Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2013

Uchwała  Nr  1085/13

 

Zarządu Powiatu Opolskiego

z dnia  25  października  2013 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego za III  kwartały 2013 roku

 

 

Na podstawie art.37 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885 j.t . z późn. zm.)              

§1

Podaje się do publicznej wiadomości „Kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego za III  kwartały 2013 r.” poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  www.bip.powiatopolski.pl

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opolskiemu.

     § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego:

1. Henryk Lakwa

2. Leonarda Płoszaj

3. Krzysztof Wysdak

4. Zofia Kotońska

  5. Sybilla Stelmach

Metryczka
  • opublikowano:
    29-10-2013 09:05
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl