Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
ul. 1 Maja 29
45 - 068 Opole

Formularze do pobrania – budownictwo
Formularze do pobrania – ochrona środowiska

UWAGA!
Elektroniczne składanie wniosków w procesie budowlanym możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Budownictwo pod adresem:

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Wniosek o ostemplowanie dziennika budowy proszę składać w pokoju nr 4 na parterze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29.

 1. Wzór wniosku o ostemplowanie dziennika dostępny jest w zakładce: Dokumenty do pobrania
 2. Inwestor dostarcza organowi dziennik /dzienniki budowy we własnym zakresie.
 3. Dziennik budowy wydaje się w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie dziennika budowy, jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę stała się wykonalna.
 4. Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę albo zgłoszenia.
 5. W przypadku chęci rejestracji elektronicznego dziennika budowy należy założyć konto na stronie aplikacji EDB znajdującej się pod adresem internetowym:
  https://e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl/

WYSZUKIWARKA REJESTRU WNIOSKÓW, DECYZJI I ZGŁOSZEŃ W SPRAWACH BUDOWLANYCHlink http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/

Budowlane ABC - Praktyczny przewodnik inwestora


Informujemy, że osobiste załatwianie spraw w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska następuje po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym sprawę. Osoba prowadząca sprawę, jej nr telefonu oraz adres email wskazane są w stopce wszystkich pism wychodzących z tut. Wydziału.

Metryczka BOŚ.png

W celu uzyskania informacji nieprzypisanych jeszcze konkretnemu pracownikowi proszę o kontakt telefoniczny pod wskazanymi poniżej nr telefonów.

BUDOWNICTWO

 

 

 

INFORMACJA TELEFONICZNA I OBSŁUGA SPRAW Z ZAKRESU BUDOWNICTWA:

 • udzielanie ogólnych informacji w zakresie pozwoleń na budowę
 • wydawanie dzienników budowy
 • obsługa zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
 • obsługa zgłoszeń rozbiórek
 • obsługa zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania

 tel. 775415122

tel. 775415129

tel. 775415125

tel. 775415127

tel. 775415128

OCHRONA ŚRODOWISKA

 
 • zaświadczenia – uproszczony plan urządzenia lasu
 • gospodarka leśna w lasach prywatnych
 • zezwolenia na wycinkę drzew z terenów gminnych

tel. 775415143

tel. 775415146

tel. 775415147

 

 • karty wędkarskie
 • dotacje na wymianę pieców
 • rejestracja jednostek pływających

tel. 775415144

 

 • ochrona powietrza
 • rejestracja zwierząt

tel. 775415145

 

 • gospodarka odpadami
 • sprawy geologiczne

 tel. 775415142

 

Dane kontaktowe poszczególnych pracowników


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

pokój 204

NACZELNIK WYDZIAŁU  
ANNA HAŁENDA

tel. 775415178

pokój 203

Zastępca Naczelnika
ALEKSANDRA PERZYNA

tel. 775415121

 

BUDOWNICTWO

 

pokój 200

DARIA JUCHA

tel. 775415126

KAMILA WOŹNIAK-WOLNY

PAULINA WYREMBAK

tel. 775415128

 

pokój 201

 

JAROSŁAW SROKA

tel. 775415125

MARIA HYLLA

MARCELINA SZYPORTA

tel. 775415122

pokój 202

ANNA MIESZCZAK

MICHAELA ŻEGLEŃ

tel. 775415129

ANNA OWSIAK

tel. 775415127

pokój 205

ANNA ŁOTAREWICZ

KAROLINA FLIS-CIEPIELA

tel. 775415123

tel. 775415124

OCHRONA ŚRODOWISKA

pokój 208

EWA SOSZYŃSKA
zezwolenia na wycinkę drzew, ochrona przyrody, łowiectwo

tel. 77 5415146

JOANNA JASIEWICZ
zezwolenia na wycinkę drzew, gospodarka leśna
 

tel. 77 5415143

MACIEJ WYSZYŃSKI
zezwolenia na wycinkę drzew, gospodarka leśna
 

tel. 77 5415147

pokój 211

KATARZYNA ANDRYSZCZAK – HĘCIAK
rejestracja zwierząt, ochrona powietrza, hałas

  tel. 77 5415145

URSZULA KARPIŃSKA – KARBOWNICZEK
geolog powiatowy, gospodarka odpadami 

  tel. 77 5415142

ZBIGNIEW WINIECKI
nadzór nad spółkami wodnymi, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego, dotacje na wymianę pieców

 tel. 77 5415144

 

OPŁATY

Z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku należy udokumentować fakt uiszczenia opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

I. Opłata skarbowa (za m.in. pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórki, od pełnomocnictwa) jest uiszczana:

1. przelewem na konto Urzędu Miasta Opola

Bank Millenium S.A. ul. 1 Maja 6, 45-050 Opole

Nr konta: 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

lub

2. gotówką w kasie Urzędu Miasta Opola:

a) Rynek – Ratusz, parter, pokój nr 2, w godz. 800 – 1430 .

b) Plac Wolności 7/8 I piętro, pokój nr 110, w godz.  800 – 1430 ;

3. gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, parter

 

II. Opłata za:

- wydanie karty wędkarskiej lub jej duplikatu,
- udostępnienie informacji o środowisku,
- rejestracja jednostek pływających

uiszczana jest:

1. przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Opolu

UWAGA! Zmiana numeru rachunku bankowego

Nr konta: 43 1160 2202 0000 0005 2874 4314

lub

2. gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, parter


SPRAWY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

Wyszukiwarka Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych – link http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/

Oficjalna aplikacja rządowa do składania wniosków w procesie budowlanym – link https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

250x250.png

Budowlane ABC – praktyczny poradnik inwestora – link https://budowlaneabc.gov.pl/praktyczny-przewodnik-inwestora/

Ogłoszenia Wydziału dot. budownictwa

 

SPRAWY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Karty usług

Ogłoszenia Wydziału dot. ochrony środowiska