Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-6/09

 

Opole, dnia 25 lutego 2009 r.
OŚ. BSz–6223–6/09                                                       
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
  
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 4 lutego 2009 r., postępowania na wniosekPana Marka Klyk, działającego z upoważnienia Dyrektora Zarządu „Vitroterm –Murów” SA w Murowie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na odprowadzanie istniejącymi 5 wylotami (poprzez studzienki) do zarurowanego odcinka rowu melioracyjnego RC-3, ścieków opadowych i roztopowych z terenu zakładu „Vitroterm-Murów” SA w Murowie.
Zarurowany odcinek rowu zlokalizowany jest na działkach nr 347/6, 348/2, 348/4 am 2 obręb Murów, wylot do odcinka otwartego rowu zlokalizowany jest na działce nr 280 am1 obręb Murów.
 
 
 
Z up.Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    26-02-2009 10:33
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl