Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-28/09

 

Opole, dnia 21 lipca 2009 r.
OŚ. BSz–6223–28/09                                                     
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 05-06-2009 r., postępowania na wniosekDyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach przebudowydrogi krajowej nr 45 relacji: Granica Państwa- Racibórz – Kluczbork – Wieluń – Złoczew na odcinku Boguszyce – Winów w km drogi od 89+650 do km 94+100, gm.Prószków:
 
I. na szczególne korzystanie z wód:
1. na odprowadzanie ścieków deszczowych:
   a. wylotami nr 1 i nr 2 do rowu melioracyjnego R-D w km 1+100 (km drogi 91+028)    
   b. wylotem nr 3 do rowu melioracyjnego R-B w km 0+387 (km drogi 92+415,29)
   c. wylotami nr 5 i nr 6 do rowu przydrożnego dr. kr.45 w km drogi 91+378           
2. na wprowadzanie wód z rowów przydrożnych do rowu melioracyjnego:
   a. wylotem 4 do rowu melioracyjnego R-B w km 0+411 (km drogi 92+415,29)
 
II. na wykonanie urządzeń wodnych:
 1. wylotów ścieków nr 1, 2, 3, 5 oraz 6
 2. wylotu wód nr 4 z rowu przydrożnego do rowu melioracyjnego 
 3. na wykonanie przepustów na rowach melioracyjnych:
 - w km drogi 90+083 w naturalnym zagłębieniu terenu
 - w km drogi 91+028 na rowie R-D w km 1+100
 - w km drogi 92+415,29 na rowie R-B w km 0+387
 - w km drogi 93+875,12 na rowie R-A w km 1+050
 4. na wykonanie 64 przepustów na rowach przydrożnych pod zjazdami
 5. na wykonanie rowów przydrożnych trawiastych 
 
Lokalizacja urządzeń wodnych na działkach w obrębie miejscowości: Boguszyce, Chrzowice, Folwark, Winów na terenie gminy Prószków.
Szczegółowy wykaz  działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i wykonania urządzeń wodnych oraz ich właścicieli , do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska pok. 51 w budynku urzędu przy ul. Piastowska 14. 
 
           
            Z up. Starosty
            Marek Parfimczyk
            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Metryczka
  • opublikowano:
    21-07-2009 09:36
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl