Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-14/09

 

Opole, dnia 06.07.2009 roku
OŚ.ZW 6224-14/09
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem z dniem 12.05.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne,
na wniosek państwa Jolanty i Mariana Płaczek zam. Opole ul. Grodzieńska 24 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego, rybnego, zasilanego wyłącznie wodami gruntowymi zlokalizowanego na działce nr 24 a.m. 9 obręb Grabczokgm. Murów o następujących parametrach:
 • powierzchnia lustra wody Flw = 0,0950 ha,
 • rzędna zwierciadła wody 167,30 m npm,
 • rzędna dna stawu 165,90 m npm,
 • średnia głębokość od lustra wody hśr= 1,4 m,
 • średnia głębokość od powierzchni terenu około hśr = 2,82 m,
 • nachylenie skarp n = 1 : 2.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Metryczka
 • opublikowano:
  06-07-2009 14:03
  przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl