Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA OGÓLNA - Starostwo Powiatowe w Opolu

STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU
ul. 1 Maja 29, 45-068 OPOLE
www.powiatopolski.pl
tel. (77) 54 15 101, 54 15 102
fax (77) 54 15 103
e-mail:

Adres skrytki ePUAP: /Powiat_Opolski/SkrytkaESP lub /Powiat_Opolski/skrytka

NIP POWIATU: 754-30-23-121

REGON POWIATU: 53 14 12 585

PDFZarządzenie Nr OR.120.30.2022 r. Starosty Opolskiego z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf (197,30KB)
 

RACHUNKI BANKOWE POWIATU OPOLSKIEGO
Bank Millennium S.A.

numer rachunku  Konto Urzędu Miasta Opola - Bank Millenium S.A. ul. 1 maja 6, 45-050 Opole
 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

opłata skarbowa;  opłata za czynności wykonywane w wydziale budownictwa: pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórki itp. 

numer rachunku

43 1160 2202 0000 0005 2874 4314

opłaty komunikacyjne, czynsze, dzierżawa

numer rachunku

74 1160 2202 0000 0005 2875 0740

użytkowanie wieczyste gruntów
Skarbu Państwa

numer rachunku

30 1160 2202 0000 0005 2875 1047

wadia
 

numer rachunku

 81 1160 2202 0000 0005 2874 5861

opłaty za usługi geodezyjne

 

Godziny bezpośredniej obsługi klientów:

Przyjmowanie dokumentów:

poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek 7.30 - 14.30
środa 7.30 - 14.30
czwartek 7.30 - 14.30
piątek 7.30 - 13.00

Wydawanie dokumentów:

poniedziałek 7.30 - 16.30
wtorek 7.30 - 15.00
środa 7.30 - 15.00
czwartek 7.30 - 15.00
piątek 7.30 - 13.30

Podstawa prawna: Zarządzenie nr OR.120.49.2020 Starosty Opolskiego z dnia 20 listopada 2020 roku.


Czas pracy Starostwa Powiatowego w Opolu:

poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Podstawa prawna: Zarządzenie nr OR.120.8.2012 Starosty Opolskiego z dnia 30 marca 2012 roku.


Kasa Starostwa Powiatowego w Opolu:

  • ul. 1 Maja 29  (parter, p. 13 sala operacyjna)
  • Pl. Wolności 7-8 (2 piętro)

czynna w następujących godzinach:

poniedziałek 7.45 - 16.30
wtorek 7.45 - 15.00
środa 7.45 - 15.00
czwartek 7.45 - 15.00
piątek 7.45 - 13.30

 


W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

  • Starosta Opolski w każdy poniedziałek w godz. od 14.30 do 16.30,
  • Wicestarosta Opolski w każdy wtorek w godz. od 12.00 do 14.00,
  • Członek Zarządu przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. od 13.30 do 15.30,
  • Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu, Naczelnicy Wydziałów i pozostali pracownicy przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Starostwa.

 

Tłumacz języka migowego

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym  i  innych  środkach  komunikowania  się  (Dz.  U.  Nr  209,  poz.  1243)  osoby  uprawnione  mogą nieodpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw  w Starostwie Powiatowym w Opolu. Osoba  uprawniona  zobowiązana  jest  zgłosić  w  Urzędzie  chęć  skorzystania  ze  świadczenia  ze  wskazaniem  wybranej  metody  komunikowania  się,  co  najmniej  na  3  dni  robocze  przed  zdarzeniem,  z wyłączeniem sytuacji nagłych Koordynatorowi do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
tel.: 77/5415104, 77/5415170
fax: 77/5415103
e-mail:
list.: 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29

 

Symbol terytorialny Powiatu Opolskiego: 1609

Wydziały mieszczące się w budynku przy ul. 1 Maja 29:

Starosta i Wicestarosta Opolski,

Sekretariat Starosty i Wicestarosty,
Członek Zarządu Powiatu Opolskiego,
Sekretarz Powiatu Opolskiego,
Skarbnik Powiatu Opolskiego,

Rzecznik Prasowy Starosty Opolskiego,
Wydział Organizacyjny,
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,
Wydział Finansowy,
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska,
Wydział Administracyjno - Gospodarczy,

Wydział Komunikacji,
Zespół Radców Prawnych,
Biuro Rady Powiatu Opolskiego,
Kancelaria Ogólna

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,

Rzecznik Praw Konsumentów.

 

Wydziały i jednostki mieszczące się w budynku przy ul. Książąt Opolskich 27:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu,
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.

 

Wydziały mieszczące się w budynku przy Placu Wolności 7-8:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
Wydział Geodezji i Kartografii,

Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
 

 

Archiwum Starostwa Powiatowego w Opolu mieszczące się w budynku przy ul. Pużaka 53