Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Oobwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. BSz. 6223 - 3 / 09

 

Opole, dnia 12 lutego 2009 r.
OŚ. BSz. 6223 – 3 / 09
 
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
 
            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),
 
informuję,
 
o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu - decyzja nr OŚ.BSz-6223-3/09 z dnia 11 lutego 2009 r., na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzanie ścieków (ujętych kanalizacja oraz wód z odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 429 w ramach przebudowy na odcinku Prószków – Zimnice Małe.
 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:
- pokoju nr 24 (piętro I) w Urzędzie Gminy Prószków
- pokoju nr 51 w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14
w godzinach urzędowania.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    06-03-2009 09:16
    przez: Natalia Mróz-Złoty
  • zmodyfikowano:
    06-03-2009 09:16
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl