Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-14-1/09

 

Opole, dnia 19 sierpnia 2009 r.
OŚ. BSz. 6223 – 14-1 / 09
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
 
            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),
 
informuję,
 
że na wniosek strony, postanowieniem nr OŚ.BSz-6223-14-1/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r. sprostowano pomyłki w udzielonym decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-14/09 z dnia 22 maja 2009 r.,  pozwoleniu wodnoprawnym dla HELICAL Opole Sp. z o.o., w Warszawie, 00-803 Warszawa, Al. Jerozolimskie 56c, na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, związanych z budową Centrum Handlowego Turawa w miejscowości Zawada, na terenie gminy Turawa oraz budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gm. Turawa oraz m.Opola – dzielnica Gosławice. 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Postanowienie wraz z wykazem stron jest do wglądu w:
- pokoju nr 35 w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Turawie
- pokoju nr 51 w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14
w godzinach urzędowania.
Metryczka
  • opublikowano:
    19-08-2009 13:56
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl