Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO W OPOLU

Starostwo Powiatowe w Opolu posiada swoje służby w 3 budynkach na terenie miasta Opola, w tym:

1. Siedziba główna: ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole:

- Sekretariat, pok. 100, I piętro, tel. (77)54 15 101, 54 15 102, fax  (77)54 15 103

- Starosta Opolski, Wicestarosta Opolski, Członek Zarządu Powiatu Opolskiego tel.(77)54 15 101, 54 15 102, fax  (77)54 15 103,

- Sekretarz Powiatu tel. pok. 108, I piętro, tel. (77)54 15 104,

- Skarbnik Powiatu pok. 104, I piętro, tel. (77)54 15 107,

- Rzecznik Prasowy Starosty Opolskiego pok. 103, I piętro,  kom. 531 444 037, (77) 54 15 109 lub (77)54 15 101 (sekretariat),

- Biuro Rady Powiatu pok. 107, I piętro, tel.(77)54 15 105,

- Zespół Radców Prawnych pok. 109, I piętro, tel.(77)54 15 177,

- Wydział Organizacyjny – Naczelnik pok. 307, III piętro, tel.(77)54 15 170,

- Wydział Finansowo-Budżetowy – Naczelnik (z-ca Gł. Księgowego), pok.311, III piętro, tel.(77)54 15 130,

- Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Naczelnik, pok.402, II piętro, tel. (77)54 15 116,

- Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska – Naczelnik, p.204, II piętro, tel.(77)54 15 122,

- Wydział Komunikacji – Naczelnik, p. 105, I piętro, tel.(77)54 15 150,

- Rzecznik Konsumentów - p. 1, parter , tel. (77)54 15 148 (w godzinach przyjmowania), (77) 54 15 101 (zapisy),

- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - p. 401, II piętro, tel. (77)54 15 166,

- Wydział Administracyjno-Gospodarczy – Naczelnik, p.407, III piętro, tel.(77)54 15 110,

- Kancelaria Ogólna pok.4, parter tel. (77)54 15 180,

- Kasa Starostwa Powiatowego w Opolu, pok. 13 parter. tel. (77)54 15 139


2. Budynek na ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole:

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu, tel. (77)44 10 245,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , tel. (77)44 20 504

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, (77)44 12 319,

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, tel. (77)44 14 069 lub (77)44 14 070.


3. Budynek na ul. Pl. Wolności 7/8, 45-018 Opole.

- Wydział Geodezji i Kartografii – Naczelnik, p.224, tel.(77)44 12 335

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa – Naczelnik, p.227, tel.(77)44 12 339

- Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, p.239, tel.(77)44 12 313.