Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-36/8/08

Opole, dnia 14 stycznia 2009 r.

OŚ. BSz– 6223 – 36/8 /08                                                          
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),    
podaję do publicznej wiadomości,
informację o wszczęciu, w dniu 5 września 2008 r., postępowania na wniosek Burmistrza Niemodlina, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, istniejącymi wylotami w Niemodlinie, oznaczonymi (zgodnie z ewidencją gminy) jako W16 – W25:
Ø             w zakresie wylotu ścieków W21 – odprowadzającego ścieki opadowe –Qobl = 51,0 l/s, z odwodnienia nawierzchni:
   - odcinków dróg gminnych (ul. Wyzwolenia) – o powierzchni całk. 0,3409 ha
   - gminnych (z terenu miasta poza drogami i placami) – o powierzchni całk. 2,00 ha
do rzeki Ścinawy Niemodlińskiej km 15+380, zlokalizowanego na działce nr 595 am 10 obręb Niemodlin.
 
 
 
                                                                 Z up.Starosty
                                                             Marek Parfimczyk
                                      Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Metryczka
  • opublikowano:
    14-01-2009 11:02
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl