Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.ZW 6224-4/09

Opole, dnia 14.04.2009 roku
OŚ.ZW 6224-4/09
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 10.03.2009 roku zostało wszczęte postępowania administracyjnego, na wniosek pana Bogdana Nawrota działającego z upoważnienia Mariusza Rozkosza zam. Boguszyce ul. Jeziorowa 1a, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego (rozbudowę), rekreacyjnego, zasilanego wyłącznie wodami gruntowymi zlokalizowanego na działce nr 147 k.m. 4 obręb Boguszyce gm. Prószków o następujących parametrach:
  • powierzchnia całkowita (części rozbudowywanej) Fcał= 1750 m2,
  • łączna powierzchnia całkowita (części istniejącej i rozbudowywanej) Fcał= 1876 m2
  • powierzchnia lustra wody (części rozbudowywanej) Flw= 1411 m2,
  • łączna powierzchnia lustra wody (części istniejącej i rozbudowywanej) Flw= 1503 m2,
  • rzędna zwierciadła wody (uzależniona od poz. zw. wody rzeki Odry) 153,40 m npm,
  • głębokość od lustra wody (uzależniona od poz. zw. wody rzeki Odry) h = 1,00 m,
  • głębokość stawu od powierzchni terenu h = 2,30 m,
  • nachylenie skarp n = 1 : 1,75.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska