Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-20/09

 

Opole, dnia 17.08.2009 roku
OŚ.ZW 6224-20/09
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne(Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 12.08.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Jacka Trychana z Biura Usług Inwestycyjnych w Opolu działającego z upoważnienia pana Arnolda Bula Wiceprezesa Zarządu Huty Małapanew Sp. z o.o. Dyrektora ds. Techniczno-Produkcyjnych oraz pana Wojciecha Jendrosek Wiceprezesa Zarządu Huty Małapanew Sp. z o.o. Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia, metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Małej Panwi w km 30+574, w m. Ozimek gm. Ozimek, trójwarstwowym rurociągiem kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, z tworzywa XSC 50+polietylen PE 100 o średnicy zewnętrznej Dz 160 mm x 14,6 mm SDR11 PN10 długości L = 50,8 m.
Projektowana rzędna osi rurociągu od 174,20 m npm do 173,06 m npm tj. od 2,60 m do 2,49 m poniżej dna cieku. 
 
 
 
                                                                                              Z up. Starosty
                                                                                              Marek Parfimczyk
                                                                                              Naczelnik Wydziału
                                                                                              Ochrony Środowiska
Metryczka
  • opublikowano:
    26-08-2009 14:23
    przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl