Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-13/09

 

Opole, dnia 29.05.2009 roku
OŚ.ZW 6224-13/09
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację, że z dniem 11.05.2009 roku zostało wszczęte postępowania administracyjne, na wniosek pani Bożeny Żurek działającej z upoważnienia pana Józefa Bednarskiego Dyrektorai pana Jerzego Czerniaka Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia, metodą przewiertu sterowanego - mikrotuneling, pod dnem rzeki Ryjec w km 2+476, w m. Sławice gm. Dąbrowa, rurociągiem sieci gazowej ś/c do 0,5 MPa PEHD SDR 11 TS DN 125 mm x 11,4 mm, w rurze osłonowej PEHD SDR 11 DN 200 mm x 18,4 mm długości L = 16 m, na głębokości 1,5 m pod dnem rzeki (tj. rzędna góry rury osłonowej 146,50 m).
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska