Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-4/09

Opole,  dnia 20 lutego 2009 r.

OŚ. BSz–6223–4/09                                                       

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 

  

podaję do publicznej wiadomości,

 

informację o wszczęciu, w dniu 14 stycznia 2009 r., postępowania na wniosek Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowąsach, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb istniejącego komunalnego ujęcia wody w Czarnowąsach, tj:

- na pobór wód podziemnych z w ilościach: Qśrd = 711,0  m3/d, Qmaxh = 39,0 m3/h, Qmaxd = 936,0 m3/d

- na odprowadzanie do rzeki Jemielnicy wód nadosadowych popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w ilości:    Q = 15 m3/d.

Studnie zlokalizowane są na działkach nr 397/85, 383/33, 384/34 am9 obręb Czarnowąsy własność Gmina Dobrzeń Wielki, wylot ścieków zlokalizowany  jest w km rzeki 0+295, na działce nr 511 am8 obręb Czarnowąsy.

Zakład na przedmiotowe szczególne korzystanie z wód posiadał pozwolenie wodnoprawne, udzielone decyzją Wojewody Opolskiego nr OŚ.III-6210/148/97/mk z dnia 08-07-1997 r. które z uwagi na zakończony z dniem 31-12-2008 r. termin  obowiązywania, zostanie wygaszone.  

                                  

                                  

                                   Z up.Starosty

                                   Marek Parfimczyk

                                   Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Metryczka
  • opublikowano:
    20-02-2009 12:58
    przez: Jacek Grotnik
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl