Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole Zewnętrzne w 2014 roku

Kontrola problemowa Archiwum Państwowego w Opolu

Kontrola w dniu 12 czerwca 2014 r.

Zakres kontroli:

Kontrola Archiwum Zakładowego Przez Archiwum Państwowe w Opolu dotycząca stanu uporządkowania dokumentacji

 

 Ustalenia:

  1. Dokumentację ze spraw zakończonych w Wydziałach Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  przekazać do archiwum zakładowego.
  2. Uporządkować dokumentacje po Urzędzie Rejonowym poprzez przygotowanie spisów zdawczo – odbiorczych.
  3. Przekwalifikować dokumentacje archiwalną kat. A i przesłać spisy zdawczo – odbiorcze do Archiwum Państwowego w Opolu .
  4. Sporządzić terminarz prac związanych z przeglądem zasobów archiwalnych.
  5. Przekazać dokumentacje po Urzędzie Rejonowym w Opolu do Archiwum Państwowego w Opolu.

O sposobie wykonania zaleceń Archiwum Państwowe w Opolu zostało powiadomione.

 


Metryczka
  • opublikowano:
    04-09-2014 12:16
    przez: Manfred Kupka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl