Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-2/09

Opole, dnia 20 stycznia 2009 r.
OŚ. BSz–6223–2/09                                                       
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
  
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 8 stycznia 2009 r., postępowania na wniosek Burmistrza Niemodlina, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie, istniejącymi wylotami W13a, W13b, W13c w Niemodlinie (numeracja wylotu wg ewidencji gminy), ścieków opadowych i roztopowych z odwodnienia nawierzchni:
    - drogi powiatowej – ul.Zamkowej - o pow. całk. 0,3933 ha
    - gminnej – (place utwardzone) - o pow. całk. 0,3013 ha
 - terenów gminnych (z terenu miasta z wyłączeniem dróg i placów) - o pow. całk.1,00 ha
w obliczeniowej ilości Q = 35,9 l/s do Młynówki rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w km:
W13a – 0+216, W13b – 0+167, W13c – 0+155. Wyloty zlokalizowane są na działce nr 837 km 11 obręb Niemodlin.
 
 
                                                              Z up.Starosty
                                                          Marek Parfimczyk
                                         Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    20-01-2009 14:10
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl