Przejdź do treści strony WCAG

Wydział Geodezji i Kartografii

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii: Edyta Wenzel-Borkowska

Pl. Wolności 7/8
45 - 018 Opole
tel. 77/441 23 35

e -mail:ewenzel@powiatopolski.pl

Ewidencja gruntów i budynków,  tel. 77/441 23 29-32

e -mail: egbopole@powiatopolski.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Pl. Wolności 7/8
45 - 018 Opole
tel. 77/ 441 23 25

e-mail:podgik@powiatopolski.pl
          mapanumeryczna@powiatopolski.pl

          zud@powiatopolski.pl tel: 77 44 12 313

Adresy do korespondencji:

Wydział Geodezji i Kartografii Opole
w tym
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
Plac Wolności 7/8
 
Dla gmin: Dobrzeń Wielki. Komprachcice, Murów, Turawa, Chrząstowice, Łubniany, Tarnów Opolski, Popielów, dla miast i gmin: Ozimek, Prószków.
 
Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Opolu,
ul. 1 Maja 29,
45-068 Opole

 
Wydział Geodezji i Kartografii Opole
w tym:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
Oddział w Niemodlinie
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37,
49-100 Niemodlin
Ewidencja gruntów:
PODGiK:                   

Dla gmin: Tułowice, Dąbrowa, dla miasta i gminy: Niemodlin

 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego, tj. Urzędu Miasta Opola, w kasie Starostwa Powiatowego w Opolu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Opola.


a)      Zapłaty można dokonać na konto Urzędu Miasta Opola

Bank Millenium S.A. ul. 1 Maja 6, 45-050 Opole

Nr konta: 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

 
Procedury załatwiania spraw w wydziale geodezji i kartografii:

UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

  1. Udostępnienie zbiorów danych bazy ewidencji gruntów i budynków - formularze P + P1;
  2. Udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków - formularze P + P2;
  3. Udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej - formularze P + P3;
  4. Udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości - formularze P + P4;
  5. Udostępnienie zbiorów danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) - formularze P + P5;
  6. Udostępnienie zbiorów danych bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) - formularze P + P6;
  7. Udostępnienie zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych, o których mowa w art.4 ust 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (BDOT500) - formularze P + P7;
  8. Udostępnienie innych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego (np. mapy topograficznej, sytuacyjnej, sytuacyjno-wysokościowej, ortofotomapy, dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych, innych nie objętych wnioskami wymienionymi w pkt. 1-7) - formularze P + P8;

 

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU LUB WYPISU I WYRYSU LUB WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Wydanie dokumentów: wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali, wypis z kartoteki budynków, lokali, wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wyrys z mapy ewidencyjnej - formularz EGiB

 

FORMULARZ P - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

DOCXwniosek P - ogólny OPOLE należy dołączyć do niego odpowiedni załącznik P z numerem.docx

PDFwniosek P - ogólny OPOLE należy dołączyć do niego odpowiedni załącznik P z numerem.pdf

DOCXwniosek P - ogólny NIEMODLIN - należy dołączyć do niego odpowiedni załącznik P z numerem.docx

PDFwniosek P - ogólny NIEMODLIN - należy dołączyć do niego odpowiedni załącznik P z numerem.pdf
 

FORMULARZ P1 - USZCZEGÓŁOWIENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE ZBIORÓW DANYCH BAZY DANYCH EGiB

DOCXwniosek P1 - udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB.docx

PDFwniosek P1 - udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB.pdf
 

FORMULARZ P2 - USZCZEGÓŁOWIENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE REJESTRÓW, KARTOTEK, SKOROWIDZÓW, WYKAZÓW, ZESTAWIEŃ TWORZONYCH NA PODSTAWIE BAZY DANYCH EGIB

DOCXwniosek P2 - udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB.docx

PDFwniosek P2 - udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB.pdf
 

FORMULARZ P3 - USZCZEGÓŁOWIENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW LUB MAPY ZASADNICZEJ

DOCXwniosek P3 - udostępnienie mapy zasadniczej i ewidencyjnej.docx

PDFwniosek P3 - udostępnienie mapy zasadniczej i ewidencyjnej.pdf
 

FORMULARZ P4 - USZCZEGÓŁOWIENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

DOCXwniosek P4 - udostępnienie danych z RCWiN.docx

PDFwniosek P4 - udostępnienie danych z RCWiN.pdf
 

FORMULARZ P5 - USZCZEGÓŁOWIENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE ZBIORÓW DANYCH GESUT

DOCXwniosek P5 - udostępnienie zbiorów danych GESUT.docx

PDFwniosek P5 - udostępnienie zbiorów danych GESUT.pdf
 

FORMULARZ P6 - USZCZEGÓŁOWIENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE ZBIORÓW DANYCH BDSOG

DOCXwniosek P6 - udostępnienie zbiorów danych BDSOG.docx

PDFwniosek P6 - udostępnienie zbiorów danych BDSOG.pdf
 

FORMULARZ P7 - USZCZEGÓŁOWIENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE ZBIORÓW DANYCH BAZY DANYCH BDOT500

DOCXwniosek P7 - udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500.docx

PDFwniosek P7 - udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500.pdf
 

FORMULARZ P8 - USZCZEGÓŁOWIENIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INNYCH MATERIAŁÓW

DOCXwniosek P8 - udostępnienie innych materiałów.docx

PDFwniosek P8 - udostępnienie innych materiałów.pdf
 

FORMULARZ EGIB - WNIOSEK O WYDANIE WYPISU / WYPISU I WYRYSU / WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

DOCXwniosek EGiB - wydanie wypisu lub wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków.docx