Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-8/09

Opole, dnia 21.04.2009 roku
OŚ.ZW 6224-8/09
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 16.03.2009 roku zostało wszczęte postępowania administracyjnego, na wniosek państwa Agnieszki i Tomasza Tomalów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego, rekreacyjnego, zasilanego wyłącznie wodami gruntowymi zlokalizowanego na działce nr 20 k.m. 1 obręb Krzanowice gm. Dobrzeń Wielki
o następujących parametrach:
 • powierzchnia stawu F = 469 m2,
 • pojemność stawu V = 832 m3,
 • rzędna zwierciadła wody 150,75 m npm,
 • rzędna dna od 149,00 m npm do 148,55 m npm,
 • średnia głębokość od powierzchni terenu hśr= od 2,30 do 2,75,
 • średnia głębokość napełnienia 1,70 m do 2,10 m
 • nachylenie skarp n = od 1:2,5 do 1:1,5.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
 • opublikowano:
  21-04-2009 14:00
  przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl