Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja za rok budżetowy 2005

Opole, 2006-05-22

FN.EG.3011-12/06

           Zarząd Powiatu Opolskiego zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, informację obejmującą (w załączniku poniżej):

a) wykonanie budżetu j.s.t w poprzednim roku budżetowym, w tym  kwotę deficytu lub nadwyżki,

b) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 11 ust 1 pkt 4 w.w ustawy,

c) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu j.s.t oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,

d) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów,
których gwarancje i poręczenia dotyczą,

e) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty,

f) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.


Zarząd Powiatu Opolskiego
1. Henryk Lakwa
2. Krzysztof Wysdak
3. Irena Łysy - Cichon
4. Rudolf Mohlek
5. Zygmunt Olbryt

Metryczka
  • opublikowano:
    24-05-2006 11:55
    przez: Natalia Mróz
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl