Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ. BSz - 6223 - 10/09

Opole, dnia 5 marca 2009 r.

OŚ. BSz–6223–10/09                                                     
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 26 lutego 2009 r., postępowania na wniosekPana Sebastiana Szydełko, działającego z upoważnienia Dyrektora „Bazaltex” Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na pobór wód podziemnych z istniejącego zakładowego ujęcia wody, dla potrzeb przemysłowych Zakładu Nr 5 w Prószkowie ul. Parkowa 9 w ilościach: Qśrd = 5,3 m3/d, Qmaxh = 1,0 m3/h, Qmaxd = 15,9 m3/d.
Studnia zlokalizowana jest na działce nr 633/8 am 6 obręb Prószków, własność: Spółka EHL POLSKA Sp. z o.o. w Legnicy.
 
 
           
                                   Z up.Starosty
                                   Marek Parfimczyk
                                   Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Metryczka
  • opublikowano:
    05-03-2009 13:29
    przez: Natalia Mróz-Złoty
  • zmodyfikowano:
    06-03-2009 09:21
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl