Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz - 6224 -6/09

Opole, dnia 1 kwietnia 2009 r.
OŚ. BSz–6224–6/09                                                         
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 26 marca 2009 r., postępowania na wniosek Pani Krystyny Keck – Leszczyńskiej z Opola, działającej z upoważnienia Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Opole, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. na przejście gazociągiem ś/c, p = 0,3 Mpa przez rzekę Prószkówki w km 17+100 w m. Chmielowice, gm. Komprachcice, metoda przewiertu sterowanego.
Stan prawny działek, na których zaprojektowano przejście gazociągiem:
- nr 94 am 1 – ciek – właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu,
- nr 93,92 am 1 – działki sąsiednie - komory kontrolne – właściciel: Martyna Romanowska-Ratajczyk, Jan Ratajczyk.      
 
           
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk                              
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    01-04-2009 15:20
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl