nr XII-81-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24.11.2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2012 r.pdf
Metryczka
  • opublikowano:
    17-11-2011 09:30
    przez: Małgorzata Andrejczuk
  • zmodyfikowano:
    17-11-2011 09:40
    przez: Michał Piątkowski
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl