Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW.6224-24/08

 

Opole, dnia 14.01.2009 roku
OŚ.ZW.6224-24/08
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 13.11.2008 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Jana Jurka zam. Brzezie ul. Wiejska 36 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego, rybnego, w kształcie prostokąta o wymiarach 44,5 m x 82 m zasilanego wyłącznie wodami gruntowymi zlokalizowanego na działce nr 648/129 k.m. 1 obręb Brzezie gm. Dobrzeń Wielki o następujących parametrach:
 • powierzchnia stawu F = 3649 m2,
 • pojemność stawu V = 7298 m3,
 • rzędna zwierciadła wody 149,40 m npm,
 • rzędna dna 148,30 m npm,
 • średnia głębokość od powierzchni terenu hśr= 2,0 m (od 1,80 do 2,20),
 • nachylenie skarp n = 1 : 2.
 
 
                                                                      Z up. Starosty
                                                                  Marek Parfimczyk
                                               Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
 • opublikowano:
  14-01-2009 12:32
  przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl