Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

 

                  Opole, 2013.02.11

 

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

  

Zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XXIV Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

        1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

        2.      Stwierdzenie prawomocności obrad. 

  3.      Przedstawienie porządku obrad.

        4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

        5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

        6.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

               a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.,

               b)      rozpatrzenia skargi na Starostę Opolskiego,

               c)      ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego,

               d)      wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym wolnych lokali,

         e)  przyjęcia „Apelu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec propozycji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wykluczającej budowę obwodnicy Niemodlina z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”.

 7.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

       8.      Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

  Powiatu Opolskiego

 

 

 

 

    Stefan Warzecha

 

Metryczka
  • opublikowano:
    12-02-2013 13:12
    przez: Małgorzata Andrejczuk
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl