Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-26/09

 

Opole, dnia 17 czerwca 2009 r.
OŚ. BSz–6223–26/09                                                        
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 28-05-2009 r., postępowania na wniosekDyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków deszczowych z przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 45 (ul.Opolska) od w km drogi  121+581,71 do km 121+687,40 w JEŁOWEJ, do rowu przydrożnego w km drogi 121+570,65 oraz na zarurowanie rowu przydrożnego na długości 105,69 m i włączenie do istniejącego przepustu drogowego poprzez studnię D4.  
Wylot z zarurowanego rowu (z przepustu) do otwartego rowu przydrożnego zlokalizowany jest wraz z projektowanym rurociągiem na działce nr 244 am 1 obręb Jełowa - właściciel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.
 
            Z up. Starosty
            Marek Parfimczyk
            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    17-06-2009 08:10
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl