Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

XIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

Opole, 2012.01.19.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XIV. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3.      Przedstawienie porządku obrad.

 

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 

6.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.,

b)      wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej,

c)      powierzenia Gminie Tarnów Opolski prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XII Dożynek Powiatowych,

d)      wyrażenia opinii o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego rezolucji dotyczącej ogłoszenia obszaru województwa opolskiego strefą wolną od upraw rolnych genetycznie zmodyfikowanych.

 

7.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 

8.      Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

  Powiatu Opolskiego

 

 

 

 

    Stefan Warzecha

 

Metryczka
  • opublikowano:
    20-01-2012 11:27
    przez: Małgorzata Andrejczuk
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl