Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.ZW 6224-4/09

Opole, dnia 14.04.2009 roku
OŚ.ZW 6224-4/09
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 10.03.2009 roku zostało wszczęte postępowania administracyjnego, na wniosek pana Bogdana Nawrota działającego z upoważnienia Mariusza Rozkosza zam. Boguszyce ul. Jeziorowa 1a, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego (rozbudowę), rekreacyjnego, zasilanego wyłącznie wodami gruntowymi zlokalizowanego na działce nr 147 k.m. 4 obręb Boguszyce gm. Prószków o następujących parametrach:
 • powierzchnia całkowita (części rozbudowywanej) Fcał= 1750 m2,
 • łączna powierzchnia całkowita (części istniejącej i rozbudowywanej) Fcał= 1876 m2
 • powierzchnia lustra wody (części rozbudowywanej) Flw= 1411 m2,
 • łączna powierzchnia lustra wody (części istniejącej i rozbudowywanej) Flw= 1503 m2,
 • rzędna zwierciadła wody (uzależniona od poz. zw. wody rzeki Odry) 153,40 m npm,
 • głębokość od lustra wody (uzależniona od poz. zw. wody rzeki Odry) h = 1,00 m,
 • głębokość stawu od powierzchni terenu h = 2,30 m,
 • nachylenie skarp n = 1 : 1,75.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  14-04-2009 15:30
  przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl