Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

Opole, 2013-09-13

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XXX Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3.      Przedstawienie porządku obrad.

 4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 6.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.,

 b)      zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

 c)   zmiany Uchwały nr XXV/175/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. określającej na 2013 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,

  d)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

  e)      rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Opolskiego,

  f)       rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Opolskiego.

 7.      Informacja dotycząca scalania gruntów w gminie Dobrzeń Wielki i w gminie Łubniany.

 8.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 9.      Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

  Powiatu Opolskiego

 

    Stefan Warzecha

 

Metryczka
  • opublikowano:
    18-09-2013 15:28
    przez: Małgorzata Andrejczuk
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl