Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych

 

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

 

Do aktów prawnych dotyczących oświadczeń majątkowych należą m.in.:

  • ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995);  
  • ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 1393);
  • obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2019)