Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych

 

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

 

Do aktów prawnych dotyczących oświadczeń majątkowych należą m.in.:

 • ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995);  
 • ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 1393);
 • obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2019)
 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2013
  przez: Jacek Wrzeciono
 • opublikowano:
  08-01-2013 08:25
  przez: Natalia Mróz-Złoty
 • zmodyfikowano:
  20-08-2018 12:37
  przez: Jacek Wrzeciono
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 7040
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl