Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-1/09

 

Opole, dnia 20.05.2009 roku
OŚ.ZW 6224-1/09
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne(Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem z dniem 22.01.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Erwina Kowalika zam. Kosorowice ul. Prusa 1 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego, rybnego, zasilanego wyłącznie wodami gruntowymi zlokalizowanego na działce nr 409/2 a.m. 3 obręb Kosorowice gm. Tarnów Opolski o następujących parametrach:
 • powierzchnia stawu ogroblowana Fogr = 0,32 ha,
 • powierzchnia lustra wody Flw = 0,26 ha,
 • rzędna zwierciadła wody 164,00 m npm,
 • rzędna dna 162,60 m npm,
 • głębokość od lustra wody 1,4 m,
 • głębokość od powierzchni terenu około h = 2,0 m,
 • nachylenie skarp n = 1 : 2.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Metryczka
 • opublikowano:
  21-05-2009 13:33
  przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl