Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-34/09

 

Opole, dnia 18 sierpnia 2009 r.
OŚ. BSz– 6223– 34/09                                                      
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 16 lipca 2009 r., postępowania na wniosek Bogdana Nawrota, działającego z upoważnienia Burmistrza Prószkowa,wsprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód – na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia części ul.Opolskiej (drogi woj. nr 415) oraz przyległych posesji z odcinka drogi o długości 350 m, do rowu melioracyjnego R-B w km 2+250 oraz na zarurowanie rowu odprowadzającego wody opadowe z likwidowanego zbiornika p- poż z rur ø 0,30 WIPRO o długości 151 m, w miejscowości ZIMNICE WIELKIE, gm. Prószków.
Lokalizacja urządzeń wodnych:
-        zarurowanie rowu - działki nr 174, 423/173 am 1 obręb Zimnice Wielki, własność: Zofia Ryrko 
-      istniejący wylot ścieków - działka nr 848/141 am 1 obręb Zimnice Wielki, własność: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.
 
 
 
           
            Z up. Starosty
            Marek Parfimczyk
            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Metryczka
  • opublikowano:
    18-08-2009 12:11
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl