Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego - III kwartał 2013

Uchwała  Nr  1085/13

 

Zarządu Powiatu Opolskiego

z dnia  25  października  2013 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego za III  kwartały 2013 roku

 

 

Na podstawie art.37 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885 j.t . z późn. zm.)              

§1

Podaje się do publicznej wiadomości „Kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Opolskiego za III  kwartały 2013 r.” poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  www.bip.powiatopolski.pl

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opolskiemu.

     § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego:

1. Henryk Lakwa

2. Leonarda Płoszaj

3. Krzysztof Wysdak

4. Zofia Kotońska

  5. Sybilla Stelmach