Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-35/1 /08

Opole, dnia 14 stycznia 2009 r.
OŚ. BSz– 6223 – 35/1 /08                                                          
 
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),    
podaję do publicznej wiadomości,
informację o wszczęciu, w dniu 5 września 2008 r., postępowania na wniosek Burmistrza Niemodlina, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, istniejącymi wylotami w Niemodlinie, oznaczonymi (zgodnie z ewidencją gminy) jako W12, W14, W15:
Ø       w zakresie wylotu ścieków W15 – odprowadzającego ścieki opadowe z odwodnienia nawierzchni:
   - odcinków drogi powiatowej (ul.Gościejowickiej) – o powierzchni całk. 0,5238 ha
   - gminnych (tereny przemysłowe, składowe, magazynowe) – o powierzchni całk. 1,50 ha
do rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej nr 1510 – ul.Gościejowicka zlokalizowanego na działce nr am 1017 km 12 obręb Niemodlin, z ujściem do Kanału Gościejowickiego w km 5+250.
 
 
                                                                 Z up.Starosty
                                                             Marek Parfimczyk
                                      Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    14-01-2009 11:00
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl