Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI Sesja Rady Powiatu Opolksiego - IV kadencja

 

                                                                                                                             Opole, 2013.10.22
                       
 
                                                                             ZAWIADOMIENIE
 
 
Zawiadamiam, że w dniu 31 października 2013 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29  zwołuję XXXI sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
1.   Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
 
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
5.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
6.       Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu,
b)      zmiany Uchwały nr XXV/175/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. określającej na 2013 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,
c)      ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
d)      stanowiska Rady Powiatu Opolskiego dot. inicjatywy budowy obwodnicy miejscowości Grodziec, gm. Ozimek, woj. opolskie,
e)      ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2014r.,
f)       zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.,
g)      zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
                       
7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
 
 
 
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-223-13 RPO z dnia 31.10.2013 r.zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-224-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV-175-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. okreslającej na 2013 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-225-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów ..........pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-226-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Opolskiego dot. inicjatywy budowy obwodnicy miejscowości Grodziec, gm. Ozimek, woj.opolskie.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-227-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2014 r.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-228-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-229-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałacznik nr 1 do projektu uchwały Nr XXXI-229-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałacznik nr 2 do projektu uchwały Nr XXXI-229-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
Metryczka
  • opublikowano:
    23-10-2013 11:07
    przez: Aneta Raik
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl