Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-68/08

Opole, dnia 16 stycznia 2009 r.

OŚ. BSz– 6223 – 68 /08                                                             
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),     
podaję do publicznej wiadomości,
informację o wszczęciu, w dniu 23 grudnia 2009 r., postępowania na wniosek Burmistrza Niemodlina, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie, istniejącym wylotem W1 (numeracja wylotów wg ewidencji gminy), ścieków opadowych i roztopowych w Niemodlinie:
Ø ścieki z odwodnienia nawierzchni:
    - odcinków dróg:
¨       krajowej – ul. Bohaterów Powstań Śl. - o pow. całk. 0,5028 ha 
¨       powiatowych – ul.700-lecia Niemodlina, ul. Korfantego - o pow. całk. 1,0692 ha
- terenów gminnych (nie będących drogami i placami) - o pow. całk.2,50 ha
dorowu melioracyjnego R-C-17 w km 0+390, wylot zlokalizowany jest na działce nr 178/3 am 5 obręb Niemodlin.
 
                                                          Z up.Starosty
                                                    Marek Parfimczyk
                                     Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    16-01-2009 13:44
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl