Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-19/09

 Opole, 30 kwietnia 2009 r.

OŚ. BSz–6223–19/09                                                     
 
 
 
 
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 10 kwietnia 2009 r., postępowania na wniosekKREON Reklama Świetlna Sp. z o.o., 46-040 Krasiejów, ul. Szkolna 5b, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi (poprzez studnie chłonne wspomagane drenażem), oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu zakładu.
 Studnie chłonne (3 szt.) z drenażem, zlokalizowane są na działce nr 1152/3, 1150/4 km 5 obręb Krasiejów- właściciel: KREON Reklama Świetlna Sp. z o.o, Krasiejów.
 
 
 
Z up. Starosty Opolskiego
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
 
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    30-04-2009 12:50
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl