Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Aktów Prawa Miejscowego

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 190, poz. 1473), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych (Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego) prezentowanych na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji jako powszechnie dostępnej wersji autentycznej, stanowiącej źródło prawa, poniżej podajemy bezpośrednie linki do zbiorów Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego.

Dziennik Ustaw:
http://dziennikustaw.gov.pl

Monitor Polski : http://monitorpolski.gov.pl

 

Akty Prawa Miejscowego

Zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego lub do powszechnego wglądu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole.

Dziennik Urzedowy Województwa Opolskiego : http://duwo.opole.uw.gov.pl

Metryczka
  • opublikowano:
    14-02-2012 12:08
    przez: Natalia Mróz-Złoty
  • zmodyfikowano:
    27-02-2012 14:05
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl